Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 741/TCGDNN-NG
V/v đăng ký nhu cầu nhà giáo tham gia trình giảng tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành, Tổ chức chính trị - xã hội
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 (sau đây gọi là Hội giảng) dự kiến tổ chức từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 05 tháng 11 năm 2021 tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và thu hút khoảng 2.000 đại biểu đến từ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước, một số Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là Cơ quan), doanh nghiệp và tổ chức hợp tác quốc tế tham dự, trong đó có khoảng 450 nhà giáo tham gia trình giảng. Căn cứ quy mô của Hội giảng, số lượng nhà giáo và số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và trên địa bàn, Ban tổ chức Hội giảng dự kiến phân bổ số lượng nhà giáo tham gia trình giảng tại Hội giảng như sau:

- Đối với Bộ, ngành, Tổ chức chính trị - xã hội: Mỗi Cơ quan từ 3-5 nhà giáo.

- Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh: Mỗi địa phương từ 20 đến 25 nhà giáo.

- Quảng Ninh, Phú Thọ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Đồng Nai, Nghệ An: Mỗi địa phương từ 12 đến 15 nhà giáo.

- Hưng Yên, Cần Thơ, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá: Mỗi địa phương từ 10 đến 12 nhà giáo.

- Bắc Giang, Đắk Lắk, Bình Định, Ninh Bình, Bình Dương, Khánh Hòa, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Hải Dương: Mỗi địa phương từ 8 đến 10 nhà giáo.

- Sơn La, Bình Phước, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Hòa Bình, Hà Nam, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Kiên Giang: Mỗi địa phương từ 6 đến 8 nhà giáo.

- Điện Biên, Sóc Trăng, Cà Mau, Kon Tum, Bạc Liêu, Lào Cai, Bình Thuận, Yên Bái, Vĩnh Long, Gia Lai, Bến Tre, Quảng Bình, An Giang, Thái Bình, Long An, Phú Yên, Lâm Đồng: Mỗi địa phương từ 4 đến 6 nhà giáo.

- Các địa phương còn lại: Mỗi địa phương từ 2 đến 4 nhà giáo.

Đề nghị Quý Cơ quan căn cứ thực tiễn đăng ký nhu cầu nhà giáo tham gia trình giảng tại Hội giảng theo ngành, nghề bằng văn bản (theo mẫu tại Phụ lục kèm theo) và gửi về Ban tổ chức Hội giảng (qua Vụ Nhà giáo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) 67A Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại 0243 974 0333 (số máy lẻ 802), email: vunhagiao.tcgdnn@molisa.gov.vn trước ngày 30/4/2021 để tổng hợp và thông báo chỉ tiêu chính thức.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ NG, BTCHG.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Việt Hương
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TOÀN QUỐC NĂM 2021

 

Mẫu số 01

(Kèm theo Công văn số 741/TCGDNN-NG ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

Tên Bộ, ngành, Tổ chức chính trị - xã hội, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/……..
V/v đăng ký nhu cầu nhà giáo tham gia trình giảng tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021

…….,ngày tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Trả lời Công văn số………… /TCGDNN-NG ngày…….. tháng 4 năm 2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ, ngành, Tổ chức chính trị - xã hội, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương……….. đăng ký nhu cầu nhà giáo tham gia trình giảng tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021, cụ thể như sau:

TT

Ngành, nghề đăng ký dự thi

Thuộc nhóm ngành, nghề

Cấp trình độ đào tạo

Số lượng

Ghi chú

1

Điện công nghiệp

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Cao đẳng

04

 

2

…………….

………………

Trung cấp

02

 

3

 

 

Sơ cấp

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

(Lãnh đạo cơ quan ký tên, đóng dấu)