Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 0476/KT3-N5
V/v ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện NK đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2004

 

Kính gửi:

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 03/04/2003, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 06/2003/QĐ-BKHCN bãi bỏ các văn bản pháp luật quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với việc nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng như: Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT , quyết định 491/1998/QĐ-BKHCNMT và các quy định của Chương IV thuộc Thông tư 01/2001/TT-BKHCNMT . Tuy nhiên, do một số các quy định của Tổng cục TC ĐL CL hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra nhà nước chất lượng các hàng hoá nhập khẩu thuộc danh mục theo QĐ 117/2000/QĐ/BKHCNMT đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng như: động cơ điện; máy cắt điện vẫn còn hiệu lực thi hành nên thời gian qua Trung tâm kỹ thuật 3 vẫn tiến hành kiểm tra nhà nước về chất lượng (KTNNCL) các thiết bị điện nhập khẩu cũ, đã qua sử dụng.

Đến nay, sau khi báo cáo với Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng về các nội dung có liên quan trên và để thực hiện nghiêm túc Quyết định 06/2003/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học và Công nghệ, chúng tôi xin thông báo để các Quý cục Hải quan biết như sau:

Bắt đầu từ 15/5/2004, Trung Tâm Kỹ thuật 3 sẽ ngưng việc KTNNCL đối với các thiết bị điện như: động cơ điện; máy cắt điện tự động và máy phát điện cũ đã qua sử dụng nhập khẩu. Vì vậy, đề nghị Quý cục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhập khẩu các thiết bị điện đã qua sử dụng nêu trên được tiến hành các thủ tục thông quan mà không cần đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng nhập khẩu tại Trung tâm kỹ thuật 3 như trước đây

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cục.

Trân trọng kính chào./. 

 

 

GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TC-ĐL-CL 3
Lê Thị Cẩm Nhung