Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2699 TCT/TTr
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2001

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ điều 16 Luật thuế GTGT, điều 15 của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định về việc hoàn thuế GTGT, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 93/1999/TT-BTC ngày 28/7/1998 về quy trình hoàn thuế GTGT trong đó đã quy định chi tiết các đối tượng, trường hợp được hoàn thuế, thủ tục hồ sơ, thời gian giải quyết hồ sơ xin hoàn thuế, thẩm quyền, có trách nhiệm của các bên có liên quan để được hoàn thuế GTGT, đồng thời xác định rõ trách nhiệm kiểm tra của cơ quan thuế: Thực hiện theo nguyên tắc hậu kiểm.

Chấp hành các quy định trên, trong hai năm qua việc thực hiện hoàn thuế GTGT tại các Cục thuế đã thực hiện kịp thời, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, khuyến khích xuất khẩu, tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp.

Tại 61 Cục thuế trên cả nước trong năm 1999 đã hoàn được 1.167,89 tỷ đồng; năm 2000 được 4.203,59 tỷ đồng và 06 tháng đầu năm 2001 đã hoàn thuế GTGT được 2,38 nghìn tỷ đồng. Mặt khác cơ quan thuế cũng đã tiến hành thanh, kiểm tra sau hoàn thuế để thu hồi các trường hợp hoàn sai năm 1999 thu hồi được 679,64 triệu đồng; năm 2000 thu hồi được 8,352 tỷ đồng; sáu tháng đầu năm 2001 thu hồi trên 12,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong thực tế đã có một số ít doanh nghiệp lợi dụng chính sách khấu trừ khống đối với một số mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản theo bảng kê số 04/GTGT, có hành vi mua bán hoá đơn để hợp thức hoá chứng từ cho việc mua bán hàng hoá hoặc có hành vi gian dối khai man về số lượng, mặt hàng và giá cả đối với các mặt hàng trên khi xuất khẩu để được hưởng thuế suất 0%. Cơ quan Công an đã phát hiện ra một số trường hợp gian lận trong quá trình điều tra, đã đến cơ quan thuế địa phương để thu thập hồ sơ tài liệu có liên quan. Một số lãnh đạo Cục thuế địa phương chưa nắm rõ nội dung phối hợp hoặc sợ liên đới trách nhiệm nên đã dừng lại không xử lý đối với các hồ sơ xin hoàn thuế GTGT liên quan đến nhóm sản phẩm nêu trên, việc làm này đã ảnh hưởng đến việc đẩy mạnh xuất khẩu ở địa phương và gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Để chấp hành nghiêm chỉnh Luật thuế GTGT, Tổng cục thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục xem xét xử lý hồ sơ xin hoàn thuế theo đúng quy định hiện hành. Nếu các doanh nghiệp làm đúng trình tự thủ tục xin hoàn thuế, thì cơ quan thuế có trách nhiệm phải giải quyết kịp thời theo quy định để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp.

Cục thuế các địa phương phải đẩy mạnh công tác thanh tra sau hoàn thuế theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Tổng cục thuế tại Công văn số 342 TCT/TTr, ngày 06 tháng 02 năm 2001 nhằm phát hiện xử lý kịp thời các hành vi, vi phạm. Qua kết quả kiểm tra, các Cục thuế báo cáo đầy đủ về Tổng cục theo quy định để tổng hợp báo cáo nhà nước.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế các địa phương báo cáo kịp thời với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục Thuế để giải quyết./.

 

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế