Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2306/BGDĐT-GDTC
V/v cung cấp bánh xà phòng Colgate đến các trường học tại 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Bến Tre, An Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Trà Vinh, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng;
- Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh thông qua việc trang bị xà phòng cho học sinh rửa tay đảm bảo vệ sinh cá nhân, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) triển khai Chương trình cung cấp bánh xà phòng Colgate đến các trường học tại 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (gọi tắt là Chương trình), cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 đến 8/2020.

- Địa điểm và đối tượng thụ hưởng: Các trường học mầm non và phổ thông (ưu tiên các trường học thuộc vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, có học sinh khuyết tật, học sinh dân tộc thiểu số, đảm bảo điều kiện về nước sạch thuận tiện cho việc sử dụng xà phòng rửa tay) tại 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (Danh sách đính kèm).

Để Chương trình được triển khai hiệu quả, Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT liên hệ và phối hợp chặt chẽ với UNICEF, căn cứ tình hình thực tế số lượng xà phòng được phân bổ và điều kiện của địa phương để chủ động xây dựng kế hoạch tiếp nhận, thống nhất cách thức triển khai thực hiện, đảm bảo việc phân bổ sản phẩm đúng, đủ, kịp thời đến các trường học, không ảnh hưởng đến kế hoạch dạy, học của các trường tham gia và gửi về Bộ GDĐT thông tin về cán bộ đầu mối của Sở GDĐT gồm: họ tên, số điện thoại, e-mail, địa chỉ cơ quan, kế hoạch tiếp nhận.

Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và gửi báo cáo sau khi kết thúc Chương trình (kèm danh sách phân bổ đến các trường, số lượng học sinh, giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý nhà trường được phân tổ theo nam, nữ, khuyết tật, dân tộc thiểu số) về Bộ GDĐT theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ GDĐT, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Lê Văn Tuấn, Chuyên viên chính, Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ GDĐT, 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội, Điện thoại/Fax: 024 38694029, DĐ: 0915 218 464; E-mail: lvtuan@moet.gov.vn; Bà Hồ Trần Thanh Huyền, Cán bộ Giáo dục UNICEF, Điện thoại: 0905 880 041; E-mail: hho@unicef.org.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ trưởng (để b/c);
- UNICEF Việt Nam (để p/h);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

DANH SÁCH

13 TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CUNG CẤP BÁNH XÀ PHÒNG COLGATE ĐẾN CÁC TRƯỜNG HỌC
(Kèm theo Công văn số 2306/BGDĐT-GDTC ngày 29 tháng 6 năm 2020)

STT

Tỉnh, thành phố

Số lượng thùng xà phòng phân bổ

Số lượng bánh xà phòng phân bổ

1

Long An

268

19.296

2

Tiền Giang

281

20.232

3

Trà Vinh

164

11.808

4

Vĩnh Long

167

12.024

5

An Giang

354

25.488

6

Hậu Giang

129

9.288

7

Sóc Trăng

215

15.480

8

Kiên Giang

289

20.808

9

TP. Cần Thơ

193

13.896

10

Đồng Tháp

278

20.016

11

Bến Tre

200

14.400

12

Bạc Liêu

135

9.720

13

Cà Mau

207

14.904

Tổng cộng

2.880

207.360