Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2427/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Công điện 665/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác. Để chủ động kiểm soát, phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm, tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn.

- Thành lập các tổ phòng chống dịch cộng đồng để tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; kiện toàn và duy trì hoạt động thường xuyên của đội ngũ cộng tác viên/tổ phòng, chống sốt xuất huyết cộng đồng/đội xung kích diệt lăng quăng (bọ gậy); tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện đề án phòng, chống sốt xuất huyết Dengue.

- Chủ động dự phòng, bố trí đủ phương tiện, vật tư, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết.

- Giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, cấp cứu điều trị kịp thời người bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra và hỗ trợ giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Xử phạt các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật.

2. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan để hướng dẫn và kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch, các biện pháp dự phòng và điều trị bệnh sốt xuất huyết và các bệnh dịch khác.

- Chủ động đánh giá nguy cơ, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp với tình hình dịch trên địa bàn.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành y tế:

Điều tra, xử lý kịp thời, triệt để các ca bệnh, ổ dịch tại cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, không để dịch lan rộng, kéo dài.

Tiếp tục triển khai tốt công tác tiêm chủng mở rộng, trong đó tập trung đảm bảo bao phủ các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng và đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong; xây dựng kế hoạch phân tuyến, hỗ trợ cán bộ điều trị có kinh nghiệm cho tuyến dưới để hạn chế chuyển tuyến khi không cần thiết, tránh quá tải bệnh viện; bảo đảm đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị, thuốc, dịch truyền phòng, chống dịch bệnh.

Hướng dẫn việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi chống dịch tại ổ dịch và phòng dịch tại khu vực có nguy cơ cao theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trên cơ sở chỉ định dịch tễ.

Thường xuyên cập nhật, tập huấn kiến thức về phòng, chống và điều trị dịch, bệnh tại tất cả các tuyến để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là y tế cơ sở.

Thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế. Rà soát, báo cáo trường hợp tử vong do sốt xuất huyết (bao gồm cả các trường hợp nặng tiên lượng không qua khỏi được gia đình xin về) trên hệ thống báo cáo trực tuyến, tránh thống kê sót các trường hợp tử vong.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố các chính sách để động viên, khen thưởng kịp thời đối với đội ngũ nhân viên y tế và mạng lưới cộng tác viên tham gia tư vấn, giám sát, điều trị, chăm sóc người bệnh tại y tế cơ sở, các cơ sở y tế dự phòng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan báo, đài của Thành phố:

- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch đến tận hộ gia đình và cộng đồng bằng nhiều hình thức để người dân chủ động, tích cực thực hiện phòng, chống dịch, đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị khi có dấu hiệu mắc bệnh.

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông, tuyên truyền về diệt lăng quăng (bọ gậy), các hoạt động dọn bỏ vật dụng phế thải đọng nước là nơi muỗi truyền bệnh đẻ trứng và phát triển để phòng, chống dịch bệnh.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng tại các cơ sở giáo dục, giáo dục dạy nghề, cho học viên, học sinh và phụ huynh học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó tập trung vào một số bệnh có nguy cơ cao trong thời gian tiếp theo như: dịch bệnh COVID-19, sốt xuất huyết Dengue, cúm, tay chân miệng (đối với các trường mầm non, mẫu giáo)... Trong đó tập trung vào các nội dung như tiêm chủng phòng, chống dịch đối với các loại vắc xin có trong chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm phòng vắc xin COVID-19, vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy trong phòng, chống sốt xuất huyết Dengue, vệ sinh môi trường, vệ sinh đồ chơi đối với bệnh tay chân miệng...

- Phối hợp triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Tổ chức định kỳ tổng vệ sinh, khử khuẩn môi trường, diệt lăng quăng (bọ gậy) tại trường học.

- Phát hiện, thông tin ngay cho cơ quan y tế các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, phối hợp tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời.

5. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bổ sung kịp thời kinh phí theo đề xuất của Sở Y tế và các đơn vị liên quan để đảm bảo cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn phù hợp, tiết kiệm, tránh lãng phí đảm bảo theo quy định.

6. Các Sở, ban, ngành Thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo nội dung tại Công điện 665/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt chủ động triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy trong khuôn viên cơ quan, đơn vị định kỳ hàng tuần; chủ động phối hợp triển khai phun hóa chất diệt muỗi khi xuất hiện ổ dịch hoặc thuộc khu vực có nguy cơ cao theo chỉ định dịch tễ.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp tăng cường vận động cán bộ, nhân viên, người dân chủ động phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế.

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND TP;
- Đài PT&TH HN, các Báo: HNM, KT&ĐT;
- VPUB; CVP, PCVP P.T.T.Huyền,
Phòng KGVX, TH;
- Lưu: VT, KGVXAN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng