Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 11643/BGDĐT-HSSV
V/v: Phòng chống dịch tiêu chảy cấp, bệnh chân – tay – miệng.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

 

Theo thông báo của Bộ Y tế, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đã xuất hiện ở một số tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, bệnh chân – tay – miệng cũng đang gia tăng mạnh tại các tỉnh phía Nam và đã xuất hiện bệnh nhân trên địa bàn một số tỉnh miền Trung, miền Bắc. Đây là những bệnh lây truyền qua đường tiêu hoá, lây lan nhanh, tử vong cao. Bệnh liên quan tới việc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, đặc biệt là việc ăn, uống và sử dụng nguồn thực phẩm, nước không hợp vệ sinh.

Để góp phần phòng ngừa và ngăn chặn dịch kịp thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp triển khai một số biện pháp sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường thực hiện tốt các hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Giáo dục học sinh, sinh viên làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền tích cực về phòng chống dịch bệnh giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng.

2. Phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế địa phương để có kế hoạch chủ động đối phó nhằm không để dịch xảy ra trong phạm vi mình phụ trách. Hướng dẫn cho học sinh, sinh viên có ý thức và kỹ năng phát hiện bệnh.

3. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; cung cấp đủ nước uống, nước sạch đủ tiêu chuẩn vệ sinh cho học sinh, sinh viên, giáo viên và cán bộ nhân viên nhà trường.

4. Thực hiện “ăn chín, uống chín”. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay không ăn mắm tôm, các loại hải sản chưa được nấu chín vì các thực phẩm này có thể là nguồn gây bệnh nguy hiểm. Thực hiện tốt hành vi vệ sinh cá nhân như: rửa tay xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

5. Thường xuyên làm vệ sinh môi trường trường học, đặc biệt là các công trình cấp nước, nhà tiêu, nhà tiểu. Thường xuyên xử lý, tẩy uế các khu vực ô nhiễm bằng vôi bột, hoá chất Cloramin B hoặc các hoá chất sát trùng khác. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trường học theo quy định.

6. Khi có các trường hợp học sinh, sinh viên, giáo viên và nhân viên nhà trường có dấu hiệu mắc bệnh tiêu chảy cấp phải đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Nhận được công văn này, đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo khi xuất hiện dịch xảy ra tại cơ sở theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại/ Fax: 04. 8680367. Email: nason@moet.gov.vn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Y tế (để phối hợp);
- Vụ: ĐH&SĐH; GDCN; GDTrH; GDTH; GDMN (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận