Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG
DỊCH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3232/CV-BCĐ
V/v triển khai ứng dụng Bluezone và NCOVI

Cần Thơ, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Căn cứ Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Thông báo số 179/TB-VPUB ngày 04/8/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể:

- Khuyến nghị cán bộ công chức, viên chức thuộc đơn vị mình thực hiện việc cài đặt, đăng ký và liên tục sử dụng ứng dụng Bluezone và NCOVI trên điện thoại thông minh.

- Các cơ sở khám chữa bệnh yêu cầu và hướng dẫn người đến đơn vị cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone và NCOVI trên điện thoại thông minh.

- Tuyên truyền, vận động đến người dân tại nơi cư trú cài đặt, đăng ký và liên tục sử dụng ứng dụng Bluezone và NCOVI để hỗ trợ phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm cũng như khai báo sức khỏe thường xuyên.

Trân trọng./.

(Đính kèm: hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone và NCOVI)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UBMTTQ TP;
- UBND TP;
- Thành viên BCĐ thành phố;
- BGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, YDQLHN, KHTC.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Cao Minh Chu

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BLUEZONE TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

Lợi ích của ứng dụng Bluezone

Bluezone là ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, giảm thiểu nguy cơ lây lan trong cộng đồng, giúp mọi người trở lại cuộc sống bình thường. Khi có một ca nhiễm bệnh, lịch sử tiếp xúc trong ứng dụng cho biết bạn đã từng tiếp xúc với người này hay chưa nếu cả hai đều dùng Bluezone. Vì vậy, càng nhiều người cài đặt Bluezone thì hiệu quả bảo vệ càng cao.

Ứng dụng Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth BLE nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm qua Smartphone một cách nhanh chóng, chính xác, ít tốn kém.

Cài đặt

Bước 1: Vào kho ứng dụng CH Play (Android) và Appstore (OS)

Bước 2: Gõ từ khóa “Bluezone” trong mục tìm kiếm

Bước 3: Chọn ứng dụng “Bluezone - khẩu trang điện tử” (Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông) rồi cài đặt.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập các quyền cần thiết. Bước 5: Đăng ký số điện thoại để nhận mã OTP (gửi về tin nhắn điện thoại) Bước 6: Nhập mã OTP để kích hoạt tài khoản

Lưu ý: luôn bật Bluetooth trong quá trình sử dụng và mở lại ứng dụng Bluezone sau khi khởi động lại điện thoại

 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ TRÊN PHẦN MỀM NCOVI

Bước 1: Tải ứng dụng NCOVI trên thiết bị di động (qua CHPlay trên Android và Appstore trên iOS). Sau đó nhấn vào "Cài đặt".

Bước 2: Sau khi cài đặt thành công. Mở ứng dụng NCOVI. Điền thông tin để đăng ký.

Bước 3: Tích dấu "Tôi cam kết các thông tin khai báo là trung thực" và nhấn "Xác thực OTP".

Bước 4: Nhập mã OTP gồm 6 chữ số gửi về thiết bị di động qua tin nhắn từ số điện thoại đăng ký.

Bước 5: Khai báo thông tin yếu tố nguy cơ (Có/không) và ấn "Khai báo". Bước 6: Nhấn "Khai báo y tế toàn dân" để cung cấp thông tin chi tiết.

Bước 7: Điền thông tin cá nhân và nhấn "Tiếp tục".

Bước 8: Điền thông tin khai báo y tế toàn dân.

Bước 9: Tích dấu "Tôi cam kết các thông tin khai báo là đúng sự thật" và nhấn "Gửi thông tin khai báo".

Bước 10: Hệ thống thông báo "Gửi thông tin khai báo thành công".