Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3395/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

Hà Nội, ngày 22 tháng 02m 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Phòng Quản lý kinh doanh dược (để p/h);
- Lưu: VT, ĐK (TTr).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
Đính kèm công văn số 3395/QLD-ĐK ngày 22 tháng 02 năm 2018.

 

Thuốc thành phẩm

Nguyên liệu hoạt chất

STT

Tên thuốc

Số đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Bactevo

VD-25438-16

05/9/2021

Công ty Roussel Việt Nam

Levofloxacin

USP34

Hetero Drugs Limited

S.No.s, 213, 214 & 255, Bonthapally Village Jinnaram Mandal, Medak district, Andra Pradesh

India

2

Casalmux

VD-24506-16

23/3/2021

Công ty Roussel Việt Nam

Salbutamol sulphate

BP2013

Jayco Chemical Industries - Nhà máy: API’s and Intermediates, India.

W.E.Highway, Next to Dodhia petrol Pumb, Kashi Mira, Post Mira, Dist. Thane-401 104.Maharashtra

India

3

Cilox RVN

VD-16149-11

06/3/2018

Công ty Roussel Việt Nam

Ciprofloxacine HCl

USP37

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd

No. 31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangvu Industrial Area. Shangyu City, Zhejiang Province, P.R. China, 312369

China

4

Cortibion

VD-21043-14

12/6/2019

Công ty Roussel Việt Nam

Cloramphenicol

DĐVN IV/ USP38/ BP2015/EP8

Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd

37 Zhongeong Bei Street, Tiexi District, Shenyang

China

5

Colchicine RVN 0.5mg

VD-17214-12

01/8/2018

Công ty Roussel Việt Nam

Colchicin

USP32

Indo Phytochem Pharmaceutical

Mouza Rampur Jattan, Moginand, KalaAmb - 173030, Distt, Sirmour (H.P)

India

6

Colchicine RVN 1mg

VD-17215-12

01/8/2018

Công ty Roussel Việt Nam

Colchicin

USP32

Zeon-Health Industries, India.

101 Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Near Airoli Bus Depot, Airoli, Navi mumbai - 400 708, Maharashtra

India

7

Rospimecin

VD-21045-14

12/6/2019

Công ty Roussel Việt Nam

Metronidazol

DĐVN IV/ BP2010

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd

428 Yishui north Road, Fengshan, Luotian, Hubei

China

8

Tramagesic

VD-16152-11

06/3/2018

Công ty Roussel Việt Nam

Tramadol Hydrochloride

BP/EP

Dipharma Francis S.r.l

Via Bissone 5, 20021 Baranzate MI

Italia

9

Tramagesic

VD-16152-11

06/3/2018

Công ty Roussel Việt Nam

Tramadol Hydrochloride

EP 8

Aurobindo Pharma Limited

A-69, A.P.I Estate, Settipalem (Post), Tirupati. 517 506, A.P

India

10

Di-ansel 8

VD-21747-14

19/9/2019

Công ty Roussel Việt Nam

Codein phosphate Hemihydrate

DĐVN IV/ EP8

Sanofi Chimie

Route d' Avignon 30390 Aramon

France

11

Colchicine 1mg

VD-21917-14

08/12/2019

Công ty CPDP TV.Pharm

Colchicine

USP 30

Zeon-Health Industries 101, Sai Siddhi Bldg

Navi Mumbai-400708 Maharashtra, India

India

Danh mục này có 11 khoản./.