Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1619 TCT/DNNN
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty thiết bị Hồng An

Trả lời công văn số 09/CVHA/04 ngày 25/3/2004 của Công ty thiết bị Hồng An đề nghị hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các mặt hàng của Công ty; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục II, Phần B Thông tư sô 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì thuế suất thuế GTGT 5% được áp dụng đối với các mặt hàng:

- Các loại máy xây dựng: máy trộn bê tông, trạm trộn bê tông, máy cắt uốn sắt thép, đầm rung, đầm dùi, đầm đất, tời điện, cầu thiếu nhi và phụ tùng của các loại máy trên.

- Máy thuỷ đặt trong, máy thuỷ đặt ngoài, hộp số máy thuỷ.

- Máy nén khí, thiết bị phun sơn, thiết bị phun cát, máy vặn ốc vít bằng hơi, máy đóng đinh bằng hơi.

- Máy công trình, máy khai thác đá, máy khai thác mỏ, máy nâng hạ.

- Máy bơm xăng dầu, máy bơm chân không, máy bơm cứu hoả, máy bơm phân li dầu nhớt, máy lọc dầu li tâm cho tầu biển.

- Máy phát điện, máy phát hàn, máy hàn, máy nạp ắc quy, củ phát điện, động cơ điện, động cơ xăng, động cơ diezel, giảm tốc.

Trường hợp máy phát điện, máy hàn, củ phát điện, quạt thông gió thuộc loại dùng trong dân dụng và động cơ điện, động cơ xăng, động cơ diezel, giảm tốc được dùng cho xe máy thì thuế suất thuế GTGT áp dung là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty thiết bị Hồng An biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc