Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1469 TCT/DNK
V/v thuế đối với hoạt động đại lý bảo hiểm

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Chi cục thuế thị xã Phủ Lý - tỉnh Hà Nam

Trả lời công văn số 56/CCT ngày 22/4/2004 của Chi cục Thuế thị xã Phủ Lý - tỉnh Hà Nam hỏi về thu thuế đối với hoạt động đại lý bảo hiểm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3 công văn số 4575 TC/TCT ngày 29/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có quy định: “Đối với các cơ sở kinh doanh làm đại lý dịch vụ bưu điện, bảo hiểm, xổ số, bán vé máy bay theo đúng giá quy định ghi trên hoá đơn, như: hoá đơn bảo hiểm, vé xổ số, vé máy bay, thẻ điện thoại di động... hưởng hoa hồng thì không phải tính và nộp thuế GTGT đối với doanh thu theo giá ghi trên hoá đơn, vé, thẻ của các dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.”

Do đó, trường hợp Doanh nghiệp làm đại lý bán bảo hiểm theo hình thức bán đúng giá quy định của Công ty bảo hiểm và hưởng hoa hồng thì Doanh nghiệp không phải tính và nộp thuế GTGT đối với doanh thu bán phí bảo hiểm theo đúng giá quy định và doanh nghiệp thu hoa hồng được hưởng.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi cục Thuế biết và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến