Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82/BC

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 82/BC NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 1997

Kính gửi: Các cơ quan báo chí

Để thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định 194/CP ngày 31-12-1994 của Chính phủ và Thông tư số 37/VHTT của Bộ văn hoá - Thông tin hướng dẫn thi hành Nghị định trên và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hoá - Thông tin yêu cầu các cơ quan báo chí thực hiện một số Điều sau đây:

1. Nghiêm cấm việc quảng cáo thuốc lá và rượu dưới mọi hình thức (kể cả việc đăng, phát sóng thông báo Thư chúc mừng lễ, tết, nhãn hiệu, biểu tượng, địa chỉ, số điện thoại của doanh nghiệp, đại lý, thuốc lá, rượu).

2. Hạn chế việc quảng cáo bia: Mỗi số báo, tạp chí, mỗi chương trình phát thanh, truyền hình chỉ đăng, phát một quảng cáo cho một nhãn hiệu bia.

Mỗi đợt cho một quảng cáo trên báo hàng ngày không được kéo dài quá 5 ngày. Mỗi đợt cho một quảng cáo trên dài truyền hình không được kéo dài quá 8 ngày và phát sóng 5 lần trong ngày, trên đài phát thanh không được kéo dài quá 5 ngày và không phát sóng quá 10 lần trong ngày.

Bộ Văn hoá - Thông tin yêu cầu các cơ quan báo chí nghiêm túc thực hiện những quy định trên.

 

Nguyễn Khoa Điềm

(Đã ký)