Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9718/BTC-TCHQ
V/v tạm nhập khẩu 01 xe ô tô của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền - ĐSQ Pháp tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao.

Phúc đáp công văn số 2505/BNG-LT ngày 05/7/2013 của Bộ Ngoại giao về việc nêu tại trích yếu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại điểm khoản 3, mục III Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của liên Bộ Công Thương - Tài chính - Ngoại giao, thì việc tạm nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phải tuân thủ điều kiện, trình tự, thủ tục nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ; Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT ngày 21/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 của liên Bộ Thương mại, Giao thông Vận tải, Tài chính, Công an, phải đảm bảo điều kiện loại xe đã qua sử dụng không quá 05 năm tính từ năm sản xuất đến thời điểm ô tô về đến cảng Việt Nam.

Như vậy, đối chiếu các quy định dẫn trên thì chiếc xe ô tô đã qua sử dụng hiệu MGA được sản xuất từ năm 1962 của ông Jean - Noel không đủ điều kiện tạm nhập khẩu theo quy định.

2. Tuy nhiên, trên cơ sở trình bày của Đại sứ qụán Pháp tại công hàm đề ngày 03/6/2013 và ý kiến của Bộ Ngoại giao tại công văn số 2505/BNG-LT thì đây là chiếc xe ô tô sưu tập cá nhân của ông Jean - Noel và định kỳ 2 năm chiếc xe được kiểm tra kỹ thuật theo quy định của Pháp để xác nhận tình trạng xe còn hoạt động tốt. Để đảm bảo quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Pháp, Bộ Tài chính thống nhất ý kiến của Bộ Ngoại giao nêu tại công văn số 2505/BNG-LT; cụ thể, ông Jean - Noel được tạm nhập khẩu miễn thuế chiếc xe ô tô nêu trên trong thời gian công tác tại Việt Nam theo tiêu chuẩn định lượng quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA và ông Jean - Noel phải tái xuất chiếc xe ra khỏi Việt Nam sau khi kết thúc thời hạn công tác tại Việt Nam.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, kính chuyển Bộ Ngoại giao tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 9718/BTC-TCHQ năm 2013 về tạm nhập khẩu 01 xe ô tô của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền - ĐSQ Pháp tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 9718/BTC-TCHQ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 26/07/2013
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/07/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản