Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 11305/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty TNHH SX-TM Hồng Ngọc
05 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp

 

Trả lời văn thư số 107/CV-HN ngày 20/10/2007 của Công ty về việc hướng dẫn chính sách thuế, Cục thuế TP.HCM có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp Công ty Trí Đạt ký Hợp đồng gia công hàng xuất khẩu trực tiếp với nước ngoài, sau đó ký Hợp đồng giao lại cho Công ty gia công, không có chênh lệch về giá gia công, Công ty Trí Đạt chỉ hưởng hoa hồng trên tiền gia công thì được coi là ủy thác gia công xuất khẩu. Hàng hóa do Công ty gia công giao cho Công ty Trí Đạt xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định nếu có đầy đủ hồ sơ, chứng từ quy định đối với hàng hóa xuất khẩu tại Điểm 1.2d Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC. Nếu Công ty Trí Đạt giao lại cho Công ty gia công theo đơn giá khác với giá gia công đã ký với nước ngoài thì không được coi là ủy thác gia công, khi giao hàng, phải lập hóa đơn GTGT tính thuế GTGT (5% hoặc 10% tùy loại hàng gia công) theo quy định.

Cục Thuế TP. HCM trả lời để Công ty biết và thực hiện. Nếu có nội dung nào chưa rõ, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ (Cục thuế TP) để được hướng dẫn thêm.

 

 

Nơi nhận
- Như trên
- P. Kiểm tra số 4;
- Lưu: (TTHT, HC)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn