Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3446/PCVT
V/v hướng dẫn đăng ký đối với phương tiện nhỏ thiếu hồ sơ gốc

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ GIAO THÔNG - VẬN TẢI SỐ 3446/PCVT NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM 1996 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN NHỎ THIẾU HỒ SƠ GỐC

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính
- Các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương,

Theo báo cáo, phản ánh của nhiều địa phương, hiện còn nhiều phương tiện loại nhỏ trước đây do chưa được đăng ký theo Quyết định 2491 QĐ/PCVT ngày 8/12/1993 của Bộ Giao thông vận tải vì thiếu hồ sơ gốc nhưng vẫn hoạt động, không có giấy tờ hợp pháp, gây khó khăn trong công tác quản lý, trật tự, an toàn giao thông vận tải thuỷ nội địa, nay tự nguyện xin đăng ký theo quyết định 2056 QĐ/PC ngày 6/8/1996 của Bộ Giao thông vận tải.

Để tạo điều kiện cho các phương tiện này được hoạt động nhằm đem lại lợi ích chung cho xã hội, đồng thời vẫn đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, Bộ hướng dẫn việc đăng ký cho đối tượng này như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Là các phương tiện tiện thuỷ nội địa thuộc diện phải đăng ký hành chính theo quyết định 2056 QĐ/PC có trọng tải dưới 50 tấn (nếu là phương tiện chở hàng) hoặc dưới 20 khách (nếu là phương tiện chở khách); công suất máy chính dưới 50 CV, và không có trước bạ và các hồ sơ khác theo quy định.

II- THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:

1- Chủ phương tiện phải làm đơn xin đăng ký tạm thời gửi Sở giao thông vận tải (Sở Giao thông công chính) địa phương, trình bày xuất xứ của phương tiện: nơi đóng, nơi mua, năm hoạt động...; cam đoan mình là chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Đơn phải được Uỷ ban nhân dân và công an xã (phường) nơi chủ phương tiện cư trú xác nhận chủ phương tiện là người địa phương hiện có đầy đủ quyền công dân và đang sử dụng phương tiện này để hành nghề. 2- Nhận được đơn, Sở cử cán bộ tới kiểm tra. Nếu không có nghi vấn, Sở có trách nhiệm xác định giá trị phương tiện và ghi ý kiến vào đơn để chủ phương tiện đến cơ quan tài chính làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ và làm thủ tục đăng kiểm phương tiện.

3- Chủ phương tiện nộp Sở giao thông vận tải (Sở giao thông công chính) hồ sơ gồm:

- Đơn xin đăng ký phương tiện.

- 2 ảnh cỡ 9 x 12 chụp toàn cảnh phương tiện ở trạng thái nổi nhìn từ mạn phải.

- Danh sách thuyền viên (theo mẫu quy định tại Quyết định 2056 QĐ/PC).

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa (xuất trình bản gốc, nộp bản phôto).

- Hoá đơn thuế trước bạ (xuất trình bản gốc, nộp bản phôto).

4- Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ nêu trên, Sở sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời trong một năm cho chủ phương tiện và thông báo công khai để mọi người biết.

5- Trong thời hạn một năm kể từ ngày đăng ký tạm thời, nếu không có khiếu nại về quyền sở hữu phương tiện, Sở sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (chính thức) cho chủ phương tiện.

6- Nếu phát hiện chủ phương tiện không phải là chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện, cơ quan cấp đăng ký sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Chủ phương tiện không được hoàn lại tiền lệ phí trước bạ đã nộp và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

7- Trong thời hạn sử dụng giấy chứng nhận đăng ký tạm thời, chủ phương tiện không được phép chuyển quyền sở hữu phương tiện.

III- MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI.

Để thuận tiện cho việc in ấn, cơ quan đăng ký sẽ sử dụng mẫu Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa quy định tại quyết định 2056 QĐ/PC ngày 6/8/1996 và đóng thêm dấu chữ nhật tại góc trên bên phải của Giấy phép.

Nội dung và hình thức của con dấu như sau:

 

 

 

ĐĂNG KÝ TẠM THỜI

Có giá trị từ ngày...đến ngày.....

Trong thời hạn này không được

chuyển quyền sở hữu phương tiện

Kích thước con dấu: 7 x 4 cm.

Việc đăng ký tạm thời quy định tại văn bản này chỉ áp dụng tới 31 tháng 3 năm 1997. Ngoài thời hạn trên, việc đăng ký phương tiện phải tuân thủ theo đúng quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa ban hành theo Quyết định 2056 QĐ/PC ngày 6 tháng 8 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Các địa phương cần thông báo nội dung văn bản này trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ phương tiện có liên quan biết và thực hiện. Quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo ngay về Bộ và Cục Đường sông Việt Nam để có giải đáp kịp thời.

 

 

Bùi Văn Sướng

(Đã ký)