Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2215/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2215/TCHQ-GSQL NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ VIỆC KIỂM DỊCH ĐỘNG, THỰC VẬT, Y TẾ Ở CÁC CỬA KHẨU

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công văn 1475/VPCP-NN ngày 11/4/2001 và số 438/VPCP-NN ngày 09/02/2001 của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Đối với hàng xuất khẩu khi làm thủ tục, Hải quan không yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, thực vật, y tế.

Đối với hàng nhập khẩu, vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đặng Văn Tạo

(Đã ký)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2215/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm dịch động, thực vật, y tế ở các cửa khẩu

  • Số hiệu: 2215/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 31/05/2001
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Đặng Văn Tạo
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 31/05/2001
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản