Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3200/BHXH-CNTT
V/v bảo mật thông tin tài khoản truy cập Hệ thống thông tin giám định BHYT

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2019

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Qua theo dõi trên hệ thống giám sát điều hành của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH), hiện nay có một số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (CSKCB) để lộ tài khoản và mật khẩu truy cập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (Hệ thống) dẫn đến việc có một số cá nhân, tổ chức lợi dụng để khai thác thông tin, trong đó có tài khoản của Bệnh viện Than - Khoáng sản (01087_BV) trên địa bàn thành phố Hà Nội có số lượng truy cập để khai thác thông tin với hơn một triệu lượt/ngày (Chi tiết theo tỉnh, TP trong Phụ lục kèm theo), sự việc trên làm ảnh hưởng không nhỏ đến vận hành Hệ thống. Nguyên nhân ban đầu được xác định do một số CSKCB sử dụng các phần mềm miễn phí hoặc có trả phí nhưng không có bản quyền trôi nổi trên Internet để thực hiện việc kiểm tra các file dữ liệu của CSKCB (file XML) trước khi gửi lên Hệ thống dẫn đến việc mật khẩu bị lộ lọt ra bên ngoài và phát sinh số lượng tra cứu thông tin thẻ BHYT một cách bất thường. Việc lộ lọt mật khẩu này có thể giúp cho kẻ xấu có thể khai thác thông tin thẻ BHYT và thông tin khám chữa bệnh của người tham gia BHYT trên toàn quốc.

Nhằm tăng cường tính bảo mật và an toàn thông tin cho Hệ thống, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát tài khoản của các CSKCB đã được cơ quan BHXH Việt Nam cấp, khóa tài khoản truy cập Hệ thống khi CSKCB không tiếp tục hoặc tạm dừng ký hợp đồng khám chữa bệnh với cơ quan BHXH kịp thời.

2. Yêu cầu các CSKCB cam kết bằng văn bản việc bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin của các tài khoản, không để lộ lọt mật khẩu. Định kỳ thay đổi mật khẩu theo Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu tập trung ngành BHXH ban hành tại Quyết định số 2366/QĐ-BHXH ngày 28/11/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

3. Thông báo tới các CSKCB việc Hệ thống tự động dừng cấp quyền sử dụng các hàm tra cứu tự động (API) khi phát hiện số lượng tra cứu bất thường từ các CSKCB. Để có thể phục hồi tài khoản sử dụng đối với các hàm tra cứu tự động, các CSKCB phải thực hiện đổi mật khẩu và có văn bản giải trình về số lượng tra cứu bất thường này gửi về cơ quan BHXH ký hợp đồng. Sau khi tiếp nhận văn bản từ CSKCB, BHXH tỉnh thực hiện việc kiểm tra và gửi văn bản kèm theo văn bản của CSKCB về Trung tâm CNTT để mở khóa tài khoản tra cứu. Việc khóa và mở khóa quyền sử dụng các hàm tra cứu sẽ được Hệ thống tự động gửi tin nhắn về số điện thoại người đại diện của CSKCB đã được khai báo đăng ký nhận thông tin hàng tháng trên Hệ thống.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về BHXH Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: CSYT, GĐB, GĐN;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH TÀI KHOẢN CÓ SỐ LƯỢT TRUY VẤN VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN

STT

Tên CSKCB

Tên tài khoản

Tên tỉnh

Số lượt truy vấn / ngày

1

Phòng khám TTYT quận Thanh Xuân

01074_BV

TP Hà Nội

1.073

2

Bệnh viện Than - Khoáng sản

01087_BV

TP Hà Nội

> 1 triệu

3

PKĐKKV Xuân Mai TTYT huyện Chương Mỹ

01100_BV

TP Hà Nội

681

4

Trung tâm y tế huyện Sìn Hồ

12014_BV

Lai Châu

823

5

TYT xã Ma Quai TTYT huyện Sìn Hồ

12047_BV

Lai Châu

501

6

BVĐK Mường La

14009_BV

Sơn La

1.231

7

Trung tâm y tế huyện Lạc Thủy

17013_BV

Hòa Bình

1.289

8

TYT xã Xuất Hóa TTYT huyện Lạc Sơn

17199_BV

Hòa Bình

501

9

TYT xã Bình Phúc TTYT huyện Văn Quan

20120_BV

Lạng Sơn

501

10

TYT xã Việt Yên TTYT huyện Văn Quan

20137_BV

Lạng Sơn

501

11

Trung tâm y tế huyện Đầm Hà

22024_BV

Quảng Ninh

689

12

TYT Xã Hương Sơn TTYT huyện Lạng Giang

24086_BV

Bắc Giang

501

13

TYT Xã Hương Lạc TTYT huyện Lạng Giang

24092_BV

Bắc Giang

501

14

TYT Xã Tân Dĩnh TTYT huyện Lạng Giang

24101_BV

Bắc Giang

501

15

TYT Xã Dương Hưu TTYT huyện Sơn Động

24179_BV

Bắc Giang

501

16

TYT xã Bồ Sao TTYT huyện Vĩnh Tường

26519_BV

Vĩnh Phúc

1.827

17

PKĐK, TT kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh

27025_BV

Bắc Ninh

1.287

18

Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ

30007_BV

Hải Dương

501

19

Bệnh viện YDCT tỉnh Hưng Yên

33016_BV

Hưng Yên

656

20

Trung tâm y tế huyện Phù Cừ

33030_BV

Hưng Yên

4.886

21

TYT xã Quảng Trạch BVĐK huyện Quảng Xương

38620_BV

Thanh Hóa

783

22

Trung tâm y tế Thị xã Cửa Lò

40020_BV

Nghệ An

1.915

23

TYT xã Phổ Thuận BVĐK khu vực Đặng Thùy Trâm

51027_BV

Quảng Ngãi

545

24

Trung tâm y tế huyện Chưpăh

64002_BV

Gia Lai

1.875

25

PKĐK, TT kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông

67093_BV

Đắk Nông

501

26

Trung tâm y tế Đà Lạt

68003_BV

Lâm Đồng

5.697

27

PKĐKKV Trại Mát TTYT Đà Lạt

68004_BV

Lâm Đồng

2.150

28

TYT phường 1 TTYT Đà Lạt

68015_BV

Lâm Đồng

501

29

TYT phường 2 TTYT Đà Lạt

68016_BV

Lâm Đồng

501

30

TYT phường 3 TTYT Đà Lạt

68018_BV

Lâm Đồng

501

31

TYT phường 8 TTYT Đà Lạt

68021_BV

Lâm Đồng

501

32

TYT xã Đinh Trang Thượng TTYT huyện Di Linh

68592_BV

Lâm Đồng

503

33

Bệnh viện Đại học y dược Shing Mark

75294_BV

Đồng Nai

723

34

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông

79057_BV

TP Hồ Chí Minh

5.015

35

TYT cơ quan Công ty TNHH Việt Nam Samho

79411_BV

TP Hồ Chí Minh

501

36

Trung tâm y tế huyện Tân Thạnh

80012_BV

Long An

1.489

37

TYT Xã Hưng Hà TTYT huyện Tân Hưng

80035_BV

Long An

529

38

TYT Xã Thạnh Hưng TTYT huyện Tân Hưng

80038_BV

Long An

513

39

TYT Xã Thủy Tây TTYT huyện Thạnh Hóa

80089_BV

Long An

501

40

TYT Xã Tân Tây TTYT huyện Thạnh Hóa

80090_BV

Long An

575

41

TYT Xã Thạnh An TTYT huyện Thạnh Hóa

80092_BV

Long An

613

42

TYT Xã Mỹ Quý Đông TTYT huyện Đức Huệ

80094_BV

Long An

501

43

TYT Xã Tân Phú BVĐK khu vực Hậu Nghĩa

80114_BV

Long An

501

44

TYT Xã Long Thạnh TTYT huyện Thủ Thừa

80141_BV

Long An

655

45

TYT Xã Phước Lý BVĐK khu vực Cần Giuộc

80182_BV

Long An

501

46

TYT Xã Phước Hậu BVĐK khu vực Cần Giuộc

80186_BV

Long An

551

47

TYT xã Phương Thạnh TTYT huyện Càng Long

84023_BV

Trà Vinh

1.119

48

TYT Xã An Trường TTYT huyện Càng Long

84072_BV

Trà Vinh

1.665

49

Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn

89007_BV

An Giang

5.123

50

Bệnh viện Quân y 121

92002_BV

TP Cần Thơ

3.305

51

PKĐKKV xã Tắc Vân BVĐK thành phố Cà Mau

96007_BV

Cà Mau

501