Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

B Y T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6756/BYT-DP
V/v Tổ chức tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển".

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Dinh dưỡng;
- Viện Pasteur Nha Trang;
- Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;
- Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh.

 

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020, hưởng ứng ngày Lương thực Thế giới (16/10), Bộ Y tế phát động tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” từ ngày 16 đến 23 tháng 10 năm 2016 với thông điệp chính là “Bữa ăn đa dạng đảm bảo đủ dinh dưỡng, hợp lý, an toàn cho gia đình trong tình hình biến đổi khí hậu”.

Các hoạt động trong tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm nay tập trung vào các nội dung sau:

1. Phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu thông qua các chiến dịch truyền thông và giáo dục thay đổi hành vi cho cộng đồng về các nội dung: bảo vệ lá phổi xanh; bảo tồn, phục hồi và phát triển rừng ngập mặn; khuyến khích dùng năng lượng sạch; thay đổi cơ cấu cây trồng, nuôi trồng thủy hải sản phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu.

2. Hướng dẫn người dân chủ động phát triển sản xuất VAC gia đình gắn liền với ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; ứng dụng giống mới, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi hợp lý; sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên để tạo ra nguồn thực phẩm an toàn. Đặc biệt quan tâm đến các hộ gia đình ở những vùng khó khăn, vùng thường xảy ra thiên tai, lụt bão để tạo nguồn thực phẩm sẵn có, an toàn, đa dạng, giàu dinh dưỡng.

3. Phối hợp với ngành nông nghiệp và các ngành liên quan triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh thực phẩm cho các hộ gia đình và từng cá thể như tính sẵn có, liên tục, ổn định, bền vững để mọi người dân có thể tiếp cận dễ dàng nguồn lương thực thực phẩm cần thiết, bổ dưỡng và an toàn.

4. Nâng cao kiến thức và thực hành dinh dưỡng của người dân về đa dạng hóa bữa ăn, ăn uống hợp lý, thực hiện dinh dưỡng lành mạnh và tăng cường hoạt động thể lực để phòng chống bệnh không lây nhiễm, thừa cân béo phì, suy dinh dưỡng thấp còi, nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam

Bộ Y tế giao Viện Dinh dưỡng làm đầu mối, phối hợp với Cục Y tế dự phòng, Cục An toàn thực phẩm, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh để hướng dẫn và tổ chức triển khai tốt tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” theo các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế.

Đề nghị Lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai hoạt động này. Giao cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố làm đầu mối xây dựng kế hoạch và triển khai tốt các hoạt động tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” tại địa phương.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Cục ATTP, Vụ BM-TE, Vụ KH-TC;
- Trung tâm Truyền thông GDSK TW;
- Trung tâm YTDP các tỉnh/TP;
- Trung tâm Dinh dưỡng TP. HCM;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long