Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NGOẠI GIAO
CỤC LÃNH SỰ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1260/LS-XNC
V/v: quy định mới của Ba Lan về thị thực quá cảnh

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Vụ hợp tác Quốc tế Các Bộ, Cơ quan Ngang bộ, Cơ quan Thuộc chính phủ,  Cơ quan Trung ương,Các tổ chức chính trị xã hội.
- Văn phòng/sở, ban ngoại vụ ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 26/7/2006, Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội có công hàm số 154/06 gửi Cục Lãnh sự thông báo quy định mới về hệ thống thị thực quá cảnh Ba Lan, cụ thể như sau:

Chiếu theo Quyết định số 895 và 896/2006/WE Quốc hội Châu Âu, kể từ ngày 1/8/2006, Ba Lan sẽ áp dụng hệ thống kiểm soát người qua biên giới đơn giản, dựa trên việc công nhận một số giấy tờ như thị thực quá cảnh lãnh thổ Ba Lan. Những trường hợp được liệt kê dưới đây sẽ được quá cảnh Ba Lan với thời gian không quá 05 ngày mà không cần phải xin thị thực quá cảnh Ba Lan, gồm:

1. Công dân nước thứ ba có thị thực hoặc thẻ căn trú còn giá trị do các nước thuộc khối Schegen cấp hoặc có thị thực hoặc thẻ căn trú do các nước Ai-xơ-len, Nauy, Séc, Estonia, Sip, Lítva, Latvia, Hungari, Malta, Slovenia, Slovakia.

2. Công dân nươc thứ ba có một số loại thị thực và thẻ cư trú do các nước Đan Mạch, Ai-len và Anh cấp.

3. Công dân nước thứ ba có một số loại thẻ cư trú do Thụy Sĩ và Lichtenstein cấp.

Thời gian quá cảnh Ba Lan phải nằm trong thời hạn còn giá trị của các loại thị thực và thẻ cư trú nói trên.

Cục Lãnh sự xin thông báo tới các Quý cơ quan để phối hợp công tác.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng QH, CT nước, CP;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Lưu: VP, XNC.

CỤC TRƯỞNG
Bùi Đình Dĩnh