Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1272/CP-KTTH
V/v miễn thị thực cho người mang hộ chiếu Nhật Bản vào Việt Nam tham quan, du lịch

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

 

 - Các Bộ: Ngoại giao, Công an, Tài chính,
 - Tổng cục Du lịch

Xét đề nghị của Tổng cục Du lịch (công văn số 1107/TCDL-HTQT ngày 20 tháng 8 năm 2003) về việc đơn phương miễn thị thực cho khách du lịch Nhật Bản vào Việt Nam tham quan, du lịch, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu Nhật Bản vào Việt Nam tham quan, du lịch. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì thống nhất với Bộ Công an và Tổng cục Du lịch để quy định cụ thể thời gian người mang hộ chiếu Nhật Bản được miễn thị thực khi vào Việt Nam tham quan, du lịch.

2. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì cùng Bộ Công an và Tổng cục Du lịch nghiên cứu việc miễn thị thực cho khách du lịch của một số nước khác (như Hàn Quốc, Pháp...), trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan