Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 825/QLD-GT
V/v: Bình ổn giá thuốc

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Bệnh viện, Viện có giường Bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế ngành (Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng; Cục Y tế - Bộ Công an; Cục Y tế Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải);
- Các cơ sở sản xuất thuốc, nhập khẩu thuốc.
(Sau đây gọi tắt là các Đơn vị)

Ngày 23/7/2019, Cục Quản lý Dược có Công văn số 12575/QLD-GT ngày 23/7/2019 gửi các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị có liên quan về việc triển khai xem xét việc kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước theo các quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018.

Tiếp đó, ngày 18/12/2019, Cục Quản lý Dược có Công văn số 21269/QLD- KD gửi các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Bệnh viện, Viện có giường Bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thuốc về việc bảo đảm cung ứng thuốc chữa bệnh dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020.

Để bảo đảm việc bình ổn giá thuốc, tránh hiện tượng găm hàng và đẩy giá thuốc lên cao đặc biệt là thuốc Tamiflu (hoạt chất Oseltamivir, để điều trị và dự phòng bệnh Cúm ở người lớn và trẻ em) và căn cứ theo các quy định tại Luật Dược, Luật Giá và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị:

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động nắm bắt thông tin, chỉ đạo các đơn vị có liên quan trực thuộc và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hậu kiểm để xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm các quy định về quản lý giá thuốc, không để xảy ra hiện tượng găm hàng đẩy giá thuốc lên cao sai quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

2. Nghiêm túc thực hiện việc kê khai, kê khai lại giá thuốc và các quy định về quản lý giá thuốc.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và triển khai theo đúng quy định.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam;
- Tổng công ty dược Việt Nam - Công ty cổ phần;
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, GT (C.H).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt