Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1254/CP-QHQT
V/v dự án do Quỹ toàn cầu tài trợ cho Bệnh viện lao và Bệnh phổi Trung ương, Bộ Y tế

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5461/BKH/KTĐN, ngày 8 tháng 9 năm 2003) về việc Bộ Y tế tiếp nhận dự án “Phát triển công tác phòng chống lao trong khu vực dân cư có nguy cơ mắc lao cao, vùng sâu, vùng xa và nhóm người HIV/AIDS”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Y tế tiếp nhận và thực hiện dự án “Phát triển công tác phòng chống lao trong khu vực dân cư có nguy cơ mắc lao cao, vùng sâu, vùng xa và nhóm người HIV/AIDS” do Tổ chức Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, lao và Sốt rét (QTC) tài trợ với tổng kinh phí là 2,5 triệu USD (trong đó có 04 xe ôt tô TÔYTA Landcruiser mua ở nước ngoài cho hoạt động phòng chống lao của các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, An Giang và Cà Mau). Vốn đối ứng do Bộ Y tế tự cân đối từ nguồn nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Chương trình phòng chống lao.

2. Uỷ quyền cho lãnh đạo Bộ Y tế ký Văn kiện dự án, Bản Thoả thuận với QTC và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện dự án trên theo đúng các quy định của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ ODA.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm