Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4619/BYT-DP
V/v tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về sử dụng vắc-xin

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian vừa qua, tại Quảng Trị đã xảy ra một số trường hợp phản ứng sau tiêm chủng vắc xin Viêm gan B liều sơ sinh. Đoàn điều tra nguyên nhân của Bộ Y tế đã phát hiện một số sai sót trong quá trình thực hiện các quy định về chuyên môn. Mặt khác, sau khi thanh tra kiểm tra một số địa phương về thực hiện công tác tiêm chủng, Bộ Y tế nhận thấy một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác Tiêm chủng mở rộng trong việc quản lý vắc xin, sinh phẩm y tế và tập huấn cho cán bộ thực hiện công tác tiêm chủng. Để chấn chỉnh và tăng cường an toàn tiêm chủng, đảm bảo quyền lợi cho người dân được phòng bệnh chủ động theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế kính đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các nội dung sau:

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiêm chủng trên địa bàn bảo đảm an toàn theo đúng các quy định tại Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT ngày 07/7/2008 của Bộ Y tế quy định về việc sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế. Đặc biệt lưu ý tư vấn đầy đủ cho gia đình hoặc người được tiêm chủng về tác dụng, lợi ích và những rủi ro có thể gặp phải khi tiêm chủng. Tổ chức buổi tiêm chủng thường xuyên tối đa không quá 50 trẻ/buổi tiêm chủng. Mỗi tháng có thể bố trí nhiều ngày tiêm chủng nếu lượng các cháu tiêm nhiều. Mỗi buổi tiêm chủng phải bố trí cán bộ y tế có trình độ chuyên môn khám sàng lọc trước tiêm để loại trừ những trường hợp chống chỉ định. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ số thuốc, trang thiết bị y tế và các phương tiện cần thiết khác để kịp thời xử lý các phản ứng sau tiêm chủng nếu có. Theo dõi trẻ sau tiêm, hướng dẫn người nhà của trẻ cách theo dõi tại nhà và mang trẻ đến cơ sở y tế khi có biểu hiện bất thường sau tiêm.

2. Tiến hành thanh tra toàn diện về công tác tiêm chủng, đình chỉ hoạt động và xử lý nghiêm các đơn vị nếu có các sai phạm. Trường hợp xảy ra tai biến thì khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý và tìm nguyên nhân và công bố công khai nguyên nhân gây tai biến. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với cá nhân vi phạm, những người liên quan và xử lý nghiêm theo quy định.

3. Tăng cường đầu tư trang thiết bị cho công tác tiêm chủng đặc biệt là dây chuyền lạnh và các trang thiết bị cần thiết khác trong công tác tiêm chủng. Chỉ đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tổ chức tập huấn, cấp chứng chỉ tham dự tập huấn về an toàn tiêm chủng cho các cán bộ y tế cả trong và ngoài tiêm chủng mở rộng.

4. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục về các lợi ích của tiêm chủng phòng bệnh và những rủi ro có thể gặp phải để người dân yên tâm, tin tưởng vào công tác tiêm chủng phòng bệnh chủ động.

Kính đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân quan tâm chỉ đạo.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng (để báo cáo);
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Các Viện VSDT, Pasteur;
- Các Sở Y tế tỉnh, thành phố;
- Các Cục: YTDP, QLD, KCB, K2ĐT;
- Thanh tra Bộ Y tế, VPB, Vụ TTTĐKT;
- Lưu: VT, DP.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến