Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2643/BHXH-TT
V/v tăng cường công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong những năm qua, công tác truyền thông của Ngành đã được triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn quốc, góp phần tạo đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, tạo niềm tin, sự yên tâm và tin tưởng trong Nhân dân vào chính sách BHXH, BHYT của Đảng, Nhà nước. Nội dung, hình thức truyền thông được đi mới cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công tác truyền thông có trọng tâm, trọng điểm, tuyên truyền vận động trực tiếp đến người dân đã và đang được BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố chú trọng thực hiện có hiệu quả.

Đ tiếp tục triển khai thực hiện tốt mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo tinh thn các Nghị quyết của Đng, trong bối cnh tiềm năng phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình còn nhiều (hiện toàn quốc còn khong 18 triệu người chưa tham gia BHYT; s người tham gia BHXH tự nguyện tuy có tăng mạnh trong thời gian gn đây nhưng mới chỉ chiếm khoảng 1,17% lực lượng lao động trong độ tui), BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) tiếp tục thực hiện tốt các nội dung đã hướng dẫn tại Công văn số 1191/BHXH-TT ngày 15/4/2020 của BHXH Việt Nam, đồng thời tập trung đẩy mạnh truyền thông vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với các nội dung sau:

I. Về nội dung truyền thông

1. Truyền thông kết quả thực hiện toàn diện các chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về ci cách chính sách BHXH; các giải pháp mạnh m, quyết liệt, nhng nỗ lực của toàn Ngành trong thực hiện các ch tiêu, nhiệm vụ lập thành tích chào mừng Đại hội đại biu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với ch đề “Toàn ngành BHXH quyết tâm thực hiện thng lợi các chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT lập thành tích chào mừng Đại hội đại biu toàn quốc lần thứ XIII của Đng”.

2. Truyền thông về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT:

2.1. Truyền thông ý nghĩa sâu sắc, kết quả thiết thực khi cấp ủy đảng, chính quyền địa phương vào cuộc trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; truyền thông lan tỏa kết quả, sự thành công trong việc đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

2.2. Truyền thông về trách nhiệm, ý nghĩa việc hỗ trợ kinh phí đối với người tham gia BHXH, BHYT, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh, thành phố.

3. Tuyên truyền, động viên khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực cũng như ý nghĩa của việc tự đảm bảo an sinh cho bản thân của mỗi người dân, từ đó giúp người dân hình thành thói quen chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình như một nhu cầu thiết yếu đ chăm sóc sức khỏe và ổn đnh cuộc sống của bản thân và gia đình.

4. Truyền thông vận động, thuyết phục, cổ vũ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm làm công tác thiện nguyện trong lĩnh vực BHXH, BHYT để tng sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT cho người dân, nhất là với những người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định... để ngày càng có nhiều người dân được đảm bảo an sinh xã hội, qua đó lan tỏa sâu rộng trong xã hội truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta, ý nghĩa nhân văn, tính ưu việt của chế độ BHXH, BHYT đối với đời sống của người lao động và Nhân dân.

5. Tiếp tục truyền thông chuyên sâu về ý nghĩa nhân văn, giá trị thiết thực, lợi ích vượt trội khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN, những rủi ro khi không tham gia. Qua đó giúp người dân hiểu sâu sắc hơn nữa chính sách BHXH, BHYT do cơ quan BHXH tổ chức thực hiện là các chính sách an sinh xã hội quan trọng, trụ cột của Đảng và Nhà nước, được Nhà nước đảm bảo thực hiện, thể hiện tính nhân văn, ưu việt của chế độ ta, vì lợi ích lâu dài, bền vững của mỗi người dân; là chính sách quan trọng để đảm bảo quyền được an sinh xã hội của công dân theo quy định của Hiến pháp.

6. Truyền thông giá trị vật chất, tinh thần của việc hưởng lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động, qua đó hình thành thói quen tham gia BHXH tự nguyện để tích lũy cho tuổi già, không lựa chọn hưởng BHXH một lần; vận động, khích lệ những người đang hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, người đang hưởng lương hưu hàng tháng tuyên truyền về lợi ích thiết thực của các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

7. Truyền thông về giá trị, ý nghĩa thời sự của chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong bối cảnh dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, thu nhập của người lao động và Nhân dân:

7.1. Truyền thông các chế độ người lao động được hưng do tác động của dịch COVID-19 như chế độ bảo hiểm thất nghiệp, chế độ ốm đau, chế độ BHYT...

7.2. Truyền thông kết quả thực hiện các giải pháp, sự nỗ lực của toàn ngành BHXH trong thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong đợt dịch COVID-19; những đánh giá, ghi nhận của tổ chức, cá nhân về kết quả thực hiện, những nỗ lực của Ngành.

7.3. Tiếp tục truyền thông các chủ đề đã được BHXH Việt Nam phát động: chủ đề “Hưởng ứng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam chung tay phòng, chng dịch COVID-19” và chủ đề Ý nghĩa, lợi ích của cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin ngành BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia trong bối cảnh dịch COVID-19”.

Qua đó truyền thông làm sâu sắc thêm giá trị nhân văn của chính sách BHXH, BHYT trong việc ổn định đi sống người dân khi có những biến cố, thiên tai, dịch bệnh khó lường, đồng thời làm thay đổi nhận thức của người dân chủ động tham gia BHXH, BHYT như một nhu cầu tất yếu để phòng thân.

8. Truyền thông nhng giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ của BHXH Việt Nam trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ; quyết tâm, nỗ lực của toàn Ngành phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong bối cảnh khó khăn chung do dịch bệnh gây ra.

9. Truyền thông các thông tin chỉ dẫn, các kênh thông tin, địa chỉ tiếp nhận yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân như: số hotline, địa chỉ, số điện thoại, email cơ quan BHXH các cấp, các đại lý thu BHXH, BHYT... để người dân tiếp cận chính sách BHXH, BHYT, BHTN thuận lợi.

II. Nhóm chủ thể cần truyền thông

Bên cạnh việc truyền thông lan tỏa chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến tất cả các tầng lớp Nhân dân trong xã hội, tập trung truyền thông có trọng tâm, trọng điểm, đúng và trúng các nhóm chủ thể tiềm năng để vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình:

1. Đối với BHXH tự nguyện

1.1. Người lao động tự do, đặc biệt ưu tiên vận động người buôn bán nhỏ, kinh doanh dịch vụ, bán hàng Online, trông giữ trẻ tại nhà, người giúp việc gia đình, người có thu nhập ổn định....

1.2. Hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xã viên hợp tác xã trong các làng nghề truyền thống...

1.3. Hộ gia đình kinh doanh cá thể; hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, trang trại thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, dịch vụ...

1.4. Người đang nhận trợ cấp của Nhà nước do ảnh hưởng bởi dịch COVID- 19; người đang hưởng tr cấp thất nghiệp; người đã có thời gian tham gia BHXH bắt buộc nhưng đang bảo lưu thời gian tham gia hoặc dừng tham gia.

1.5. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

2. Đối với BHYT hộ gia đình

2.1. Người chưa tham gia BHYT.

2.2. Các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành.

2.3. Người đã tham gia BHYT thuộc các trường hợp sau: người thuộc hộ nghèo đã thoát nghèo; người thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven bin và hải đảo đã được cấp có thẩm quyền công nhận thành phường, thị trấn hoặc đạt chuẩn nông thôn mới (nhóm này khi được công nhận sẽ không còn thuộc diện được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí, do đó cần ưu tiên truyền thông để nhóm này tiếp tục tham gia BHYT lâu dài); người hết thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa có việc làm...

III. Hình thức truyền thông

Đổi mới, đa dạng hóa, áp dụng linh hoạt các hình thức truyền thông phù hợp với đặc diêm vùng miền, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư; hình thức truyền thông phải xuất phát từ đặc thù từng nhóm dân cư gắn với nội dung truyền thông phù hợp, gần gũi, thân thiện; kết hợp hiệu quả giữa các hình thức tuyên truyền truyền thống với các hình thức truyền thông mới. Để nâng cao hiệu quả truyền thông vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cân ưu tiên các hình thức sau:

1. Tổ chức các hội nghị tuyên tuyền, vận động trực tiếp.

2. Tổ chức L ra quân theo chiến dịch quy mô toàn quốc, cấp tỉnh, cấp huyện.

3. Tổ chức các tổ, đội, nhóm nhỏ đến từng gia đình, khu dân cư, cơ sở kinh doanh, địa điểm công cộng để tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

4. Truyền thông tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên Internet, mạng xã hội; khuyến khích công chức, viên chức sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN, đăng tải, chia sẻ những câu chuyện hay, xúc động, gương người tốt, việc tốt nhằm lan tỏa giá trị nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong cộng đồng mạng.

5. Truyền thông qua các sản phẩm truyền thông: tờ rơi, tờ gấp, áp phích, chương trình truyền hình thực tế, phim ngắn, tiểu phẩm, gameshows, video, clip, viral clip, motion graphic, inforgraphic... về li ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, ý nghĩa của lương hưu hàng tháng, rủi ro khi lựa chọn BHXH một lần, rủi ro khi không tham gia BHXH, BHYT, các thông tin chỉ dẫn, các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chính sách...

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

1.1 Trung tâm Truyền thông

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức truyền thông trọng tâm, trọng điểm với chủ đề “Ngành BHXH quyết tâm thực hiện thng lợi các chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT lp thành tích chào mừng Đi hi đi biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đng”.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan truyền thông các nội dung nêu tại Phần I Công văn này.

- Tham mưu tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình quy mô toàn quốc vào các thời điểm thích hợp.

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng, biên tập, sản xuất các sản phẩm truyền thông quy định tại Mục 5 Phần III Công văn này để truyền thông trên Internet, mạng xã hội, phát trước các buổi hội nghị tuyên truyền trực tiếp.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng truyền thông vận động, thuyết phục người dân tham gia BHXH, BHYT cho công chức, viên chức làm công tác truyền thông trong toàn hệ thống.

1.2. Ban Thu1

- Hướng dẫn BHXH tỉnh rà soát, lập danh sách, phân chia nhóm có tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để tuyên truyền vận động trực tiếp; hướng dẫn việc theo dõi, duy trì, chăm sóc người đang tham gia tiếp tục tham gia khi đến kỳ hạn để đảm bảo tham gia lâu dài bền vững.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tính toán, dự báo mức đóng và hưởng lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện làm tài liệu truyền thông.

1.3. Ban Thực hiện chính sách BHXH

Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tham mưu, đxuất việc sửa đổi, bổ sung, mở rộng chính sách BHXH tự nguyện phù hợp với thực tiễn, tạo sự hp dẫn đối với người tham gia.

1.4. Ban Thực hiện chính sách BHYT

Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất hoàn thiện chính sách BHYT, tạo điều kiện thuận lợi phát triển người tham gia BHYT hộ gia đình.

1.5. Vụ Tài chính - Kế toán

Đề xuất mức hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ trong và ngoài Ngành trực tiếp làm công tác truyền thông phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đ tạo điều kiện phát triển có hiệu quả hình thức truyền thông theo đội, nhóm vận động trực tiếp, đến từng nhà người dân; đề xuất mức hỗ trợ người dân tham gia hội nghị tuyên truyền trực tiếp.

1.6. Các đơn vị truyền tng của Ngành

- Chủ động tổ chức sn xuất, đăng tải các tuyến tin, bài theo nội dung truyền thông tại Phần I Công văn này.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; đi mới, đa dạng, linh hoạt các hình thức chuyn tải thông tin đ truyền thông có hiệu quả, thiết thực.

1.7. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động cung cấp thông tin, số liệu liên quan tới các nội dung truyền thông tại Phn I Công văn này chuyn Trung tâm Truyền thông đ tng hợp, biên tập, cung cấp thông tin báo chí.

2. BHXH tỉnh

2.1. Hưng ứng, triển khai có hiệu quả nội dung truyền thông trọng tâm, trọng đim với chủ đề “Ngành BHXH quyết tâm thực hiện thng lợi các chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT lập thành tích chào mng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thXIII của Đảng”. Đẩy mạnh truyền thông, vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình lập thành tích chào mừng Đại hội Đng.

2.2. Căn cứ nội dung, hình thức truyền thông nêu tại Phần I và Phần III Công văn này và tình hình kinh tế - xã hội, đặc thù văn hóa, truyền thống của địa phương, BHXH tỉnh chủ động, sáng tạo, linh hoạt xây dựng nội dung truyền thông, lựa chọn hình thức truyền thông phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu qu.

2.3. Rà soát đánh giá lại các kênh truyền thông, điều chỉnh nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù về mức sống, văn hóa, phong tục tập quán, tâm lý của từng nhóm dân cư (tương ứng mi nhóm dân cư có thông điệp, nội dung, cách thức tuyên truyền, vận động phù hợp); quan tâm tuyên truyền, vận động đng bào dân tộc thiểu số, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành...

2.4. Rà soát, theo dõi, đánh giá hiệu quả tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của các đại lý thu BHXH, BHYT để có những điều chỉnh kịp thời.

2.5. Có kế hoạch vận động người đã, đang tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tiếp tục tham gia khi đến hạn đề đảm bảo tính liên tục, tham gia lâu dài, bền vững.

2.6. Trong phạm vi kinh phí tuyên truyền được giao, ưu tiên phân bố kinh phí đ tuyên truyền, vận động trực tiếp người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; hạn chế sử dụng kinh phí tuyên truyền để xây dựng mới các pano cờ lớn, chỉ thực hiện duy tu, bảo dưỡng. Trong phạm vi biên chế được giao, bố trí, sp xếp viên chức làm công tác truyền thông phát triển BHXH, BHYT hợp lý.

2.7. Tổ chức bồi dưng, tập huấn kỹ năng tuyên truyền vận động cho công chức, viên chức BHXH và nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT.

2.8. Thường xuyên báo cáo y ban Nhân dân tỉnh, thành phố về tình hình phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, thành phố, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền để giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho các đơn vị trên địa bàn.

2.9. Tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương đ phát động phong trào thiện nguyện, huy động sự hỗ trợ, chung tay của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm làm thiện nguyện trao tặng số BHXH tự nguyện và thẻ BHYT cho người dân trên địa bàn.

Lưu ý: Căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19 và thực tiễn tại địa phương, BHXH tỉnh lựa chọn hình thức truyền thông phù hợp, đảm bảo quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và cơ quan chức năng.

V. Kinh phí thực hiện

1. Nguồn kinh phí: từ chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN được giao năm 2020.

2. Quản lý, sử dụng kinh phí: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh thực hiện có hiệu quả các nội dung hướng dẫn nêu trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Trung tâm Truyền thông) để tổng hợp, hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TT
.

KT. TNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 1 Khi Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam có hiệu lực thi hành thì Mục 1.2. Ban Thu được đi thành 1.2. Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ.