Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 426/UBND-NĐ
V/v tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát trật tự xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở dưới hình thức “Chung cư mini”, “Nhà 3 chung”

Tân Phú, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Phòng Quản lý đô thị;
- Phòng Tư pháp;
- Phòng Kinh tế;
- Đội Quản lý trật tự đô thị;
- Đ
i Thanh tra địa bàn quận;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận;
- Ủy ban nhân dân 11 phường;
- Công an 11 phường
.

Trên Báo điện tử Thanh niên, ngày 31/7/2020 có đăng bài viết với tựa đề “ “Vẽ” chung cư mini lừa khách”, có đề cập nội dung: “...ngoài khu chung cư trên, Công ty Cường Thịnh đang triển khai thêm nhiều chung cư mini khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như tại số 334-336 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, số 80/40 Gò Dầu, phường Tân Q, quận Tân Phú. Khi chúng tôi đến các địa chỉ trên, tất cả đều chưa làm gì. Mặc dù vậy, các căn hộ đã bán hết từ năm 2019. Đchiêu dụ khách hàng, công ty này đưa ra các công cụ bán hàng, quảng cáo khá “hoành tráng”, không khác gì một dự án chung cư thực thụ như nhà mu, phi cảnh tòa nhà, thiết kế căn hộ, mặt bằng chi tiết từng tầng, hợp đồng mẫu, chính sách bán hàng...”.

Nhằm hạn chế tối đa tình trạng vi phạm chuyển đổi công năng sử dụng, xây dựng sai phép, không phép, vi phạm trong hoạt động xây dựng, không để ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, phá vỡ quy hoạch,... UBND quận Tân Phú có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND 11 phường tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân cần phải cẩn trọng, nâng cao ý thức cảnh giác, để tránh thiệt hại khi tham gia các giao dịch mua bán, đầu tư, sang nhượng bất động sản; đặc biệt khi tham gia các giao dịch mua bán, đầu tư, sang nhượng đối với nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở dưới hình thức “Chung cư mini”, “Nhà 3 chung” (chung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chung giy phép xây dựng và chung s nhà).

2. UBND 11 phường

- Tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn số 3979/HD-SXD-PTN&TTBS ngày 17/4/2020 hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân về trình tự đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 14598/HD-SXD-CPXD ngày 15/12/2020 hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân về thẩm định thiết kế xây dựng công trình nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của Sở Xây dựng (theo chỉ đạo của UBND quận Tân Phú tại Phiếu chuyển số 6967/PC-VP ngày 24/4/2020 và Phiếu chuyển số 23057/PC-VP ngày 17/12/2020).

- Thường xuyên kiểm tra đối với hộ kinh doanh cá thể thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản theo loại hình nhà cho thuê, đảm bảo các điều kiện:

+ Thực hiện đăng ký kinh doanh theo loại hình kinh doanh cá th;

+ Thực hiện các quy định về thuế thu nhập, thuế môn bài... theo quy định của pháp luật đối với chính quyền địa phương nơi có thực hiện hoạt động kinh doanh;

+ Các cá nhân thuê căn hộ phải thực hiện ký hợp đồng cho thuê theo quy định.

- Rà soát, kiểm tra, trường hợp cần thiết phối hợp với Phòng Tư pháp tham mưu UBND quận xin ý kiến Sở Tư pháp hướng dẫn biện pháp xử lý đối với những trường hợp thừa phát lại xác lập vi bằng các giao dịch chuyn nhượng trái phép nhà ở dưới hình thức “Chung cư mini”, “Nhà 3 chung” (chung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chung giấy phép xây dựng và chung số nhà).

- Phối hợp với Phòng Quản lý đô th, Đội Quản lý trật tự đô thị quận, Đội thanh tra địa bàn quận Tân Phú tăng cường kiểm tra các công trình nhà ở riêng lẻ, nhất là các công trình có quy mô lớn (diện tích >300m2) đã cấp phép xây dựng hoặc đang xây dựng theo Giấy phép xây dựng được cấp, nếu phát hiện có mục tiêu là xây dựng phòng trọ cho thuê thì yêu cầu chủ sở hữu nhà ở riêng lẻ hoàn chỉnh và lập thủ tục điều chnh phù hợp các tiêu chí theo Hướng dẫn số 3979/HD-SXD-PTN&TTBS ngày 17/4/2020 hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân về trình tự đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 14598/HD-SXD-CPXD ngày 15/12/2020 hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân về thẩm định thiết kế xây dựng công trình nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của Sở Xây dựng, đồng thời liên hệ Phòng Kinh tế để được hướng dẫn lập thủ tc đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định pháp luật.

- Phối hợp với Công an phường tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm tình hình địa bàn, kịp thời ngăn chặn các hoạt động mua bán, mời chào mua “Chung cư mini”, “Nhà 3 chung”. Tuyên truyền, nghiêm cấm mọi hình thức bán, kinh doanh căn hộ không đúng quy định. Kiên quyết xử lý hành vi mua bán, chuyển nhượng căn hộ, không đảm bảo điều kiện kinh doanh căn hộ theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.

3. Công an 11 phưng

Kiểm tra việc đăng ký tạm trú, tạm vắng tránh tình trạng chủ đầu tư lách luật cho người khác vào ở.

4. Phòng Quản lý đô thị

- Tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn số 3979/HD-SXD-PTN&TTBS ngày 17/4/2020 hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân về trình tự đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 14598/HD-SXD-CPXD ngày 15/12/2020 hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân về thẩm định thiết kế xây dựng công trình nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của Sở Xây dựng (theo chỉ đạo của UBND quận Tân Phú tại Phiếu chuyển số 6967/PC-VP ngày 24/4/2020 và Phiếu chuyển s 23057/PC-VP ngày 17/12/2020).

- Rà soát, kiểm tra các công trình nhà ở riêng lẻ có quy mô lớn (diện tích >300m2) đã cấp phép xây dựng hoặc đang xây dựng theo Giấy phép xây dựng được cấp, nếu phát hiện có mục tiêu là xây dựng phòng trọ cho thuê thì yêu cầu chủ sở hữu nhà ở riêng lẻ hoàn chỉnh và lập thủ tục điều chnh phù hợp các tiêu chí theo Hướng dẫn số 3979/HD-SXD-PTN&TTBS ngày 17/4/2020 hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân về trình tự đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 14598/HD-SXD-CPXD ngày 15/12/2020 hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân về thẩm định thiết kế xây dựng công trình nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của Sở Xây dựng.

- Rà soát tham mưu bổ sung hoàn thiện chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị đáp ứng điều kiện cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo quy định.

- Chấn chỉnh công tác tham mưu cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ “Chung cư mini” và dãy nhà liên kế thành “Nhà 3 chung”. Đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu cấp giấy phép xây dựng trong thời gian qua (nếu có vi phạm).

- Khi tham mưu cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ có diện tích đất lớn, trường hợp cần thiết phải rà soát nhu cầu ở thực sự của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Trong trường hợp phát hiện mục tiêu là xây dựng phòng trọ cho thuê thì hướng dẫn chủ sở hữu thực hiện theo Hướng dẫn số 3979/HD-SXD-PTN&TTBS ngày 17/4/2020 hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân về trình tự đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hướng dẫn s 14598/HD-SXD-CPXD ngày 15/12/2020 hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân về thẩm định thiết kế xây dựng công trình nhà ở cho công nhân, người lao động thuê đở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của Sở Xây dựng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTQU (để báo cáo);
- UBND/Q (CT, các PCT);
- VP.HĐND-UBND/Q (CVP, PVP/TCD);
- Trang thông tin điện tử quận;
- THNĐ, Ban TCD;
- Lưu: VT, P.QLĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

N
guyễn Quốc Bình