Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1227/CP-VX
V/v tiếp tục triển khi các biện pháp phòng chống dịch SARS

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội

 

Theo cảnh báo của WHO, dịch SARS có khả năng quay trở lại và bùng phát thành dịch vào mùa đông tới. Hiện tại đã xuất hiện bệnh nhân SARS mới trong khu vực. Bệnh SARS và các bệnh truyền nhiễn nguy hiểm khác có nguy cơ lây lan vào nước ta.

Để tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch SARS và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện các công việc sau:

1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch SARS của địa phương, đôn tốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 11/2003/CT-TTg ngày 06 tháng 05 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tăng cường các biện pháp giám sát y tế những người nhập cảnh từ vùng có dịch cũ: thực hiện các biện pháp cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc SARS và báo cáo ngay về Bộ Y tế.

3. Củng cố các địa điểm dùng để cách ly bệnh nhân SARS.

4. Tăng cường các biện pháp tuyên tuyền trong cộng đồng, tập trung vào các địa phương có biên giới, hải cảng, sân bay quốc tế; hướng dẫn để mọi người có thể phát hiện bệnh nhân nghi ngờ bệnh SARS và thông báo kịp thời chơ cơ quan y tế.

5. Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan y tế tiếp tục kiểm tra chặt chẽ những người từ vùng có dịch nhập cảnh Việt Nam; tổ chức cách ly, theo dõi y tế các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh SARS.

6. Uỷ ban Thể dục thể thao chủ động phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương có diễn ra các hoạt động SEAGAMES 22, xây dựng kế hoạch chi tiết phòng chống dịch SARS và các dịch khác trong kế hoạch y tế phục vụ SEAGAMES 22.

Bộ Y tế kiểm tra thực hiện kế hoạch này của các địa phương.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm