Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3512/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 3512/TCHQ-GSQL NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÔNG BÁO C/O MẪU D CỦA INDONESIA

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công hàm số 633/EK/VIII/2001 ngày 03/8/2001 của Đại sứ quan Indonesia tại Hà Nội thông báo bổ sung danh sách tổ chức và tên, mẫu chữ ký của các nhà chức trách có thẩm quyền cấp và ký C/O mẫu D. Tổng cục Hải quan sao gửi bản danh sách này (kèm theo công văn) để Hải quan các Tỉnh, thành phố đối chiếu và thực hiện khi làm thủ tục đối với những lô hàng có xuất xứ của Indonesia thuộc diện được hưởng ưu đãi theo chương trình CEPT.

REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE SPECIMEN
Name of offcial Sinature

I. M.HARRIS, SE

I. A

II. FX.ISTADI

II.A

 

III.

 

 

REPUBLIC OF ONDONESIA MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE SPECIMEN

I. P.Damanik

I. A

II. Erwin Ananda Syarif

II.A

 

III.

Chop

 

 

REPPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE SPECIMEN
Name of official Signature

I. AGUS SUPRIYANTO

I.

II. RAHARJOARJOSISWOYO

II.

III. SUGOTO

III.

IV. TOMMY CH.P.DAWANAS

IV.

 

V.

CHOP

 

 

 

Nguyễn Văn Ngự

(Đã ký)