Hệ thống pháp luật

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 468/LĐLĐ
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong đoàn viên, CNVCLĐ Th đô

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;
- Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố;
- Báo Lao động Thủ đô; Trang Web LĐLĐ Thành phố.

Theo số liệu thống kê của tổ chức Y tế thế giới (WHO), chỉ trong một tuần vừa qua, thế giới đã ghi nhận thêm hơn 2 triệu trường hợp mắc và hơn 44.000 trường hợp tử vong do mắc Covid - 19. Tại Việt Nam, tính đến 14h ngày 03/8/2020 đã phát hiện 173 ca mắc ngoài cộng đồng và 06 trường hợp tử vong do các bệnh nhân chủ yếu cao tuổi và có bệnh lý nền rất nặng. Tại Hà Nội đã ghi nhận thêm 02 trường hợp nhiễm Covid - 19 ngoài cộng đồng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại văn bản số 792/TLĐ, ngày 31/7/2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội nhằm ứng phó trước những diễn biến phức tạp, hạn chế tối đa các hậu quả của dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho đoàn viên và người lao động, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô, các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố tại văn bản số 457/LĐLĐ ngày 30/7/2020, đồng thời tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số nội dung sau:

1. Nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt là theo tinh thần của Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch, vừa sản xuất, kinh doanh, khôi phục kinh tế, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội; phải coi công tác phòng, chống dịch trong đoàn viên, CNVCLĐ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện nay nhằm góp phần ngăn ngừa, kiểm soát và không để dịch bệnh lây lan.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao tinh thần chủ động phòng chống dịch của đoàn viên, CNVCLĐ tại gia đình, cộng đồng, nơi làm việc, trên đường đến công sở, nhà máy; phát huy mạnh mẽ phương châm 4 tại chỗ; bình tĩnh chủ động ứng phó mọi tình huống; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, gây hoang mang, mất ổn định trong đoàn viên và CNVCLĐ.

3. Các cấp công đoàn, đặc biệt là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tăng cường tìm các giải pháp chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động ở doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19; kêu gọi trách nhiệm xã hội và sự tuân thủ pháp luật của người sử dụng lao động, giúp đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động, toàn xã hội hiểu, phối hợp và đồng hành cùng tổ chức công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

4. Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần chủ động, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 phù hợp theo từng đối tượng riêng. Trong đó tập trung hướng dẫn đoàn viên và người lao động tự giác thực hiện những biện pháp cơ bản như: thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tham gia giao thông, tham gia cài đặt và sử dụng phần mềm ứng dụng “khẩu trang điện tử” Bluezone trên điện thoại di động v.v..

5. Trang web LĐLĐ Thành phố, Báo Lao động Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trong CNVCLĐ Thủ đô.

Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả về LĐLĐ Thành phố (qua Ban Tuyên giáo) để theo dõi, tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ VN;
- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy;
- VP UBND, UB MTTQ thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Tuyến

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 468/LĐLĐ năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô do Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội ban hành

  • Số hiệu: 468/LĐLĐ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 04/08/2020
  • Nơi ban hành: Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
  • Người ký: Ngô Văn Tuyến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản