Hệ thống pháp luật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 323/BGDĐT-GDTrH
V/v tập huấn về kiểm tra đánh giá môn tiếng Pháp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT chương trình song ngữ tiếng Pháp

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Các sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và Đồng Nai.

Trong khuôn khổ hợp tác Pháp ngữ, với mục đích giúp giáo viên và học sinh lớp 12 chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp chuẩn bị tốt cho kỳ thi xác nhận trình độ tiếng Pháp và các môn khoa học bằng tiếng Pháp cấp THPT năm học 2016-2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Đại sứ quán Pháp sẽ tổ chức khóa tập huấn về kiểm tra đánh giá môn tiếng Pháp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT chương trình song ngữ tiếng Pháp. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ ngày 23/02/2017 đến hết ngày 25/02/2017.

- Địa điểm: Đà Nẵng.

- Nội dung: Giới thiệu ma trận đề thi, thực hành biên soạn đề thi theo các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, xây dựng đáp án và biểu điểm chấm thi, giới thiệu các nguồn tư liệu.

- Kinh phí: Toàn bộ kinh phí cho đợt tập huấn do Đại sứ quán Pháp đài thọ.

- Báo cáo viên: Chuyên gia người Pháp về kiểm tra đánh giá chứng chỉ DELF-CIEP gồm Yann PERROT và Etienne BERTEAS do Đại sứ quán Pháp giới thiệu.

Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT thông báo tới các giáo viên môn tiếng Pháp có tên trong danh sách đính kèm, tạo điều kiện và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành để các giáo viên này có thể tham gia khóa tập huấn đúng thời hạn.

Đại sứ quán Pháp sẽ liên hệ trực tiếp với các thành viên tham gia khóa tập huấn về các thông tin kỹ thuật chi tiết.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với bà Nguyễn Thị Thu Hiền, chuyên viên chính phụ trách bộ môn tiếng Pháp, Vụ Giáo dục Trung học, số điện thoại: 0906231468, địa chỉ email: ntthien.gdtrh@moet.edu.vn .

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
-  Đại sứ quán Pháp (để phối hợp);
Website Bộ GDĐT;
-
Lưu: VT, Vụ GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Thành

 

DANH SÁCH

GIÁO VIÊN TIẾNG PHÁP THAM GIA TẬP HUẤN BIÊN SOẠN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG PHÁP CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ TIẾNG PHÁP

Từ ngày 23 tháng 02 đến ngày 25 tháng 02 năm 2017

(Kèm theo Công văn số 323/BGDĐT-GDTrH, ngày 07tháng 02 năm 2017)

TT

Họ và tên

Nơi công tác

Điện thoại

Email

1

Bà Đỗ Hồng Vân

THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam- Hà Nội

0903475309

dhvanka@gmail.com

2

Bà Nguyễn Thị Phương Trà

THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam- Hà Nội

0913081473

nguyenphuongtra@yahoo.fr

3

Bà Nguyễn Thị Vân Khánh

THPT Chu Văn An- Hà Nội

0945355763

vankhanh.cva3.hn@gmail.com

4

Bà Nguyễn Thị Minh Điệp

THPT Chu Văn An- Hà Nội

0904011155

qvminhdiep@gmail.com

5

Ông Phạm Tiến Sơn

THPT chuyên Trần Phú- Hải Phòng

0912362870

phamtienson@gmail.com

6

Bà Nguyễn Thị Kiều Hoa

THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An

0904389555

pbc_hoaphap@yahoo.com.vn

7

Bà Lê Thị Huệ

THPT Hòn Gai-Quảng Ninh

0913072366

huenicole@yahoo.fr

8

Ông Lý Chí Đạt

THPT Hòn Gai-Quảng Ninh

01254466691

dathl2003@yahoo.fr

9

Bà Vân Thị Vi Mỹ

THPT chuyên Nguyễn Đình Chiếu-Đồng Tháp

0908331730

vanvimy@yahoo.com

10

Ông Bùi Nguyễn Hiệp

THPT chuyên Thăng Long- Lâm Đồng

0983102173

buinguyenhiep@gmail.com

11

Ông Đoàn Triều

THPT Nguyễn Thị Minh Khai- Tp. Hồ Chí Minh

0902749759

trieudoan2404@gmail.com

12

Bà Huỳnh Ngọc Phương

THPT Lê Hồng Phong- Tp. Hồ Chí Minh

0918049487

hnp1312@yahoo.fr

13

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ân

THPT Nguyễn Thị Minh Khai- Tp. Hồ Chí Minh

0918475551

 

14

Ông Võ Văn Cần

THPT Nguyễn Du-Đắk Lắk

0914021622

canndu412@gmail.com

15

Nguyễn Thị Linh Giang

THPT Buôn Mê Thuột-Đắk Lắk

0983183347

nguyenlinhgiang81bmt@yahoo.fr

16

Bà Nguyễn Thị Thu Trang

THPT Nguyễn Đình Chiểu-Tiền Giang

0908447193

nguyenthithutrangmytho@gmail.com

17

Ông Lưu Hồng Quang

THPT Nguyễn Văn Trỗi-Nha Trang-Khánh Hoà

0905712436

luong_quang72@yahoo.com

18

Ông Nguyễn Hoàng Phủ

THPT Chuyên Lý Tự Trọng-Cần Thơ

0909261984

hoangphunguyen2002@yahoo.fr

19

Bà Nguyễn Thị Thùy Lan

THPT Chuyên Lý Tự Trọng-Cần Thơ

0919112682

vanlanct@gmail.com

20

Ông Bùi Huy Tiên

THPT Trấn Biên-Đồng Nai

0918639109

tiencfit@yahoo.fr

21

Bà Trần Thị Diễm Phương

THPT Phan Châu Trinh- Đà Nẵng

0985803858

dphuongtran@yahoo.com

(Danh sách này gồm 21 người)

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 323/BGDĐT-GDTrH năm 2017 tập huấn về kiểm tra đánh giá môn tiếng Pháp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chương trình song ngữ tiếng Pháp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • Số hiệu: 323/BGDĐT-GDTrH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 07/02/2017
  • Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Người ký: Nguyễn Xuân Thành
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 07/02/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản