Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8961/BCT-XTTM
V/v xây dựng cổng thông tin điện tử Hà Nội xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư phát triển các ngành công nghiệp, Bộ Công thương giao Cục Xúc tiến thương mại xây dựng “Cổng thông tin điện tử xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam” (Cổng thông tin XTĐT). Cổng thông tin XTĐT sẽ cung cấp thông tin cập nhật về tiềm năng thu hút đầu tư của địa phương, khu công nghiệp cùng các chính sách, ưu đãi đầu tư và các dự án kêu gọi đầu tư tới nhà đầu tư nước ngoài. Thông qua việc liên kết với website của hơn 20 tổ chức xúc tiến đầu tư quốc tế, thông tin của cổng thông tin XTĐT sẽ được truyền tải nhanh chóng và hiệu quả tới đông đảo cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài, giúp gia tăng cơ hội thu hút đầu tư vào các địa phương, khu công nghiệp của Việt Nam.

Nhằm đảm bảo cung cấp thông tin đến các nhà đầu tư một cách đầy đủ, chính xác, Bộ Công Thương kính đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương hỗ trợ trong công tác cung cấp thông tin, cụ thể:

- Chỉ đạo các Sở, ngành liên quan trên địa bàn địa phương cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho cổng thông tin (mẫu thông tin gửi kèm).

- Chỉ định cán bộ đầu mối phụ trách liên lạc với Ban quản lý Cổng thông tin điện tử về việc cung cấp thông tin cũng như trả lời nhà đầu tư khi có yêu cầu.

Công văn trả lời đề nghị gửi về Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương - Cục Xúc tiến thương mại trước ngày 20/10/2016.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác, phối hợp của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, XTTM.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

Chi tiết liên hệ: Đồng chí Nguyễn Quốc Khiêm - Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương - Cục Xúc tiến thương mại - Tầng 6, số 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; SĐT: 093.221.5192 Tel: 04.3826.2288 (Ext 103); Fax: 04.3826.2255; Email: investprocen@vietrade.gov.vn.

 

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỊA PHƯƠNG

TT

TIÊU CHÍ

THÔNG TIN CHI TIẾT

1

Giới thiệu chung về tỉnh/thành phố

 

2

Thông tin chung về tỉnh/thành phố

- Vị trí địa lý:

- Diện tích:

- Địa hình:

- Đơn vị hành chính:

- Dân số:

- Tài nguyên thiên nhiên:

- Khí hậu:

3

Cơ sở hạ tầng

- Sân bay:

Cảng biển, cảng sông:

+ Tên, số lượng cảng

+ Lưu lượng vận chuyển mỗi cảng

+ Tầm nhìn đến năm 2013

Hệ thống điện:

+ Có bao nhiêu trạm điện 110KV, 220KV

+ Giá điện, các dịch vụ lắp đặt, sửa chữa như thế nào

Hệ thống cấp nước:

+ Có bao nhiêu nhà máy nước sạch

+ Công suất bao nhiêu m3/ngày

+ Đáp ứng bao nhiêu % cho Khu công nghiệp, khu dân cư

- Hệ thống xử lý chất (nước) thải:

+ Đối với chất thải:

* Có bao nhiêu nhà máy xử lý chất thải

* Công suất tấn/ngày

* Đáp ứng bao nhiêu % cho Khu công nghiệp, khu dân cư

+ Đối với nước thải:

* Có bao nhiêu nhà máy và hệ thống xử lý nước thải

* Công suất bao nhiêu m3/ ngày

* Đáp ứng bao nhiêu % cho Khu công nghiệp, khu dân cư

- Giao thông vận tải:

+ Đường bộ:

* Tên và số lượng đường Quốc lộ đi qua

* Tên và số lượng đường Tỉnh lộ

* Tầm nhìn đến năm 2030

+ Đường sắt:

*Tên và số lượng đường sắt Quốc gia chạy qua

6

 

 

Tình hình kinh tế

 

- Tốc độ tăng trưởng GDP:

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

Tổng GDP (tỷ đồng)

 

 

 

 

 

Tốc độ tăng trưởng (%)

 

 

 

 

 

- GDP bình quân đầu người:

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

GDP (bình quân người)

 

 

 

 

 

Tốc độ tăng trưởng (%)

 

 

 

 

 

 

- Cơ cấu kinh tế:

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

Nông - Lâm - Thủy sản

 

 

 

 

 

Công nghiệp - Xây dựng

 

 

 

 

 

Dịch vụ

 

 

 

 

 

 

- Kim ngạch (giá trị) xuất - nhập khẩu:

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

Xuất khẩu (triệu USD)

 

 

 

 

 

Nhập khẩu (triệu USD)

 

 

 

 

 

 

Đầu tư trong nước năm 2015:

+ Số lượng dự án:

+ Tổng số vốn đầu tư đăng ký:

Đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2015:

 

+ Số lượng doanh nghiệp:

+ Số lượng dự án:

+ Tổng vốn đầu tư đăng ký:

7

Hỗ trợ đầu tư

Lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích:

Địa bàn ưu tiên, khuyến khích:

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Đối với các dự án trong KCN, CCN:

Đối với các dự án ngoài KCN, CCN:

Các văn bản pháp lý liên quan:

Đầu mối liên hệ về hỗ trợ đầu tư của địa phương:

Tên:

Chức vụ:

SĐT:

Email:

Thông tin liên hệ khác.

(đề nghị cung cấp thông tin liên lạc chính xác để doanh nghiệp nước ngoài liên hệ)

8

Khu Công nghiệp

Danh sách các khu công nghiệp tại địa phương có đầy đủ các thông tin sau:

- Tên khu công nghiệp

- Địa chỉ

- Số điện thoại, email, website

- Họ tên, chức vụ, số điện thoại người liên hệ

9

Danh sách các dự án kêu gọi đầu tư

Danh sách các dự án kêu gọi đầu tư có đầy đủ các thông tin sau:

- Tên dự án

- Địa điểm

- Quy mô/công suất

- Thị trường

- Vốn đầu tư dự kiến

- Hình thức đầu tư

- Chủ đầu tư

- Hiện trạng pháp lý

- Yêu cầu hợp tác

10

Đề nghị

Gửi kèm các tài liệu sau:

- 01 bản thông tin về địa phương Tiếng Anh (Dựa trên mẫu này)

- Hình ảnh (Tối thiểu 5 ảnh, kích thước tối thiểu 800x600pixels, chủ đề về công thương nghiệp, đô thị hiện đại, đầu tư), video, brochure... (chủ đề đầu tư, công nghiệp, thương mại...) của tỉnh

- Gửi kèm bản đồ hành chính

- Các tài liệu về chính sách ưu đãi

- Các quyết định liên quan đến ưu đãi dành cho doanh nghiệp đầu tư

 

Xin vui lòng gửi tất cả file mềm về địa chỉ email:

investprocen@vietrade.gov.vn

cc: anhtt.vietrade@gmail.com