Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5273/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất thiết bị y tế Vinh Đức,
(281/12 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn ngày 14/7/2020 của Công ty TNHH sản xuất thiết bị y tế Vinh Đức về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu chuyên dùng trong y tế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015 có quy định: “Thiết bị, dụng cụ y tế gm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh: các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế" thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Trường hợp Công ty TNHH sản xuất thiết bị y tế Vinh Đức nhập khẩu mặt hàng được xác định là bơm kim tiêm, dùng trong y tế thì thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH sản xuất thiết bị y tế Vinh Đức biết và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục HQ TP HCM (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-Đ.Thuận (5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng