Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1251/CP-CN
V/v quy hoạch tổng thể giao thông khu Tây Bắc khi có công trình thuỷ điện Sơn La

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Giao thông Vận tải,

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (văn bản số 1081/GTVT-KHĐT ngày 20 tháng 3 năm 2003) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3994 BKH/VPTĐ ngày 04 tháng 7 năm 2003) về quy hoạch tổng thể giao thông khu Tây Bắc khi có công trình thuỷ điện Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thông qua quy hoạch tổng thể giao thông khu Tây Bắc với các nội dung cơ bản do Bộ Giao thông Vận tải trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Giao thông Vận tải:

+ Tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương tiến hành bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch làm cơ sở triển khai thực hiện.

+ Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các hạng mục về các tuyến đường biên giới và các đoạn nối phục vụ biên phòng như Bộ Quốc phòng nêu tại văn bản số 1626/BQP ngày 08 tháng 5 năm 2003.

+ Phối hợp với Bộ Công nghiệp, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam trong quá trình xem xét, phê duyệt đầu tư các hạng mục công trình cụ thể thuộc phạm vi quy hoạch.

+ Chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai, xác định cụ thể các bước thực hiện Đề án quy hoạch, đáp ứng việc khởi công xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La vào năm 2005 theo Nghị quyết của Quốc hội.

+ Tiến hành triển khai các bước chuẩn bị đầu tư đối với các dự án (hoặc nhóm dự án) phù hợp với nhu cầu đầu tư khu vực và tiến độ xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La, tuân thủ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

3. Giao Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan thống nhất các vấn đề liên quan đến quy hoạch, quản lý đất đai, tổ chức giao thông phù hợp với quy hoạch giao thông địa phương và các vấn đề về môi trường trong quá trình thực hiện đầu tư thuộc khu vực ảnh hưởng của quy hoạch.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng