Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1225/QLLĐNN-QLLĐ
V/v Công báo của UBLĐ Đài Loan về việc thu phí dịch vụ của người lao động Việt Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan

Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận được công văn số 374/VPĐB-LĐ/2003 ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Bộ phận Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan thông báo về Công cáo mới nhất của Uỷ ban Lao động Đài Loan liên quan đến việc thu phí dịch vụ người lao động cho các doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể:

1. Kể từ ngày 01/10/2002 các doanh nghiệp Việt Nam không được uỷ quyền cho các công ty môi giới Đài Loan thu hộ phí dịch vụ từ người lao động. Trường hợp đã uỷ quyền trước ngày 01 tháng 10 năm 2002, nếu hai bên tự nguyện duy trì thoả thuận và không phát sinh tranh chấp thì được tiếp tục thực hiện, song chỉ áp dụng đối với lao động nhập cảnh trước ngày 01 tháng 10 năm 2002.

2. Trước ngày 29 tháng 9 năm 2003, ngày Công cáo này bắt đầu có hiệu lực, nếu công ty môi giới Đài Loan nào đã hộ thu phí dịch vụ từ người lao động nhập cảnh sau 01 tháng 10 năm 2002, nếu có chứng từ chứng minh việc đã chuyển trả và các Công ty Việt Nam đã nhận được khoản tiền này, đồng thời Công ty Việt Nam không yêu cầu chuyển tiền nữa thì phần phí các Công ty môi giới đã thu của lao động mà chưa chuyển trả phía Công ty Việt Nam phải tức trả lại cho người lao động.

3. Nếu Công ty Việt Nam nào còn tiếp tục yêu cầu các Công ty môi giới Đài Loan chuyển giúp phí dịch vụ đối với số lao động nhập cảnh Đài Loan sau ngày 01 tháng 10 năm 2002, Uỷ ban Lao động phát hiện thấy sẽ thông báo cho phía Chính phủ Việt Nam đồng thời lấy đó làm Căn cứ để huỷ giấy phép đưa lao động sang làm việc tại Đại Loan của Công ty đó.

Ngoài ra, theo các thông tin đăng tải trên báo chí Đài Loan thì kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2003, Công ty môi giới Đài Loan nào vẫn tiếp tục thu hộ phí dịch vụ từ những lao động nhập cảnh sau ngày 01 tháng 10 năm 2003 sẽ bị phạt tiền gấp từ 10 đến 20 lần số tiền đã thu hộ.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo và yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương giải quyết dứt điểm vấn đề phí dịch vụ đã uỷ quyền đối tác thu hộ trong thời gian qua, hoàn thành mọi việc trước ngày 29 tháng 9 năm 2003.

 

 

 

 

K/T CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Quỳnh