Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
THANH TRA BỘ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 625/TTrB-P1
V/v tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước diễn biến rất phức tạp. Tính đến 10 giờ ngày 04/8/2020, cả nước ghi nhận 652 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 06 trường hợp tử vong, đặc biệt từ ngày 25/7/2020 phát sinh ổ dịch tại thành phố Đà Nẵng, dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng tại nhiều địa phương, trong đó có các đô thị lớn, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của đất nước. Tại nhiều địa phương xuất hiện tình trạng trốn tránh khỏi khu cách ly, khai báo không trung thực, lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm hàng, tăng giá...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch Covid - 19, theo đó để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm góp phần làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung công việc sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động về phòng, chống dịch Covid - 19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế; Chú trọng phát hiện các trường hợp không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, kịp thời; trốn tránh, chống đối không chấp hành biện pháp cách ly y tế, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế; các cơ sở y tế không thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch và kiểm soát lây nhiễm; việc đầu cơ, tăng giá, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ là các mặt hàng thuốc, hóa chất, thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này.

2. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ. Nếu phát hiện có dấu hiệu của tội phạm hình sự, chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định. Công bố rộng rãi các trường hợp vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho cộng đồng.

3. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra làm tốt công tác tuyên truyền, khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch và tố giác các hành vi vi phạm.

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về Thanh tra Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần nắm thêm thông tin về dịch Covid - 19, đề nghị báo cáo kịp thời về Bộ Y tế và các cơ quan của Bộ: Thanh tra Bộ, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, ... để được hướng dẫn giải quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Q.Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Các Vụ/Cục, Tổng Cục, VP Bộ (để phối hợp);
- Các đ/c Lđ TTrB, các Phòng thuộc TTrB (để biết);
- Cổng thông tin điện tử BYT (để đăng tin);
- Báo sức khỏe đời sống (để đăng tin);
- Lưu: TTrB, P1.

CHÁNH THANH TRA BỘ
Nguyễn Mạnh Cường