Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7881/BCT-TTTN
V/v n định cân đi cung cu, thị trường mặt hàng thịt lợn

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trước tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ngày càng lan rộng trên khắp cả nước ảnh hưởng tới nguồn cung trong nước, giá thịt lợn liên tục tăng cao và có xu hướng tiếp tục tăng, để bảo đảm cân đối cung cầu, thị trường mặt hàng thịt lợn những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Canh Tý, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai thực hiện các nội dung cụ thể sau:

1. Phối hợp với ngành Nông nghiệp đánh giá chính thức về tình hình sản xuất, dự kiến nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ mặt hàng thịt lợn trên địa bàn tỉnh, thành phố trong những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán.

2. Chủ động xây dựng phương án bình ổn thị trường mặt hàng thịt lợn (bao gồm phương án nhập khẩu nếu cần thiết), tránh xảy ra tình trạng tăng giá mất kiểm soát dịp cuối năm.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất khẩu lợn qua biên giới nhằm giữ nguồn cung thịt lợn cho thị trường nội địa.

4. Tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm khuyến khích người dân tiêu dùng sản phẩm thay thế thịt lợn và sử dụng thịt lợn đông lạnh thay thế thịt lợn nóng nhằm giảm sức ép cho nguồn cung thịt lợn trong nước.

Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai các nội dung nêu trên, nếu phát sinh những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo về Bộ Công Thương để phối hợp xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Hoàng An;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải