Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 11183/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế TNDN

TP. HCM, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

CÔNG TY TNHH Lawnyard
Lô F4-F6 Đường số 4, KCN Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh.

 

Trả lời văn bản số 22/10/LYVN ngày 22/10/2007 của Công ty về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ về TNDN thì từ năm tính thuế 2007, bãi bỏ ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu của hoạt động dệt, may.

Trường hợp của Công ty là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 07/GP-KCN-HCM do Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM cấp ngày 2/5/1998 tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân với ngành nghề: sản xuất gia công hàng may mặc cao cấp, sản phẩm xuất khẩu 82%. Tại Giấy phép đầu tư nêu trên có ghi: Công ty được hưởng thuế suất thuế TNDN là 10%. Do đó, kể từ năm 2007, Công ty không còn được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN theo điều kiện xuất khẩu.

Tuy nhiên, dự án sản xuất của Công ty thực hiện trong Khu công nghiệp vẫn đáp ứng tiêu chuẩn áp dụng thuế suất 15% trong suốt thời gian thực hiện dự án theo điểm 4a, điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ nên kể từ năm 2007 đến hết thời gian thực hiện dự án đầu tư, Công ty được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15%.

Cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện. Nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế TP (Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ) để được hướng dẫn thêm.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Phòng KTT số 2;
- Lưu: (TTHT, HC)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn