Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1247/CP-QHQT
V/v Dự án “Chăm sóc Mắt toàn diện năm 2003”

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

 

 - Bộ Y tế,
 - Bộ Tài chính,
 - Bộ Công an,
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5109 BKH/KTĐN, ngày 22 tháng 8 năm 2003) về việc tiếp nhận dự án “Chăm sóc mắt toàn diện năm 2003”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Y tế tiếp nhận và thực hiện dự án “Chăm sóc mắt toàn diện năm 2003” với tổng kinh phí là 513.860 EUR, (trong đó có 03 xe ô tô Hiace nhập khẩu và 09 xe máy Honda Dream mua trong nước) do tổ chức phi chính phủ Christoffer Blindenmission (CBM)- CHLB Đức viện trợ thực hiện tại: Hà Nội, Sơn La, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Gia Lai, Bắc Cạn. Vốn đối ứng của dự án do Bộ Y tế và các địa phương tham gia dự án đóng góp bằng hiện vật sẵn có.

2. Giao lãnh đạo Bộ Y tế ký và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện dự án trên theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm