Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1362 TCT/ĐTNN
V/v thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TOHO Việt Nam
(B-1, Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0704/CV-TOHO đề ngày 27 tháng 4 năm 2004 của Công ty TNHH TOHO Việt Nam (Công ty TOHO) hỏi về việc áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Giấy phép đầu tư số 43/GP-KCN-HN do Ban quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất Hà Nội cấp ngày 9 tháng 10 năm 2002, trong giai đoạn từ tháng 10/2002 đến hết tháng 5/2004, Công ty TNHH TOHO Việt Nam (cho mượn không thu phí). Đến giai đoạn 2 (từ tháng 6/2004 đến năm 2047). Công ty TOHO chuyển sang hình thức là doanh nghiệp khu công nghiệp và phải ký hợp đồng thuê lại đất với Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp để tiến hành xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc bên ngoài phần diện tích của Công ty TNHH Canon Việt Nam.

Căn cứ quy định trên, công trình xây dựng, lắp đặt nhà xưởng mà Công ty TOHO đã ký hợp đồng với nhà thầu xây dựng thực hiện thi công và hoàn thành vào cuối tháng 5/2004 sẽ không được coi là công trình phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp chế xuất. Do đó, Công ty TOHO không áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với Khoản thanh toán cho nhà thầu thực hiện thi công công trình nói trên. Mức thuế suất thuế GTGT được thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH TOHO Việt Nam biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến