Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2430/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Thành đoàn Hà Nội;
- Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19. Để bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố thời gian qua, tạo điều kiện tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Sở Y tế

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan để cung cấp thông tin đầy đủ, khách quan, khoa học, bằng nhiều hình thức đa dạng, dễ tiếp thu về lợi ích, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, có trọng điểm, có bằng chứng khoa học, tập trung tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em), những người muốn lựa chọn vắc xin, người sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp, không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ; cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm COVID-19.

- Phát động chiến dịch tiêm chủng “Tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế”.

- Căn cứ kết quả rà soát đối tượng, dự trù nhu cầu sử dụng vắc xin phòng COVID-19 của các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, lực lượng liên quan và tiến độ phân bổ, bàn giao vắc xin của Bộ Y tế để xây dựng kế hoạch bảo đảm cung ứng, phân bổ đầy đủ, phù hợp, kịp thời vắc xin phòng COVID-19 cho các quận, huyện, thị xã, không để tình trạng thiếu vắc xin.

- Theo dõi tiến độ, kịp thời đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các địa phương; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo, chỉ tiêu tiến độ của Chính phủ, Bộ Y tế.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng chiến lược truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 có trọng điểm, có bằng chứng khoa học, tập trung vào tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đối tượng nguy cơ cao; phát động chiến dịch tiêm chủng “Tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế”.

- Phối hợp với Sở Y tế để chỉ đạo các cơ quan báo, đài của Thành phố đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu quả của vắc xin. Cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm COVID-19; tập trung truyền thông về tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em), những người muốn lựa chọn vắc xin, người sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp.

- Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan theo dõi, kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tiêm vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát, lập danh sách học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng từ 5 đến dưới 18 tuổi, tình trạng tiêm chủng (đã tiêm đủ, tiêm chưa đầy đủ, chưa tiêm chủng); phối hợp với chính quyền các cấp, ngành y tế chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, thông báo, mời đối tượng và tổ chức triển khai các điểm tiêm chủng tại các trường học hoặc các địa điểm phù hợp khác (khi trường học không đảm bảo điều kiện tổ chức điểm tiêm lưu động), đảm bảo an toàn.

- Tăng cường tuyên truyền, mời các chuyên gia, nhà tư vấn chuyên môn để tư vấn cho cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng vắc xin, trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ em để tạo sự đồng thuận, vận động các em và phụ huynh, người chăm sóc trẻ đưa con em đi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ, kịp thời; đặc biệt quan tâm đến các em mắc bệnh lý nền, béo phì... để phối hợp với ngành y tế thực hiện phương án tiêm chủng bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả tiêm vắc xin trên địa bàn, khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân.

- Tổ chức phát động, chỉ đạo các đơn vị triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin: rà soát đối tượng, lập danh sách đối tượng tiêm chủng, tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chú trọng hoàn thành sớm việc tiêm vắc xin cho các lực lượng y tế, công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, người làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; giao chỉ tiêu và tiến độ thực hiện đến tận cấp xã.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trong đó đảm bảo hoàn thành tiêm mũi cơ bản (2 mũi) cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022; đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi.

- Tăng cường công tác thông tin truyền thông về tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu quả của vắc xin. Cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm COVID-19; tập trung truyền thông về tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em), những người muốn lựa chọn vắc xin, người sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp; xây dựng nội dung truyền thông trước, trong và sau chiến dịch tiêm chủng; tổ chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin đến từng địa bàn dân cư. Công khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn (địa chỉ, người phụ trách, thông tin liên hệ) và thông tin để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời.

- Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn, không để tình trạng vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên về kết quả tiêm vắc xin trên địa bàn.

5. Các Sở, ban, ngành Thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo nội dung tại Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, chú trọng hoàn thành sớm việc tiêm vắc xin cho các lực lượng công an, quân đội, công chức, viên chức, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, người làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Phối hợp các đơn vị liên quan chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động Đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch, nhất là việc tiêm mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ em theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, vì lợi ích của bản thân, cộng đồng và tránh nguy cơ bùng phát dịch trở lại; tăng cường việc chỉ đạo giám sát công tác tiêm vắc xin.

7. Thành đoàn Hà Nội

Tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội, các cơ quan trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tích cực tiêm vắc xin; tổ chức các đội tình nguyện tham gia hỗ trợ các lực lượng chức năng trong việc tiêm vắc xin cho người dân.

8. Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội

Chỉ đạo hệ thống ngành dọc tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế và vận động người dân tiêm vắc xin; hỗ trợ hậu cần, truyền thông tại các điểm tiêm vắc xin.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các Báo: Hànộimới, Kinh tế và Đô thị

Tiếp tục tổ chức các chuyên mục, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và vắc xin vào các khung giờ phù hợp để người dân được tiếp cận thông tin về lợi ích, hiệu quả của việc tiêm vắc xin.

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐQG PCD COVID-19;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND TP;
- Đài PT&TH HN, các Báo: HNM, KT&ĐT;
- VPUB; CVP, PCVP P.T.T.Huyền,
Phòng KGVX, TH;
- Lưu: VT, KGVXAN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng