Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4150/TCT/NV6

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 4150 TCT/NV6 NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC HỢP TÁC XÃ

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời Công văn số 1843/CT-NVT ngày 1/10/2001 của Cục thuế tỉnh Bình Định hỏi về việc miễn giảm tiền thuê đất đối với các HTX, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2, mục III, Thông tư số 44/1999/TT-BTC ngày 26/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn ưu đãi thuế đối với HTX thì các Hợp tác xã đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật HTX mà thuộc đối tượng thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được giảm 50% tiền thuê đất trong thời hạn 2 năm đầu kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật HTX.

Trường hợp các HTX được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ năm 1999 nhưng đến nay mới làm thủ tục hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất theo ưu đãi đối với HTX thì vẫn thuộc đối tượng được xem xét giảm 50% tiền thuê đất của 2 năm đầu khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Số tiền đã xét giảm được trừ vào số tiền thuê đất những năm tiếp theo.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.

 

Nguyễn Đức Quế

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4150/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc chính sách ưu đãi về tiền thuê đất đối với các hợp tác xã

  • Số hiệu: 4150/TCT/NV6
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 16/10/2001
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Nguyễn Đức Quế
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/10/2001
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản