Hệ thống pháp luật

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3969/CV-BCĐ
V/v Xin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Trong mấy ngày qua, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng đã ghi nhận thêm ca thứ 2 lây nhiễm từ cộng đồng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Nhằm khẩn trương, khoanh vùng, dập dịch, hạn chế tối đa sự lây lan ra các tỉnh lân cận và trên phạm vi toàn quốc, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai một số biện pháp sau:

1. Thực hiện giãn cách toàn thành phố Đà Nẵng theo chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 27/7/2020;

2. Tiến hành phong tỏa toàn bộ các địa điểm 2 bệnh nhân đã từng có mặt kể từ ngày 12/7/2020;

3. Hạn chế các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng đi và đến Thành phố Đà Nẵng (mỗi ngày chỉ cho phép 1-2 chuyến bay từ các cảng hàng không nội địa);

4. Yêu cầu tất cả người dân khi ra khỏi thành phố Đà Nẵng phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương nơi đến, và thực hiện cách ly tại nhà và được xét nghiệm SARS-CoV-2;

5. Triển khai xét nghiệm trên diện rộng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng;

6. Giao Bộ Y tế cử 3 Đội công tác đặc biệt đến Thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ công tác điều trị, xét nghiệm và điều tra giám sát dịch;

7. Triển khai các ứng dụng khai báo y tế, giám sát cách ly và các công cụ truy vết trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 xin trân trọng kính báo cáo và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐ (để báo cáo);
- Các thành viên BCĐ;
- VPTW Đảng, BTGTW, VPQH, VPCTN, VPCP (để biết);
- BYT: YTDP, KCB, QLD, CNTT, MT, KHTC, TBCT, TTKT, HTQT, PC, VPB;
 - Lưu: VT, VPB1.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thanh Long
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3969/CV-BCĐ năm 2020 về xin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Thành phố Đà Nẵng do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành

  • Số hiệu: 3969/CV-BCĐ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 25/07/2020
  • Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19
  • Người ký: Nguyễn Thanh Long
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 25/07/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản