Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7736/TC-TCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 7736 TC/TCT NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2001 VỀ VIỆC XỬ LÝ THUẾ ĐỐI VỚI Ô TÔ TÁI XUẤT

Kính gửi: Tổng Cục Hải quan

UBND tỉnh Thái Nguyên có Công văn số 351/CV-UB ngày 02/5/2001 đề nghị miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô tái xuất của Công ty Agritec Co,Ltd và Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2765/VPCP-KTTH ngày 21/6/2001, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo chế độ quy định hiện hành thì đối với trường hợp nhập khẩu sau đó tái xuất được xử lý hoàn thuế trong các trường hợp sau:

- Hàng đã nhập khẩu do nguyên nhân khách quan phải tái xuất (một trong những điều kiện xét hoàn thuế là từ khi nhập khẩu đến khi tái xuất không quá 1 năm);

- Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạm nhập hoặc mượn để thực hiện các dự án đầu tư… khi nhập khẩu phải kê khai nộp thuế nhập khẩu và khi tái xuất sẽ được hoàn thuế nhập khẩu. Số thuế nhập khẩu được hoàn tính theo thời gian sử dụng và lưu tại Việt Nam.

Trường hợp cụ thể chiếc xe ô tô Công ty dịch vụ và phát triển kỹ thuật nông nghiệp từ khi nhập khẩu đến khi tái xuất vượt quá 1 năm (cụ thể là 2 năm). Tuy nhiên theo trình bày của Công ty: mặc dù đã hoàn thành thủ tục hải quan, nộp lệ phí trước bạ, đăng ký lưu hành xe… nhưng Công ty vẫn chưa đưa xe vào sử dụng từ ngày đăng ký đến nay, chiếc xe vẫn hoàn toàn mới.

Bộ Tài chính đề nghị Tổng Cục Hải quan chỉ đạo Hải quan địa phương kiểm tra hoặc trưng cầu giám định về tình trạng chiếc xe của Công ty dịch vụ và phát triển kỹ thuật nông nghiệp hiện nay để có cơ sở xử lý chính thức.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)