Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2323/BTC-QLG
V/v tăng cường công tác quản lý giá sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 năm 2018 tăng 0,51% so với tháng 12/2017; tháng 2 năm 2018 tăng 0,73% so với tháng 1/2018, là mức tăng cao so do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do nhu cầu mua sắm của người dân vào dịp Tết tăng tác động gây sức ép lên mặt bằng giá.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân hai tháng đầu năm 2018 đã tăng 2,9%. Để thực hiện được Mục tiêu kiểm soát lạm phát, với chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân năm 2018 dưới 4,0%, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp đề ra tại Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc nhiệm vụ sau Tết, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Điều hành giá tại Thông báo số 66/TB-VPCP ngày 23/01/2018 của Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan ngay trong những tháng tiếp theo trong đó chú trọng chỉ đạo Sở Tài chính và các sở, ban ngành chức năng thực hiện các biện pháp sau:

- Tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, giá cả, thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu nhằm bình ổn thị trường, giá cả nhất là những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong thời gian các tháng tiếp theo để kịp thời chỉ đạo và có biện pháp xử lý, tránh để xảy ra hiện tượng tăng giá bất hợp lý, tung tin thất thiệt gây bất ổn thị trường.

- Trong quý I/2018 không tăng giá các mặt hàng, dịch vụ thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quản lý (dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, giáo dục, dịch vụ vệ sinh môi trường, trông giữ xe, tham quan du lịch).

- Việc Điều hành giá các mặt hàng thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị bám sát các chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo Điều hành giá và các Bộ, ngành chức năng.

- Tăng cường quản lý, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá; thực hiện quản lý chặt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết các mặt hàng có nhu cầu tăng cao sau Tết (nhất là dịch vụ vận tải, ăn uống, tham quan, du lịch, dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô)

- Tăng cường kiểm tra các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải tổ chức tốt công tác vận tải để phục vụ đủ nhu cầu đi lại cho người dân trong dịp lễ hội đầu năm; yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải công bố và niêm yết công khai mức giá theo đúng quy định hiện hành.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác quản lý, Điều hành, hạn chế những thông tin thất thiệt gây hoang mang cho người tiêu dùng gây bất ổn thị trường.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Trưởng Ban CĐĐHG - Phó TTg Vương Đình Huệ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
- Bộ Công Thương;
- Tổng cục Thống kê;
- Lưu: VT, QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu