Hệ thống pháp luật

BỘ Y TẾ
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 858/DP-DT
V/v triển khai Kế hoạch phòng chống viêm gan vi rút giai đoạn 2021-2025

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi:

- Đồng chí Lãnh đạo các Đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế;
- Đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 4531/QĐ-BYT ngày 24/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm gan vi rút giai đoạn 2021-2025 (xin gửi kèm theo), Cục Y tế dự phòng trân trọng đề nghị Đồng chí Lãnh đạo các đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế và Đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố quan tâm triển khai một số nội dung sau:

1. Các Đơn vị y tế trực thuộc Bộ Y tế:

- Xây dựng kế hoạch triển khai phòng chống bệnh viêm gan vi rút trong các hoạt động thường xuyên của đơn vị, bố trí kinh phí hoạt động từ các nguồn lực hiện có và huy động từ các tổ chức trong nước, quốc tế cho các hoạt động phòng chống viêm gan vi rút.

- Triển khai thực hiện tốt các hoạt động phòng chống viêm gan vi rút theo kế hoạch đã đề ra, lồng ghép các hoạt động phòng chống viêm gan vi rút vào các hoạt động phòng chống dịch bệnh khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và sự phân công của Bộ Y tế nhằm đạt hiệu quả cao.

- Xây dựng và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế trong việc dự phòng, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh viêm gan vi rút.

- Phối hợp với các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan nghiên cứu các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với những bệnh nhân trong điều trị viêm gan vi rút và mở rộng các hình thức truyền thông, dự phòng tại các cơ sở y tế, tại cộng đồng nhằm làm tăng khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ dự phòng, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh viêm gan vi rút.

- Tổ chức các hoạt động cao điểm hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới 28/7 hàng năm và đưa hoạt động này thành hoạt động thường niên của đơn vị.

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố:

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động theo kế hoạch, đảm bảo phù hợp với các mục tiêu, giải pháp đã được Bộ Y tế phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh viêm gan vi rút một cách đồng bộ, lồng ghép các hoạt động phòng chống viêm gan vi rút vào các chương trình, dự án phòng chống dịch bệnh; tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt kế hoạch, đề xuất bổ sung ngân sách từ địa phương và huy động nguồn kinh phí để đảm bảo thực hiện các hoạt động.

- Phối hợp với Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động phòng chống viêm gan vi rút tới các đơn vị thành viên và vận động người dân tham gia.

- Chỉ đạo triển khai vắc xin viêm gan B cho trẻ em tại các điểm tiêm chủng và trẻ sơ sinh tại các cơ sở y tế có phòng sinh đạt tỷ lệ đề ra, đảm bảo an toàn, không để tồn tại các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng vắc xin viêm gan B đạt thấp.

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy trình chuẩn về phòng nhiễm khuẩn trong bệnh viện, thực hiện tốt việc khám, sàng lọc để phát hiện sớm các trường hợp nhiễm vi rút viêm gan để điều trị, quản lý kịp thời hạn chế biến chứng.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và các Viện, Bệnh viện tuyến trung ương.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về các hướng dẫn chuyên môn giám sát và phòng chống viêm gan vi rút, tổ chức tốt các chương trình, dự án liên quan nhằm đạt được các kết quả theo kế hoạch đề ra.

- Tổ chức các hoạt động cao điểm hưởng ứng ngày phòng chống viêm gan thế giới 28/7 hàng năm và đưa hoạt động này thành hoạt động thường niên của địa phương.

Cục Y tế dự phòng trân trọng đề nghị các địa phương, đơn vị hàng năm chủ động tự đánh giá việc triển khai các hoạt động phòng chống viêm gan vi rút tại địa phương, đơn vị và có báo cáo về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (theo danh sách);
- BT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Các Đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng UBND các tỉnh, TP;
- TTKSBT các tỉnh, TP (để thực hiện);
- BVĐK, BV sản, sản - nhi các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, DT.

CỤC TRƯỞNG
Đặng Quang Tấn

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI CÔNG VĂN

(kèm theo Công văn số 858/DP-DT, ngày 01/10/2021 của Cục Y tế dự phòng)

1. Văn phòng Bộ Y tế

2. Thanh tra Bộ Y tế

3. Cục Y tế dự phòng

4. Cục Quản lý khám chữa bệnh

5. Cục Phòng, chống HIV/AIDS

6. Cục Quản lý Dược

7. Cục Quản lý môi trường y tế

8. Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng

9. Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em

10. Vụ Kế hoạch - Tài chính

11. Vụ Bảo hiểm Y tế

12. Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

13. Cục Khoa học công nghệ và đào tạo

14. Vụ Hợp tác quốc tế

15. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

16. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

17. Viện Pasteur Nha Trang

18. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

19. Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

20. Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

21. Bệnh viện Bạch Mai

22. Bệnh viện Chợ Rẫy

23. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

24. Bệnh viện C Đà Nẵng

25. Bệnh viện Nhi Trung ương

26. Bệnh viện Trung ương Huế

27. Bệnh viện Trung ương Cần Thơ

28. Bệnh viện E

29. Bệnh viện Hữu Nghị

30. Bệnh viện Trung ương Quảng Nam

31. Bệnh viện phụ sản Trung ương

32. Bệnh viện Việt Đức

33. Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương

34. Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

35. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh

36. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh

37. Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh

38. Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh

39. Sở Y tế các tỉnh, thành phố

40.Trung tâm máu khu vực tỉnh, thành phố, Bộ, ngành.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 858/DP-DT năm 2021 triển khai Kế hoạch phòng chống viêm gan vi rút giai đoạn 2021-2025 do Cục Y tế dự phòng ban hành

  • Số hiệu: 858/DP-DT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 01/10/2021
  • Nơi ban hành: Cục Y tế dự phòng
  • Người ký: Đặng Quang Tấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/10/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản