Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3952TC/TCT
V/v: Hướng dẫn phí phục vụ trong ngành du lịch

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 1999

 

Kính gửi:

- Tổng cục du lịch
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Phí phục vụ trong ngành du lịch là khoản tiền thưởng cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn do chất lượng phục vụ tốt, đồng thời cũng là biểu hiện thiện cảm của người được phục vụ về thái độ phục vụ của các nhân viên phục vụ. Phí này đã trở thành thông lệ quốc tế.

Nhằm đảm bảo việc thu, sử dụng phí phục vụ trong ngành du lịch thực sự trở thành đòn bảy kinh tế, khuyến khích cán bộ công nhân viên nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh đồng thời thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Ngân sách Nhà nước, theo đề nghị của Tổng cục du lịch tại công văn số 498/TCDL-KHĐT ngày 10/5/1999 về việc cho tiếp tục thu khoản phí phục vụ trong ngành du lịch, Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu và sử dụng khoản phí phục vụ như sau:

1. Điều kiện, phạm vi vu mức thu phí phục vụ:

a) Điều kiện: Những đơn vị thuộc ngành du lịch kinh doanh các loại nghiệp vụ: lữ hành, vận chuyển khách, khách sạn, vui chơi giải trí ... nếu có đủ các điều kiện sau thì được thu và sử dụng phí phục vụ:

- Có chất lượng phục vụ tốt, được khách hàng hài lòng và tự nguyện trả thưởng thêm ngoài giá dịch vụ

- Thực hiện niêm yết giá công khai

- Hạch toán rõ ràng khoản tiền thưởng thêm của khách hàng

b) Phạm vi áp dụng: Các đơn vị kinh doanh thuộc ngành du lịch được phép thu phí phục vụ trên giá các dịch vụ sau:

- Cho thuê buồng ngủ,

- Phục vụ ăn, uống,

- Cho thuê phương tiện vận chuyển có người phục vụ,

- Các dịch vụ: giặt là, may đo, cắt uốn tóc, thẩm mỹ...

- Tắm hơi

- Lữ hành, hướng dẫn du lịch, hướng dẫn tổ chức vui chơi giải trí.

- Các dịch vụ khác.

2. Mức thu khoản phí phục vụ: Các đơn vị kinh doanh du lịch nếu đủ điều kiện quy định tại điểm (a) nêu trên được phép thu không quá 5% trên giá bán các dịch vụ thuộc phạm vi quy định tại điểm (b)

3. Nội dung sử dụng phí phục vụ:

Ngày 1/1/1999 Luật thuế GTGT có hiệu lực, các đơn vị kinh doanh du lịch nếu có thu phí phục vụ phải nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp (sau khi đã trừ các khoản chi phí để tạo ra khoản thu này) theo các quy định hiện hành. Khoản thu phí này sau khi nộp 2 loại thuế trên được phân phối như sau:

+ Được trích để chi thưởng cho cá nhân và tập thể có chất lượng phục vụ tốt, chi tham quan học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ và chi cải thiện điều kiện lao động nhưng không quá 50% quỹ lương thực hiện. Khoản chi này không tính vào mức khống chế quỹ khen thưởng và phúc lợi và không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập bổ sung của doanh nghiệp.

+ Số tiền còn lại (nếu có) được trích vào các quỹ doanh nghiệp. Riêng đối với doanh nghiệp bị lỗ không được trích và chi phí phục vụ theo quy định trên mà hạch toán chung vào thu nhập để giảm lỗ.

4. Công tác quản lý:

Các đơn vị kinh doanh du lịch cần tổ chức chỉ đạo quản lý chặt chẽ việc thu và sử dụng phí phục vụ, thu đúng tỷ lệ, đúng phạm vi đã được quy định; thực hiện việc chi hợp lý, có hiệu quả và hạch toán đúng chế độ Nhà nước.

Đề nghị Tổng cục du lịch hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo nội dung tại công văn này. Các đơn vị cần tổ chức lại việc ghi chép hoá đơn thanh toán với khách, phí phục vụ phải ghi thành một mục riêng, tiện cho việc theo dõi và quản lý.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Phạm Văn Trọng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3952 TC/TCT hướng dẫn phí phục vụ trong ngành du lịch do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 3952TC/TCT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 11/08/1999
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Phạm Văn Trọng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/08/1999
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản