Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 11456/BGDĐT-HTQT
V/v: Triển lãm Giáo dục đại học châu Âu và Diễn đàn “Kết nối châu Á”

Hà Nội, ngày 30  tháng 10  năm 2007

 

Kính gửi: Các đại học, trường đại học, học viện và các trường cao đẳng

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các trường về Triển lãm giáo dục đại học châu Âu (EHEF) năm 2007 tại Việt Nam, một sáng kiến của Ủy ban châu Âu và nằm trong khuôn khổ chương trình tăng cường hợp tác giữa châu Âu và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Địa điểm và thời gian: Tại Hà Nội, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 08-09/12/2007

Tại TP.Hồ Chí Minh: Khách sạn Sheraton, 12/12/2007

Triển lãm sẽ có hơn 100 trường Đại học và tổ chức giáo dục đại diện cho 19 quốc gia thành viên EU sẽ tham gia. Đại diện các trường, tổ chức giáo dục ĐH châu Âu sẽ giới thiệu về các chương trình đào tạo, cơ hội học tập bậc đại học tại châu Âu. Bên cạnh đó còn có các buổi thuyết trình về chương trình đào tạo, các chương trình học bổng của 27 nước EU.

Bên cạnh cuộc triển lãm tại Hà Nội, sẽ có một hội thảo mang tên “Kết nối châu Á” (Asia-Link) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào ngày 07/12/2007. Hội thảo này quy tụ hơn 200 đại diện của các trường đại học, các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam và châu Âu trong lĩnh vực giáo dục. Hội thảo sẽ trao đổi các sáng kiến và chương trình hợp tác của Uỷ ban châu Âu về giáo dục.

Đại biểu tham gia Hội thảo Asia-Link sẽ được chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, trao đổi về triển vọng phát triển giáo dục và được mời tham dự tiệc đứng buổi trưa và tiệc tối.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các trường đăng ký tham gia Hội thảo và tham quan triển lãm này.

Đề nghị các đơn vị đăng ký tham gia Hội thảo “Kết nối châu Á” miễn phí tại trang web chính thức của Ban Tổ chức:

http:// www.ehef-hanoi.org/asialink/ trước ngày 10/11/2007.

Thông tin chi tiết, xin tham khảo tại địa chỉ website: http://www.ehef-hanoi.org

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trần Văn Nhung (để b/c);
- Lưu VT, HTQT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hùng