Hệ thống pháp luật

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2206/SGDĐT-VP
V/v tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Hải Phòng, ngày 27 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT quận, huyện;
- Trường THPT;
- Trung tâm GDNN&GDTX quận, huyện;
- Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục Kỹ năng sống và Hoạt động ngoài giờ chính khóa, Trung tâm Tư vấn du học;
- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tại Văn bản số 3916/CV-BCĐ ngày 25/7/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 4715/UBND-VX ngày 25/7/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố; tiếp theo Công văn số 2195/SGDĐT-VP ngày 26/7/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị giáo dục nghiêm túc triển khai, thực hiện tốt một số nội dung bổ sung sau đây:

1. Thực hiện công tác vệ sinh, khử trùng, khử khuẩn các phòng học, các phòng chức năng, các khu vực trong nhà trường.

2. Khuyến cáo các đơn vị không tổ chức tham quan, du lịch trong dịp này (kể cả tới vùng không có dịch), không tổ chức các hoạt động đông người.

3. Không tổ chức cho học sinh học hè trong tháng 7 và tháng 8 theo kế hoạch hè đã ban hành. Riêng hai đối tượng là học sinh lớp 12 và trẻ mầm non:

- Các lớp học ôn tập lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp phải được các thầy cô giáo chủ nhiệm, giáo viên bộ môn kiểm soát chặt chẽ, theo dõi sức khỏe của học sinh, nếu phát hiện học sinh có dấu hiệu ho, sốt, khó thở phải kịp thời báo ngay cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của quận, huyện và Ban chỉ đạo thi thành phố (qua số điện thoại của Ban Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở, phòng KT&KĐCLGD).

- Các trường mầm non, mẫu giáo có trẻ học hè, nhà trường sắp xếp, bố trí luân phiên các lớp học đảm bảo 100% các phòng học được khử khuẩn.

- Trẻ mầm non và học sinh lớp 12 trước khi vào lớp học phải được kiểm tra thân nhiệt và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

4. Để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị được chọn đặt điểm thi (theo Quyết định số 561/SGDĐT-KT&KĐCLGD ngày 03/7/2020) phải bố trí ít nhất 02 phòng chở có trang bị đủ dung dịch sát khuẩn, khẩu trang để dùng làm phòng thi đặc biệt trong tình huống có thí sinh có biểu hiện nhiễm vi rút SARS-CoV-2.

5. Các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục Kỹ năng sống và Hoạt động ngoài giờ chính khóa, Trung tâm Tư vấn du học tổ chức các hoạt động dạy học tại Trung tâm và các hoạt động liên kết với nhà trường tuyệt đối đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi (để thực hiện);
- UBND thành phố (để báo cáo);
- Ban GĐ, Các TP Sở (để theo dõi, chỉ đạo);
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Trà

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2206/SGDĐT-VP năm 2020 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng

  • Số hiệu: 2206/SGDĐT-VP
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 27/07/2020
  • Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng
  • Người ký: Vũ Văn Trà
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/07/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản