Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3566/LĐTBXH-TCCB
V/v cử công chức, viên chức tham dự kiểm tra trình độ đầu vào tiếng Anh

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, Bộ phối hợp với Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo tổ chức kiểm tra trình độ đầu vào để tổ chức lớp tiếng Anh đối với công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ, cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm kiểm tra: Thứ 2, ngày 26/9/2016, tại cơ sở đào tạo của Apollo, số 181-183, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Sáng: từ 9am - 11.30am; chiều: từ 1.30pm - 3.30pm (Danh sách phân lịch kiểm tra kèm theo).

2. Thời gian và địa điểm học:

- Đối với các lớp học tập trung: Sau khi có kết quả kiểm tra, Bộ sẽ có văn bản triệu tập học viên và thông báo lịch học cụ thể (dự kiến khai giảng các lớp học tập trung vào tháng 10/2016).

- Đối với các trường hợp học đại trà: Cá nhân chủ động lựa chọn thời gian và địa điểm học phù hợp của Apollo để đăng ký cụ thể.

Bộ thông báo và đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tạo điều kiện để các công chức, viên chức có tên trong danh sách tham dự kiểm tra đầy đủ, đúng thời gian quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

DANH SÁCH

XẾP LỊCH THAM GIA KIỂM TRA ĐẦU VÀO TIẾNG ANH
(Kèm theo Công văn số 3566/LĐTBXH-TCCB, ngày 16 tháng 9 năm 2016)

TT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Chức vụ quy hoạch

Đăng ký học

Điện thoại liên hệ

Ghi chú

Lớp tập trung

Lớp đại trà

SÁNG TỪ 9AM -11:30, NGÀY 26/9/2016 TẠI TRUNG TÂM APOLLO, 181-183 PHỐ HUẾ

1

Vụ Bình đẳng giới

1

Hoàng Thị Thu Huyền

Phó Vụ trưởng

 

 

x

0937.551.975 huyenmolisa@gmail. com

 

2

Trần Thị Bích Loan

Phó Vụ trưởng

 

 

x

0913.591.977

banmai28@gmail.com

 

3

Lê Khánh Lương

Phó Vụ trưởng

 

 

x

0915.053.656

luongmolisa@gmail.com

 

4

Đoàn Thị Kim Thủy

Chuyên viên

 

x

 

0962.867.888

thuydk@gmail.com

,

5

Nguyễn Việt Hải

Chuyên viên

 

x

 

0983.084.703

viethai703@gmail.com

 

6

Nguyễn Hoành Nghĩa

Chuyên viên

 

x

 

0912.580.180

nghiang164@yahoo.com

 

7

Đàm Khắc Hoàn

Chuyên viên

 

x

 

0912.050.783

damkhachoan0783@gmail.com

 

2

Vụ Lao động - Tiền lương

8

Bùi Ngọc Mạnh

Trưởng phòng Quan hệ lao động

P. Vụ trưởng

x

 

0912.208.999

lđtl.lđtbxh@gmail.com

 

9

Vũ Thị Phương Oanh

Chuyên viên

 

x

 

0916.223.311

vpoanhhd@yahoo.com

 

10

Bùi Quốc Anh

Chuyên viên

 

x

 

0984.806.069

quocanh.molisa@gmail.com

 

11

Phạm Thị Thu Trang

Chuyên viên

 

x

 

0932.220.539

trangpt263@gmail.com

 

3

Cục An toàn lao động

12

Đoàn Việt Dũng

Chuyên viên

Phó trưởng phòng

x

 

0906.140.099

doanviet_dung@gmail.com

 

13

Triệu Hồng Nhung

Chuyên viên

 

x

 

0943.926.868

thnhung201@gmail.com

 

4

Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực I

14

Trần Văn Quý

Kiểm định viên, Phòng Đào tạo - Thử nghiệm

 

 

x

0986.584.568

tranquykdvn1@gmail.com

 

15

Lê Khánh Dương

Kiểm định viên, Phòng Đào tạo - Thử nghiệm

 

 

x

0989.697.000

leduongxd@gmail.com

 

5

Viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng

16

Phùng Thanh Tâm

Phó trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

 

x

 

dr.phungthanhtam@gmail.com

 

6

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

17

Giản Quốc Anh

Giảng viên Khoa Điện- Điện tử

 

x

 

0915.659.051 gianquocanh@gmail.com

 

18

Ngô Thị Nhung

Phó trưởng bộ môn Khoa Sư phạm kỹ thuật

 

x

 

0948.256.689

nhung.nute@gmail.com

 

19

Nguyễn T. Phương Dung

Phó trưởng bộ môn Khoa Kinh tế

 

x

 

0945.512.171

dungspkt@gmail.com

 

7

Tổng cục Dạy nghề

20

Trần Thị Thu Hà

Phó Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề

 

 

x

0989.356.432

tranthuha_tcdn@yahoo.com.vn

 

21

Ong Văn Tuấn

Trưởng phòng Đào tạo kiểm định chất lượng dạy nghề, Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề

 

x

 

0913.929.555

bactuanbg@gmail.com

 

22

Kiều Thị Thúy Hằng

Phó trưởng phòng, Phòng Đảm bảo chất lượng dạy nghề, Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề

 

x

 

0976.116.428

kieuhang20788@yahoo.com

 

23

Phùng Thị Kim Thoa

Phó trưởng Phòng Kiểm định và Công nhận chất lượng, Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề

 

x

 

0904.558.836

thoa.phung@gmail.com

 

24

Trần Bá Thiện

Chuyên viên, Vụ Tổ chức cán bộ

 

x

 

01653.045.689

bathien1022003@gmail.com

 

25

Nguyễn Thị Diệu Linh

Chuyên viên, Vụ Tổ chức cán bộ

 

x

 

01279.111.112

dieulinh286@gmail.com

 

26

Lương Thu Hiền

Chuyên viên, Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề

 

x

 

0988.220.988

luongthuhien229@gmail.com

 

8

Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em

27

Phạm Thị Hải Hà

Phó Cục trưởng

 

 

x

haihamolisa@gmail.com

 

28

Phạm Thị Thủy

Phó trưởng Phòng Phát triển và tham gia của TE

 

x

 

thuypt.molisa@gmail.com

 

 

29

Phạm Thị Nguyệt

Kế toán viên Phòng Kế toán - Tài vụ

 

x

 

nguyet156(5)gmail.com

 

30

Hoàng Lê Thủy

Phó trưởng Phòng Dịch vụ tư vấn, TT Tư vấn và Dịch vụ truyền thông

 

x

 

hoanglethuy0804@gmail.com

 

9

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức lao động - xã hội

31

H-Kim Vui Kbuor

Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính

 

x

 

0912.264.771

kimvui84@gmail.com

 

10

Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ

32

Nguyễn Khắc Văn

Phó trưởng Phòng Đào tạo

 

x

 

0912.630.122

nguyenkhacvan.ktcn@gmail.com

 

33

Phạm Kim Thu

Trưởng phòng Thực tập sản xuất và Dịch vụ

 

 

x

0913.308.605

thupk.ktcn@gmail.com

 

11

Vụ Tổ chức cán bộ

34

Lê Minh Đức

Phó trưởng Phòng Đào tạo

 

 

x

0902.290.860

ducbom2780@yahoo.com

 

35

Trần Thị Phương Thúy

Phó trưởng Phòng Đào tạo

 

 

x

0912.982.888

tpthuy79@yahoo.com

 

 

CHIỀU TỪ 1:30 - 3:30, NGÀY 26/9/2016 TẠI TRUNG TÂM APOLLO, 181-183 PHỐ HUẾ

13

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

36

Đỗ Thị Thanh Huyền

Phó trưởng Phòng Nghiên cứu chính sách an sinh XH

 

x

 

0915.11.255

dothithanhhuyen@yahoo.com

 

37

Nguyễn Thành Tuân

Nghiên cứu viên Trung tâm thông tin, phân tích và dự báo chiến lược

 

x

 

0975.600.029

thanhtuan250889@gmail.com

 

38

Nguyễn Thị Ngân

Nghiên cứu viên TT Nghiên cứu môi trường và điều kiện lao động

 

x

 

0983.688.823

nguyen.ngan.nn@gmail.com

 

39

Triệu Thị Phượng

Nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu chính sách an sinh xã hội

 

x

 

0985.349.559

trieuthiphuong88@gmail.com

 

14

Trường Đại học Lao động - Xã hội

40

Lê Thị Tú Oanh

Khoa Kế toán

Trưởng Bộ môn thuộc khoa

 

x

0964.176.633

oanhletu@gmail.com

 

15

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

41

Nguyễn Phú Long

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

 

x

 

0913.309.111

phulongmolisa@gmail.com

 

42

Nguyễn Đức Chung

Phó chánh Văn phòng Cục

 

x

 

0904.621.985

chung0812hn@yahoo.com

 

43

Vũ Thị Bích Vân

Chuyên viên Phòng Chính sách 05

 

x

 

0915.808.588

vanvu338@gmail.com

 

44

Hoàng Thị Hương

Chuyên viên Phòng Tuyên truyền

 

x

 

0967.969.882

hoanghuong0108hd@gmail.com

 

16

Trung tâm Lao đông ngoài nước

45

Chu Quang Dương

Phó trưởng Phòng Hỗ trợ việc làm

 

x

 

0983.583.383

chuduong3010@yahoo.com

 

46

Vũ Thị Thuận

Phó trưởng Phòng Tuyển chọn lao động

 

x

 

0985.885568

great_happines@yahoo.com

 

17

Cục Quản lý lao động ngoài nước

47

Nguyễn T. Tuyết Nhung

Trưởng Phòng Đài Loan - Châu Mỹ

 

x

 

0912.070.652

nttnhung_0312@gmail.com

 

48

Phạm Thị Quỳnh Hương

chuyên viên Phòng Nhật Bản - Châu Âu - Đông Nam Á

 

x

 

0983.160.478

quynhhuong.dolab@gmail.com

 

49

Nguyễn Kim Dung

Chuyên viên Phòng Thanh tra

 

x

 

0912.127.743

bikorea80@gmail.com

 

50

Phan Thị Thu Trang

Chuyên viên Phòng Pháp chế - Tổng hợp

 

x

 

0915.252.363

trangpttdolab@gmail.com

 

18

Cục Bảo trợ xã hội

51

Phùng Thị Hồng Oanh

Chuyên viên Phòng Công tác xã hội

 

x

 

0988.907.797

 

52

Trần Cảnh Tùng

Chuyên viên Phòng Công tác xã hội

 

x

 

0916.688.618

 

19

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản lao động xã hội

53

Trịnh Quốc Tuấn

Giám đốc Xí nghiệp thiết bị Lao động Xã hội

 

x

 

0913.515.090

qtuantrinh@gmail.com

 

54

Đặng Thị Nga

Phó phòng Tổ chức - Lao động

 

x

 

dangngaxala@gmail.com

 

20

Cục Việc làm

55

Bùi Sỹ Minh

Chuyên viên Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm

 

x

 

0988.757.444

buisyminh@gmail.com

 

56

Hoàng Thị Kim Chi

Chuyên viên Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm

 

x

 

0972829859

kimchicvl@gmail.com

 

57

Nguyễn Việt Dũng

Chuyên viên Phòng Chính sách việc làm, Cục Việc làm

 

x

 

973269668

dungnv.hph@gmail.com

 

58

Đầu Khắc Quỳnh

Chuyên viên Phòng Chính sách việc làm, Cục Việc làm

 

x

 

904768557

dkquynh84@gmail.com

 

59

Phạm Thị Hoa

Chuyên viên Phòng phân tích Dự báo, Trung tâm Quốc gia dịch vụ việc làm, Cục Việc làm

 

x

 

945851812

hoapham1812@gmail.com

 

60

Phạm T Thanh Nhàn

Chuyên viên Phòng phân tích Dự báo, Trung tâm Quốc gia dịch vụ việc làm, Cục Việc làm

 

x

 

985607889

thanhnhan_neu@gmail.com

 

21

Báo Lao động và Xã hội

61

Nguyễn Thu Hằng

Phó tổng biên tập

 

 

x

0903.229.594

hangnguyen399@gmail.com

 

62

Đinh Thị Hải Yến

Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ

 

 

x

0915.894.426

haiyenbaoldxh@gmail.com