Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21537/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 163).

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016 ;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT Vũ Tuấn Cường(để b/c);
- Phòng QL KDD (để phối hợp);
- Tổng Cục Hải Quan;
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK(N).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU ĐỢT 163
(Đính kèm công văn số 21537/QLD-ĐK ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc

(1)

SĐK

(2)

Ngày hết hạn SĐK

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX

(4)

Dược chất

(ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối...)

(5)

Tiêu chuẩn dược chất

(6)

Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu

(8)

Nước sản xuất

(9)

Hexilivi

VD-31011-18

08/10/2023

Công ty cổ phần 23 tháng 9

Bromhexine Hydrochloride

Ph.Eur7

Orex Pharma Pvt.Ltd

Plot No.N-31, Additional MIDC, Anandnagar, Ambernath, Dist Thane-421506

India

Amitriptylin 25mg

VD-31039-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Amitriptyline hydrochloride

BP 2015

R L Fine Chem

No. 15, KHB Industrial Area, Yelahanka, Bangalore-560064, India

India

Amitriptylin 25mg

VD-31039-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Amitriptyline hydrochloride

EP 8

Dipharma Francis S.R.L

Via Bissone, 5 - 20021 Baranzate MI, Italy

Italy

Nufotin

VD-31043-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Fluoxetine hydrochloride

USP 38

Cadila Pharmaceuticals Limited, Ankleshwar

294, G.I.D.C, Estate, Ankleshwar- 393 002. Gujarat, India

India

S-Enala 5

VD-31044-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Enalapril maleate

USP 38

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

Xunqiao, Linhai, Zhejiang, China

China

S-Enala 5

VD-31044-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Hydrochlorothiazide

EP 8

Changzhou Pharmaceutical Factory

No. 518, Laodong East Road, Changzhou, Jiangsu Province, PR China

China

Maxxemva 200

QLĐB-728-18

08/10/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Emtricitabin

IP 6

Laurus Labs Private Limited

Văn phòng: 2nd Floor, Serene Chambers, Road No.7, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034. India.

Nhà máy: 21, Jawaharial Nehru Pharma City, Parawada, Visakhapatnam - 531021. India.

India

Maxxhepa Urso 200

VD-31064-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Ursodeoxycholic acid

EP 8.0

Iffect Chemphar Co., Ltd.

Suite A2, 15/G Hillier Comm Bldg, 65-67 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hongkong, P.R.China

China

Clorpheniramin 4

VD-31079-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Clorpheniramin maleat

BP 2014

Supriya Lifescience Ltd

A 5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C, Tal. Khed, Dist. Ratnagiri, 415 722, Maharashtra, India

India

Meloxicam 15

VD-31080-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Meloxicam

BP 2016

Apex Healthcare Limited

4710-GIDC Industrial Estate, Ankleshwar, Gujarat, India.

India

Meloxicam 7.5

VD-31081-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Meloxicam

BP 2016

Apex Healthcare Limited

4710-GIDC Industrial Estate, Ankleshwar, Gujarat, India.

India

Panalgan effer 150

VD-31082-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Paracetamol

USP 38

Granules India Limited.

H.No. 6-5 & 6-11, Temple Road, Bonthapally, Medak Dist.-502 313, Andhra Pradesh, India

India

Panalgan Giảm đau hạ sốt

VD-31083-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Paracetamol

BP 2014

Anqiu Lu'An Pharmaceutical Co.,Ltd

No. 35, Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China.

China

Rocinva 3M

VD-31084-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Spiramycin

EP 8.0

Wuxi Fortune Pharmaceuticals Co. Ltd.

No. 257 Xicheng Road, Wuxi, Jiangsu, China

China

Baclofus 10

VD-31103-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Baclofen

USP 38

Excella Gmbh

Nümberger Str. 12 90537 Feucht Germany

Germany

Baczoline-1000

VD-31104-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Cefazolin Sodium

EP 9.0

Harbin Pharmaceutical Group Co.Ltd General Pharm. Factory

No. 109 Xuefu Road Nangang Dist.Harbin; No. 1 Junmin Street, Xiangfang Dist.Harbin, China.

China

Calci - D3

VD-31105-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Vitamin D3 (Colecalciferol)

BP 2016

Dsm Nutritional Products Ltd.

Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, the Netherlands

The Netherlands

Harine

VD-31106-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Alverine citrate

BP 2016

Yancheng Chemhome Chemical Co., Ltd

No. 10-1 Jianjundonglu Yancheng, Jiangsu, China

China

Henazepril 10

VD-31107-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Benazepril hydrocloride

USP 38

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

Xunqiao, Linhai, Zhejiang 317024, China

China

Hypevas 20

VD-31108-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Pravastatin sodium

EP 8.0

Biocon Limited

Plot nos. 2 - 4, Phase IV Bommasandra- Jigani Link Road Bangalore 560 099, India

India

Loperamide 2mg

VD-31109-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Loperamide hydrochloride

USP 38

Lanz Labs Pvt. Ltd

4, Vivekanand Villa, 139, S V Road, Andheri West, Mumbai, Maharashtra 400058, India

India

Meza-Calci D3

VD-31110-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Vitamin D3 (Colecalciferol)

BP 2016

Dsm Nutritional Products Ltd

P.O Box 2676, CH- 4002 Basel, Switzerland

Switzerland

Vitamin A-D

VD-31111-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Vitamin A (Retinyl palmitat)

EP 9.0

Basf - Se

Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen, Germany

Germany

Vitamin A-D

VD-31111-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Vitamin D3 (Colecalciferol)

EP 9.0

Basf- Se

Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen, Germany

Germany

Vitamin D-TP

VD-31112-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Vitamin D3 (Colecalciferol)

BP 2016

Dsm Nutritional Products Ltd

Branch Site Sisseln, Hauptstrasse 4, CH-4334 Sisseln, Switzerland

Switzerland

Savijoi 625

VD-31377-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Glucosamine hydrochloride

USP 35

Yangzhou Rixing Bio-Tech Co.Ltd

No.2 Tong Xin Road GaoYou City Jiangsu China

China

Golzynir

VD-31378-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Cefdinir

USP 37

Nectar Lifesciences Ltd (Unit No. Ii)

Village Saidpura, Tehsil Derabassi, District S.A.S. Nagar (Mohali), Punjab State, India.

India

Poziats 15 mg

QLĐB-741-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Aripiprazole

USP 38

Unichem Laboratories Ltd.

Plot No. 99, M.I.D.C., Dhatav, Roha, Dist. Raigad - 402 116. India.

India

Arbuntec 8

VD-31122-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Lornoxicam

NSX

Pure Chem Pvt. Ltd.

Plot No. 4717, Opp. BSNL Office, Nr. Fikom Chokdi, Ankleshwar G.I.D.C, Ankleshwar, Gujarat-India 393 002

India

Azubin

VD-31123-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Risedronate sodium monohydrate

USP 38

Ind-Swift Laboratories Limited Derabassi

SCO 850, Shivalik Enclave N.A.C. Manimajra, Chandigarh - 160101, India

India

Budba Fort

VD-31124-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Valsartan

USP 38

Shreeji Pharma International

311, Atlantis Heights, Sarabhai Main Road, Vadiwadi, Vadodara - 390 007 Gujarat, India

India

Budba Fort

VD-31124-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Hydrochlorothiazide

USP 38

Changzhou Pharmaceutical Factory

No 518, Laodong East Road, Changzhou, Jiangsu Province, PR China

China

Cragbalin 150

VD-31125-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Pregabalin

IP 2010

Optimus Drugs Private Limited

# 1-2-11/1, Above SBI bank, Street No:2, Kakatiya Nagar, Habsiguda, Hyderabad -500007, India

India

Creutan 6.25

VD-31126-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Carvedilol

USP 40

Indo Gulf Group

51/57, dontand street, 1st floor, off No1, numbai-400 009

India

Dicsep

VD-31127-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Sulfasalazine

USP 38

Kunshan Zhendong Chemical Co., Ltd

56 Kuntailu, Kunshan, Jiangsu, China

China

Eslatinb 20

VD-31128-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Simvastatin

USP38

Hangzhou Dawn Ray Pharmaceutical Co.,Ltd.

1018 Guangyin Building No.42E. Fengqi Road, Hangzhou, 310012 China

China

Mycotrova 500

VD-31129-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Methocarbamol

USP 38

Gennex Laboratories Limited

Sy.No 133. IDA. Bollarum, Jinnaram Mandal Sanga Reddy, District- 502325. Telangana India.

India

Oreilly

VD-31130-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Lactulose solution 66% w/v

BP 2016

Lacsa (Pty) Limited

72 Ballantrae Road, Merebank, Durban, 4052, South Africa

South Africa

Pokemine

VD-31131-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Iron (III) Hydroxide Polymaltose Complex 34%

NSX

Chaitanya Biologicals Pvt. Ltd

75/2, Malkapur By Pass, National Highway No.6 Malkapur, Dist. Buldhana - 443101, Maharashtra, India

India

Tazoic

VD-31132-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Piracetam

EP 8.0

Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd

37, Zhonggong Bei, Tiexi, Shenyang, Liaoning 110026 P.R China

China

Tazoic

VD-31132-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Cinnarizine

BP 2016

Rakshit Drugs Pharmaceuticals Limited

Plot # 425/ 3RT, Rakshit House, Sanjeeva Reddy Nagar, Hyderabad, Telangana-500038, India

India

Zevagra

VD-31133-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Tadalafil

USP 38

Fagron, Inc

2400 Pilot Knob Road, St.Paul, Minnesota 55120-USA

USA

Ibisaol

VD-31148-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Itraconazol pellets 22% w/w

NSX

Metrochem Api Private Limited

Bhanu Enclave, Sunder Nagar Erragadda, Hyderabad - 500 038.T.S, Ấn Độ

India

Vinoyl-10

VD-31149-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Hydrous Benzoyl Peroxide

BP 2014

Lubon Industry Co., Ltd.

Shazhuxiang Community, Baixia District, Nanjing, Jiangsu, China

China

Vinoyl-5

VD-31150-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Hydrous Benzoyl Peroxide

BP 2014

Lubon Industry Co., Ltd.

Shazhuxiang Community, Baixia District, Nanjing, Jiangsu, China

China

Batigan

QLĐB-729-18

08/10/2021

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Tenofovir disoproxil fumarat

IP 6

Hetero Labs Limited 9 (Unit-Ix)

Plot No.2, Hetero infrastructure SEZ- Ltd, N. Narasapuram Village, Nakkapally Mandal, Visakhapatnam Distric, Andhra Pradesh, 531 081, India

INDIA

Mabza

VD-31151-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Mirtazapin

USP 38

Zhejiang Dongdong Pharmaceutical Co.,Ltd

Yanjiang Chemical Zone, Linhai City, Zhejiang Province, China

CHINA

Asicurin 5000

VD-31220-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

L-ornithine-L-aspartate

NSX

Evonik Rexim S.A.S

8.053.767 Euros Siège Social et Usine 33, Rue de Verdun, 80400 Ham, France

France

Cefpodoxim 40mg/5ml

VD-31221-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Cefpodoxim proxetil

USP 38

Covalent Laboratories Private Limited

No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Medak Dist - 502296. Andhra Pradesh, India

India

Cefprozil 250

VD-31222-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Cefprozil USP

USP 38

Covalent Laboratories Private Limited

No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Medak Dist - 502296. Andhra Pradesh, India

India

Dazofort

VD-31223-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Cefaclor monohydrat

USP 37

Lupin Ltd

159 CST Road, Kalina, Santacruz (E) Mumbai 400098, India

India

Dopharen 125

VD-31224-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Amoxicillin trihydrate

EP 8.0

North China Pharmaceutical Group Semisyntech Co. Ltd

No.20 Yangzi Road Shijiazhuang Economic & Technological Development zone, Hebei, P.R China

China

Linanrex

VD-31225-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Noradrenalin acid tartrat

USP 37

Wuhan Wuyao Pharmaceutical Co., Ltd

No. 18 Wangfen Road, Fuchi Town, Yangxin County, Huangshi City, Hubei Province, 435229, China

China

Tadalextra 20

VD-31226-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Tadalafil

EP 8.0

Rakshit Pharmaceuticals Limited

Plot No 68/A, JN Pharma City, Parawada, Vizag - 531021, AP, India

India

Pgikan

QLĐB-734-18

08/10/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Tenofovir disoproxil fumarate

IP 2010

Zhejiang Supor Pharmaceuticals Co., Ltd-China

Yuedong Rd., Paojiang Industrial zone, Shaoxing, Zhejiang 312071, P.R. China

China

Acyclovir 400 mg

VD-31257-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Acyclovir

USP 38

Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd

Tongyuanxi, Dazhan Xianju, Zhejiang Province, 317321, P.R. China

China

Betamethason

VD-31259-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Betamethasone

EP 8.0

Henan Lihua Pharmaceutical Co.,Ltd

Địa chỉ: Middle of Huanghe street, Anyang Hi-Tech Industry Development Zone, Henan, China

China

Clorpheniramin maleat 4mg

VD-31263-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Chlorpheniramine maleate

BP2016

Mahrshee Laboratories Pvt.Ltd

3014-15, GIDC Indl.Area, Phase - III, Panoli - 394116

India

Deberinat

VD-31265-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Trimebutine maleate

BP2014

Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.,Ltd.

Economic Development Zone of Sanmen County, Zhejiang, China. 317100

China

Dexamethason 0,5 mg

VD-31266-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Dexamethasone

USP 40

Jiangsu Grand Xianle Pharmaceutical Co.,Ltd

No.1 Zhongshan Seven road, Coastal Industry Park, Economic Development Zone, Binhai County, Yancheng City,Jiangsu Province, P,R of China 224555

China

Piracetam 400 mg

VD-31271-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Piracetam

EP 8.0

Jiangxi Yuehua Pharmaceutical Co.,Limited

No.58 Changxi road, Jingdezhen, Jiangxi China

China

Pivineuron

VD-31272-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Thiamin Hydrocloride

BP 2016

Huazhong Pharmaceutical Co.,Ltd □

No.71 West Chunyuan RD,Xiangyang City, Hubei province, China

China

Pivineuron

VD-31272-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Pyridoxin hydrocloride

BP 2016

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co.,Ltd

Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300, China

China

Pivineuron

VD-31272-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Cyanocobalamine

USP 38

Ningxia Kingvit Pharmaceutical Co.,Ltd

Wangyuan Economic Zone, Yongning Count, Yinchuan, Ningxia, China

China

Rotundin 30mg

VD-31273-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Rotundin

CP 2015

Sichuan Xieli Pharmaceutical Co.,Ltd

Pharmaceutical Industrial Park, Pengzhou, Sichuan, China

China

Lipodis 10/10

VD-31380-18

08/10/2023

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Simvastatin

EP 8.0

Hetero Labs Limited

Địa chỉ văn phòng: 7-2 A2, Hetero Corporate, Industrial Estates, Sanath Nagar, Hyderabad, India

Địa chỉ nhà máy: 126, 150, 151. N. Narasapuram (v), Nakkapally (M), Visakhapatnam. Dist. India

India

Lipodis 10/10

VD-31380-18

08/10/2023

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Ezetimibe

USP 38

Zhajiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd.

No.15, Donghai 5th Avenue, Zhejiang Provincial Chemical and medical raw materials base Linhai zone, Taizhou city, Zhejiang Province, China

China

Lipodis 10/20

VD-31381-18

08/10/2023

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Simvastatin

EP 8.0

Hetero Labs Limited

Địa chỉ văn phòng: 7-2 A2, Hetero Corporate, Industrial Estates, Sanath Nagar, Hyderabad, India

Địa chỉ nhà máy: 126, 150, 151. N. Narasapuram (v), Nakkapally (M), Visakhapatnam. Dist. India

India

Lipodis 10/20

VD-31381-18

08/10/2023

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Ezetimibe

USP 38

Zhajiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 15, Donghai 5th Avenue, Zhejiang Provincial Chemical and medical raw materials base linhai zone, Taizhou city, Zhejiang Province, China

China

Medsidin 300

VD-31382-18

08/10/2023

Công ty TNHH dược phẩm Glomed

Cefdinir

USP 36

Parapolic Drugs Ltd.

Địa chỉ văn phòng: SCO 99-100, Level III & IV, Sector 17- B, Chandigard- 160017, India.

Địa chỉ nhà máy: Village Sundhran, P.O. Mubarakpur, Derabassl (Pb), India

India

Becamlodin

VD-31037-18

08/10/2023

Công ty CPDP Becamex

Amlodipin besilate

EP7

Cadila Corporate Campus Sarkhej

Dholka road, Bhat, Ahmedabad - 382210, Guajarat

India

Lincomycin 500mg

VD-31038-18

08/10/2023

Công ty CPDP Becamex

Lincomycin HCl

EP 8.o

Topfond Pharmaceutical Co.,Ltd

No.2 Guangming Road, Zhumadian, Henan 463003,China

China

Mepheboston 500

VD-31071-18

08/10/2023

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Mephenesin

NSX

Synthokem Labs Private Limited

P.B.No 1911, B-5, industrial estate, Sanathnagar, hyderabad 500018

India

KAGAWAS-300

VD-31085-18

08/10/2023

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Nizatidine

USP 38

XIAMEN FINE CHEMICAL IMPORT & EXPORT CO., LTD

1402, 14/F, Fund Building, 20 South Hubin Road, Xiamen, China

China

LAMPAR

VD-31086-18

08/10/2023

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Mosapride citrate dihydrate

IP 2014

OCEANIC PHARMACHEM PVT.LTD

329, A-Z Industrial Estate, G. Kadam Marg, Lower Parel (W), Mumbai 400 013, India

India

LUFOGEL

VD-31089-18

08/10/2023

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Dioctahedral smectite

NSX

ZHEJIANG SANDING TECHNOLOGY CO., LTD

No. 187 Zhongxing Ave, Paojiang Industry Zone Shaoxing city, Zhejiang province, PRC

China

PERUZI-12,5

VD-31090-18

08/10/2023

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Carvedilol

EP 8.0

PARTH OVERSEAS

107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No.2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064, India

India

RAVENELL-125

VD-31091-18

08/10/2023

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Bosentan monohydrate

NSX

PARABOLIC DRUGS LIMITED

280-281, HSIIDC, Tehsil Barwala, Distt-Panchkula, Haryana (Hry), India

India

RAVENELL-62,5

VD-31092-18

08/10/2023

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Bosentan monohydrate

NSX

PARABOLIC DRUGS LIMITED

280-281, HSIIDC, Tehsil Barwala, Distt-Panchkula, Haryana (Hry), India

India

TROZIMED-B

VD-31093-18

08/10/2023

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Calcipotriol monohydrate

EP 8.0

ARCADIA BIOTECHNOLOGY Co., LTD

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi200011, P.R.China

China

TROZIMED-B

VD-31093-18

08/10/2023

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Betamethasone dipropionate

USP 38

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD

8F22 Buynow Technology Mansion. #23 jiaogong Road. Hangzhou. Zhejiang, China 310013

China

ZOKORA-20

VD-31094-18

08/10/2023

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Olmesartan medoxomil

USP 38

VERDANT LIFE SCIENCES PVT. LTD

Plot No. 55, JNPC, Parawada, Visakhapalnam-531019, Andhra Pradesh, India

India

PARA - OPC 325MG

VD-31143-18

08/10/2023

CN Công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC

Paracetamol

USP 38

Heibei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co.,Ltd

No. 358 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 P.R China

China

Broncemuc 100

VD-31144-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Acetylcysteine

EP 7.0

F.I.S - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.

Via Dovaro, snc - 36045 LONIGO (VI) - Italy.

Italy

Nidason Gyco

VD-31145-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Clotrimazole

BP 2015

Guangzhou Hanpu Pharmaceutical Co.Ltd

No 9, Jufeng North Road, Aotou Town, Conghua City, Guangzhou, P.R. China.

China

Zibifer

VD-31146-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Iron (III) hydroxide polymaltose complex 34%

NSX

Chaitanya Biologicals Pvt. Ltd

75/2 By-pass, N.H. No. 6, Malkapur: 443101, Dist. Buldhana. (M.S.), India.

India

VITAMIN C 500

VD-31160-18

08/10/2023

CT CPDP Sao Kim

Acid ascorbic

USP 35

Shandong Luwei Pharmaceutical Co., Ltd

Shuangfeng Industrial Park, Zichuan District, Zibo City, Shandong, China

China

Antiartrein

VD-31207-18

08/10/2023

Công ty CPDP Tipharco

Diacerein

EP 8.0

Ami Lifesciences Pvt. Ltd

2nd Floor, Prestige Plaza, 40, Urmi Society, Nr. Urmi Cross Road, BPC Road, Akota, Baroda-390020, Gujarat, India.

India

Postorose

VD-31208-18

08/10/2023

Công ty CPDP Tipharco

Levonorgestrel

EP 8.0

Industriale Chimica s.r.l.

Via E. H. Grieg 13 - Saronno (VA), Italy

Italy

Prednison 5mg

VD-31209-18

08/10/2023

Công ty CPDP Tipharco

Prednisone

USP 38

Henan Lihua Pharmaceutical Co., Ltd.

Middle of Huanghe Street, Anyang Hi-Tech Industry Development Zone, Henan, China.

China

EFFETALVIC 150

VD-31227-18

08/10/2023

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Bình Dương

Paracetamol

USP 36

ANQIU LU'AN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

No.35 Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China

China

VIALEXIN 250

VD-31228-18

08/10/2023

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Bình Dương

Cefalexin monohydrate (Cephalexin monohydrate)

BP2013

ZHEJIANG ANGLIKANG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

No. 1000, North Shengzhou Avenue, Shengzhou, Zhejiang, China

China

VITAMIN E 400IU

VD-31229-18

08/10/2023

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Bình Dương

Vitamin E (DL- alpha-tocopheryl acetate)

USP 36

BASF SE

67056 Ludwigshafen Germany

Germany

Lucikvin

VD - 31252 - 18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Meclofenoxate HCl

JP17

Shanghai Wonder Pharmaceutical Co., Ltd

NO.2068 JinZhang Road, Ganxiang Town, Jinshan District, Shanghai, 201518, China

China

Prednisolon

VD - 31253 - 18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Prednisolone

EP7

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No.1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China

China

Vincynon

VD - 31255 - 18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Etamsylate

EP7

Northern Synthesis

15/17 Gertrudes str., Riga, LV-1011, Latvia

Latvia

Bidiferon

VD-31296-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Dry Iron (II) sulfat

USP 40

Dr. Paul Lohmann GmbH KG

Hauptstrasse 2, D-31860 Emmerthal, Germany

Germany

Bidiferon

VD-31296-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Acid Folic

USP 38

DSM Nutritional Products Ltd

Hauptstrasse 4, CH- 4334 Sisseln, Switzeland

Switzerland

Bidizem 60

VD-31297-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Diltiazem hydroclorid

USP 37

Zach System S.p.A - Italy

Via Dovaro Loc. Almisano -36045 Lonigo - Vicenza - Italy

Italy

Lidocain Kabi 2%

VD-31301-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam

Lidocain hydroclorid (Lidocaine HCl)

USP 37

Mahendra Chemicals

B-1, 217+218/2 G.I.D.C. Estate, Naroda, Ahmedabad: 382 330 Gujarat, India.

India

CALCI D Chewing

VD-31337-18

08/10/2023

Công ty CP SPM

Calcium carbonate

EP8.0

American Pharmaceutical & Healthy Product, Inc.

4025 Griffin Trail Way, Cumming, GA 30041, USA

USA

CALCI D Chewing

VD-31337-18

08/10/2023

Công ty CP SPM

Vitamin D3

BP 2013

Basf Singapore PTE. LTD

35-01 Suntec Tower One, 7 Temasek Bloulevard. Singapore 038987

Singapore

ERXIB 60

VD-31338-18

08/10/2023

Công ty CP SPM

Etoricoxib

NSX

Virdev Intermediates Pvt. Ltd

Block no. 46 - 47, Plot no - 2, Moje Palsana, Tal. Palsana, Dist. Surat, Gujarat, India

India

LAMOTEL 40

VD-31339-18

08/10/2023

Công ty CP SPM

Telmisartan

BP 2014

Glenmark Generics Limited.

Plot No 141-143, 160-165, 170-172, Chandramouli Sahakari Audyogik Vasahat Maryadit, Pune- Hyderabad Highway, MOHOL- 413 213, Dist. Solapur. India

India

PIDOCYLIC 75/100

VD-31340-18

08/10/2023

Công ty CP SPM

Clopidogrel Bisulfate

USP 38

MSN Organics Private Limited

Sy.No. 224/A, Bibinagar (Village), Bibinagar (Mandal), Yadadri Bhuvanagitri (District) Telangana, India.

India

PIDOCYLIC 75/100

VD-31340-18

08/10/2023

Công ty CP SPM

Aspirin (Acid acetylsalicylic)

BP2014

JQC (Huayin) Pharmaceutical

Yuquan road, Huayin city, Shaanxin province

India

SUN-DOBUT 250mg/250ml

VD - 31413 - 18

08/10/2023

Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam

Dobutamine HCl

USP 40, NSX

Recordati Industria Chimica E Farmaceutica S.p.A - Italia

Via M. Civitali 1, 20148 -Milano, Italia

Italy

BASICILLIN 100mg

GC-310-18

08/10/2023

Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông)

Doxycycline hyclate

EP 8.0

Hebei Dongfeng Pharmaceutical Co., Ltd.

Western Yongnian County Handan City, Hebei

China

Alaxan FR

VD-31421-18

08/10/2023

Công ty TNHH United International Pharma

Ibuprofen

USP38

Albemarle

725 Cannon Bridge Road Orangeburg, South Carolina, USA 29115

USA

Alaxan FR

VD-31421-18

08/10/2023

Công ty TNHH United International Pharma

Paracetamol

USP35

Weistar Industry Limited

8F, Meixin Business Building No.820 Fenghuang Road, Huzhou Zhejiang

China

Alphadaze-4200

VD-31383-18

08/10/2023

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Chymotrypsin

USP34

BBI Enzymes SA (Pty) Ltd

19 Packer Avenue, Epping 2, 7460, P O Box 441, Eppindust, 7425, Cape Town

South Africa

Calcium-Nic extra

VD-31417-18

08/10/2023

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Acid Ascorbic (Vitamin C)

USP37

Hebei Welcome Pharmaceutical Co., Ltd

No. 11 Zhaiying North street, Shijiazhuang China Postcode (050031)

China

Calcium-Nic extra

VD-31417-18

08/10/2023

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Calci glucoheptonat

BP2014

Global calcium private limited

Post box No.3411, No.1, Hundred feet road, 5th Block, Koramangala, Bangalore-560095

India

Calcium-Nic extra

VD-31417-18

08/10/2023

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Nicotinamid (Vitamin PP)

USP37

Brother Enterprises Holding Co., Ltd

Zhouwangmiao Industrial Zone, Haining City, Zhejiang Province

China

Decozaxtyl 500

VD-31384-18

08/10/2023

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Mephenesin

BPC 73

Samanta Organics Pvt., Ltd

194, Arvind Chamber, Off. Western Express Highway, Andheri (East) Mumbai- 400069

India

Degicosid 4

VD-31401-18

08/10/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Thiocolchicosid

NSX

Alchem International Private Limited

25/2, Main Mathura road, Village Kalli, Ballabhgarh, Faridabad - 121004, Haryana

India

DH-Metglu XR 500

VD-31392-18

08/10/2023

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

Metformin hydroclorid

EP8

Vistin Pharma AS

Fikkjebakke plant: Stuttlidalen 4, NO- 3766 Sannidal

Norway

DH-Metglu XR 500

VD-31392-18

08/10/2023

Công ty TNHH Hasan-Dermapharm

Metformin hydroclorid

EP8

Wanbury Limited

Doctors Organic Chemicals Division, K Illindalaparru- 534217, Iragavaram Mandal, West Godavari District, Andhra Pradesh

India

Dismin 500

VD-31393-18

08/10/2023

Công ty TNHH Hasan-Dermapharm

Diosmin:Hesperidin (90:10)

NSX

Chengdu Okay Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 15, Chuangye road, Linqiong Industrial zone, Qionglai, Chengdu

China

Dismin 500

VD-31393-18

08/10/2023

Công ty TNHH Hasan-Dermapharm

Diosmin: Hesperidin (90:10)

NSX

Interquim S.A.

Ctra. de Zeneta 143- 145 El Raiguero - La Villa, E-30588 Beniel (Murcia)

Spain

Gelactive

VD-31402-18

08/10/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Magnesi hydroxyd 30% (Magnesium hydroxide paste)

USP38

SRL Pharm GmbH

Giulinistr. 2, D-67065 Ludwigshafen/ Rhein

Germany

Gelactive

VD-31402-18

08/10/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Nhôm hydroxyd gel 20% (Aluminium hydroxide paste)

USP38

SRL Pharm GmbH

Giulinistr. 2, D-67065 Ludwigshafen/ Rhein

Germany

Konicmax

VD-31385-18

08/10/2023

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Diacerein

NSX

Cassel Research Laboratories Pvt, Ltd

54, Sidco Industrial Estate, Thirumudivakkam, Chennai - 600044

India

Mibelet plus 5/12,5

VD-31403-18

08/10/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Hydroclorothiazid

EP 8

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

Pelplinska 19, 83- 200 Starogard Gdanski

Poland

Mibelet plus 5/12,5

VD-31403-18

08/10/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Nebivolol hydroclorid

NSX

Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A (F.I.S)

Via Dovaro Loc, snc, 36045 Lonigo, Vicenza

Italy

Mibelexin 500 mg

VD-31404-18

08/10/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Cephalexin monohydrat

EP8

DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A.

Calle Ripolles, 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mogoda, 08130 Barcelona

Spain

Nicoziral cream

VD-31405-18

08/10/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Ketoconazol

EP8

Piramal Enterprises Limited

Digwal Village, Kohir Mandal, Medak Dist, 502 321 Andhra Pradesh

India

Phaanedol

VD-31386-18

08/10/2023

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Paracetamol

BP2014

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co., Ltd

No.35, Weixu North Road, Anqiu Shandong

China

Piracetam 400mg

VD-31387-18

08/10/2023

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Piracetam

EP8

Jiangxi Yuehua Pharmaceutical Co., Ltd

No. 58, Changxi Road,Jingdezhen City

China

Prednison

VD-31418-18

08/10/2023

Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Prednison

USP36

Henan Lihua Pharmaceutical Co., Ltd

Middle of Huanghe Street, Anyang Hi-Tech Industry

China

Ridolip s 10/20

VD-31406-18

08/10/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Ezetimib

USP40

Neuland Laboratories Limited

Plot No.92,93,94,257,258,259, IDA, Pashamylaram, Isnapur, Patancheru (M), Sangareddy Dist. 502 319. Telangana

India

Ridolip s 10/20

VD-31406-18

08/10/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Simvastatin

USP38

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd.

No.31 Weisan road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province, P. R. China, 312369

P.R. China

Ridolip s 10/40

VD-31407-18

08/10/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Ezetimib

USP40

Neuland Laboratories Limited

Plot No.92,93,94,257,258,259, IDA, Pashamylaram, Isnapur, Patancheru (M), Sangareddy Dist. 502 319. Telangana

India

Ridolip s 10/40

VD-31407-18

08/10/2023

Công ty TNHH Liên doanh HASAN - DERMAPHARM

Simvastatin

USP38

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd.

No.31 Weisan road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province, P. R. China, 312369

P.R. China

Spaspyzin

VD-31389-18

08/10/2023

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Alverin citrat

EP8

Jiangsu Cale New Material Co., Ltd

Zhongshan 3rd Road, Coastal Chemical Industry Park, Yancheng, Jiangsu

China

Tanaclaratyne

VD-31419-18

08/10/2023

Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Loratadin

USP38

Vasudha Pharma Chem Limited

78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad- 38

India

Tnpsinlukast

VD-31420-18

08/10/2023

Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Montelukast natri

USP38

Metrochem API Private Limited

Flat No.302, Bhanu Enclave, Sunder Nagar, Erragadda, Hyderabad - 500038

India

Volgasrene 75

VD-31390-18

08/10/2023

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Diclofenac natri

BP2014

Suzhou Ausun Chemical Co., Ltd

No.6 Jinshan road Hitech Industrial Development Zone, Suzhou, Jiangsu

China

Povidone Iodine

VD-31059-18

08/10/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2

Povidone Iodine

BP2016

Basf-USA

8404 River Road Geismar, LA 70734

USA

Farzincol F

VD-31095-18

08/10/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Zinc Gluconate

USP 38

Purac Biochem bv

Arkelsedijk 46, Postbus 21, 4200 AA Gorinchem

The Netherlands

Nystafar

VD-31096-18

08/10/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Nystatin

BP 2010

Antibiotice S.A.

Str Valea Lupului Nr 1 Iasi Is 707410

Romania

Povidine 10%

VD-31097-18

08/10/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Povidone Iodine (PVP Iodine)

BP 2016

Ashland

455 N. Main St. (Hwy 95) P.O. Box 37, Calvert City, KY 42029

USA

Berberin

VD-31101-18

08/10/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Berberin hydroclorid

CP 2010

Northeast Pharmaceutical Group co., ltd

19F, Block B, Chamber of Commerce Headquarter MansNo.51 Youth Street, Shenhe District Shenyang Liaoning, china

China

Kidz Kream

VD-31102-18

08/10/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Zinc oxyd

USP 38

Dr Paul Lohmann

Hauptstrasse 2, 31860 Emmethal, Germany

Germany

Piroxicam

VD-31120-18

08/10/2023

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa

Piroxicam

USP 37

Jintan Qianyao Pharmaceutical Raw Material Factory

Baita Zhuangcheng Town, Jintan City, Jiangsu Province, 213214, China

China

Fluneopas

VD-31153-18

08/10/2023

Công ty CPDP Quảng Bình

Fluocinolone acetonide

EP 8.0

Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd.

No. 19, Xinye 9th Street, west Area of Tianjin Economic - Technological Development Area, Tianjin, China

China

Fluneopas

VD-31153-18

08/10/2023

Công ty CPDP Quảng Bình

Neomycine sulfate

USP 39

Yichang Sanxia Pharmaceutical Co., Ltd.

No.48, Xiba Binjiang Rd, Xiling, Yichang, Hubei, China.

China

Gel xoa bóp con gấu

VD-31154-18

08/10/2023

Công ty CPDP Quảng Bình

Methyl salicylate

DĐVN IV

Novacyl SAS

29 Avenue Joannes Masset-Le carre joannes-CS 10619-69009-Lyon-France

France

Gel xoa bóp con gấu

VD-31154-18

08/10/2023

Công ty CPDP Quảng Bình

Menthol

DĐVN IV

Sharp Global Limited

F- 76 C & D Industrial Area Phase 1 BHIWADI 301 019 (Dist ALWAR) Rajasthan India.

India

Qbizolin 0,05%

VD-31155-18

08/10/2023

Công ty CPDP Quảng Bình

Xylometazoline hydrochloride

EP 8.0

IPOCHEM

Sp.zo.o.6, Annopol St., 03-236 Warsaw, Poland.

Poland

Quafaneuro

VD-31156-18

08/10/2023

Công ty CPDP Quảng Bình

Vitamin B1 (Thiaminemononitrate)

USP 38

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

Le' anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, China

China

Quafaneuro

VD-31156-18

08/10/2023

Công ty CPDP Quảng Bình

Vitamin B6 (Pyridoxine hydrocloride)

USP 38

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

Le' anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, China

China

Quafaneuro

VD-31156-18

08/10/2023

Công ty CPDP Quảng Bình

Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

USP 38

Ningxia Kingvit Pharmaceutical Co., Ltd.

Wangyuan Economic zone, Yongning county, Yinchuan, Ningxia, China.

China

Vitamin 3B Extra

VD-31157-18

08/10/2023

Công ty CPDP Quảng Bình

Vitamin B1 (Thiamine mononitrate)

USP 38

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

Le' anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, China

China

Vitamin 3B Extra

VD-31157-18

08/10/2023

Công ty CPDP Quảng Bình

Vitamin B6 (Pyridoxine hydrocloride)

USP 38

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

Le' anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, China

China

Vitamin 3B Extra

VD-31157-18

08/10/2023

Công ty CPDP Quảng Bình

Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

USP 38

Ningxia Kingvit Pharmaceutical Co., Ltd.

Wangyuan Economic zone, Yongning county, Yinchuan, Ningxia, China.

China

Vitamin 3B Plus

VD-31158-18

08/10/2023

Công ty CPDP Quảng Bình

Vitamin B1 (Thiamine mononitrate)

USP 38

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

Le' anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, China

China

Vitamin 3B Plus

VD-31158-18

08/10/2023

Công ty CPDP Quảng Bình

Vitamin B6 (Pyridoxine hydrocloride)

USP 38

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

Le' anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, China

China

Vitamin 3B Plus

VD-31158-18

08/10/2023

Công ty CPDP Quảng Bình

Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

USP 38

Ningxia Kingvit Pharmaceutical Co., Ltd.

Wangyuan Economic zone, Yongning county, Yinchuan, Ningxia, China.

China

Vitamin B6 10mg

VD-31159-18

08/10/2023

Công ty CPDP Quảng Bình

Vitamin B6 (Pyridoxine hydrocloride)

USP 36

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

Le' anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, China

China

Chlorpheniramin

maleat

VD-31276-18

08/10/2023

Công ty CP Dược TW Mediplantex

Chlorpheniramin maleate

BP 2016

Supriya Lifescience Ltd

A5/2 Lot Parshuram Industrial Area M.I.D.C Talkedranagiri 415722, Maharashtra

India

Chlorpheniramin maleat

VD-31277-18

08/10/2023

Công ty CP Dược TW Mediplantex

Chlorpheniramin maleate

BP 2016

Supriya Lifescience Ltd

A5/2 Lot Parshuram Industrial Area M.I.D.C Talkedranagiri 415722, Maharashtra

India

Chlorpheniramin

maleat

VD-31278-18

08/10/2023

Công ty CP Dược TW Mediplantex

Chlorpheniramin maleate

BP 2016

Supriya Lifescience Ltd

A5/2 Lot Parshuram Industrial Area M.I.D.C Talkedranagiri 415722, Maharashtra

India

Supbotic

VD-31279-18

08/10/2023

Công ty CP Dược TW Mediplantex

Trimebutine maleate

JP 16

Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.,Ltd

Economic Development Zone of Sanmen County, Zhejiang Province, 317100

China

Mebendazol 500

VD-31283-18

08/10/2023

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Mebendazole

USP 38

SUPRIYA LIFESCIENCE LTD

Corporate office: 207/208, Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon (East), Mumbai- 400063. Maharashtra Factory: Plot No. A- 5/2 Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C Tal - Khed.Dist. Ratnagiri, 415 722. Maharashtra

India

Vaco-Dotil

VD-31284-18

08/10/2023

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Sulpiride

EP 8.0

Changzhou Kangpu Pharmaceutical Co., Ltd

No. 6, Jingde Road (E). Qianhuang Changzhou South

China

Vacosivas 10

VD-31285-18

08/10/2023

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Simvastatin

EP 8.0

Topfond Pharmaceutical Co.. Ltd.

No. 1219, Jiaotong Road. Yicheng District, Zhumadian Henan Province

China

Vitamin B1

VD-31305-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam

Thiamine nitrate

DĐVN IV

Jiangsu Brother Vitamins Co., Ltd.

Marine Economic Development Zone,Dafeng, 224145,China

China.

Muci baby

VD-31303-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam

Potassium Guaiacolsulfonate

USP 38

Zhejiang Jianfeng Haizhou Pharmaceutical Co.Ltd.

- A1 Rd, Linhai, Taizhou, Zhejiang, China

China.

Muci baby

VD-31303-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam

Natri benzoat

DĐVN IV

Emerald performance materials

- 1550 County Rd 1450 N,Henry, IL 61537,USA.

USA

Thuốc mỡ salicylic 5%

VD-31304-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam

Acid Salicylic

DĐVN IV

Novacyl Asia Pacific Limited

Unit 16B. 169 Electric Road, North Point, Hong Kong.

China

Atmurcat

VD-31379-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam

Montelukast sodium

EP 7.3

Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd.

Jiangkou Development Zone, Huangyan, Taizhou City, Zhejiang Province

China

Ocechimo

VD-31325-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam

Alpha chymotrypsin

USP 38

Beijing Geyuantianrun Bio-tech Co., Ltd

No.3 Tianfu Road, Daxing Bio-medicine Industry Park, Beijing, P.R.China

China

Vitamin B1

VD-31326-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam

Thiamine nitrate

USP 38

Jiangsu Brother Vitamins Co., Ltd.

Marine Economic Develepment Zone,Dafeng, 224145,China

China.

Meceta

VD-31341-18

08/10/2023

Công ty Cổ phần tập đoàn Merap

Cefalexin monohydrate

BP2016

DSM Anti - infectives Chemferm, S.A.

Calle Ripolles. 2 Poligoni Industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mogoda. 08130 Barcelona, Spain

Spain

Philrogam

VD-31414-18

08/10/2023

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

Dexibuprofen

NSX

Shasun Pharmaceuticals Limited

R.S.No. 33&34, Shasun Road, Periyakalapet, Puducherry - 605 014, Ấn Độ

India

Rejina

VD-31422-18

08/10/2023

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Allantoin

JPC 2002

Permachem Asia, Ltd.

Kikugawa Factory: 1500-18 Misawa, Kikugawa-shi, Shizuoka, 439-0023 Japan.

Head office: 1-10-11 Horidome-Cho Nihonbashi. Chuo-Ku Tokyo (103-0012), Japan

Japan

Rejina

VD-31422-18

08/10/2023

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Ethyl Aminobenzoate

JP 16

Midori Kagaku Co., Ltd.

Midorigaoka Factory: Midorigaoka 4-3, Saitama 368-0067, Japan.

Office: 1-25-1 Higashi-Ikebukuro, Toshima-Ku, Tokyo 170-0013, Japan

Japan

Rejina

VD-31422-18

08/10/2023

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Hydrocortisone Acetate

JP 16

Sanofi Chimie.

Le bourg, 63480 Vertolaye, France

France

Rejina

VD-31422-18

08/10/2023

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Isopropyl Methylphenol

NSX

Osaka Kasei Co., Ltd.

2-6-11, Nakajima, Nishiyodogawa-Ku, Osaka 555-0041, Japan

Japan

Rejina

VD-31422-18

08/10/2023

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Lidocaine

JP 16

Delta Synthetic Co., Ltd.

15, Minsheng St., Tucheng Dist., New Taipei City 23679, Taiwan (R.O.C).

Taiwan

Rejina

VD-31422-18

08/10/2023

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

I-Menthol

JP 16

Anhui Fengle Perfume Co., Ltd.

No.1 Tianhu Road, High-tech Zone, Hefei, Anhui, China

China

Rejina

VD-31422-18

08/10/2023

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Tocopherol Acetate

JP 16

DSM Nutritional Products Ltd.

Zweigniederlassung Werk Sisseln, Hauptstrasse 4, 4334 Sisseln, Switzerland

Switzerland

Rejina

VD-31422-18

08/10/2023

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Zinc Oxide

JP 16

Hakusui Tech Co., Ltd.

669, Yokota, Iizuka City, Fukuoka 820- 0044,Japan.

Japan

Bicapain

VD-31012-18

08/10/2023

Công ty cổ phần BV Pharma

Meloxicam

BP2013

Zhejiang Excel Pharmaceutical Co., Ltd

No.9 Dazha Road, Huangyan Economic Development Zone, Taizhou, Zhejiang.

China

Biviven

VD-31013-18

08/10/2023

Công ty cổ phần BV Pharma

Diosmin

EP 8.3

Hangzhou Viwa Co., Ltd

4 th Floor, Building 5, No. 600 on 21 st Avenue, Xiasha Economic and Technological Development Zone Hangzhou 310018, Zhejiang

China

Carhurol 10

VD-31018-18

08/10/2023

Công ty cổ phần BV Pharma

Rosuvastatin calcium

NSX

Morepen Laboratories Limited.

Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Solan Dist, Himachal Pradesh -173 205.

India

Carhurol 20

VD-31019-18

08/10/2023

Công ty cổ phần BV Pharma

Rosuvastatin calcium

NSX

Morepen Laboratories Limited.

Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Solan Dist, Himachal Pradesh -173 205.

India

Homtamin

VD-31320-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int 1

Retinol palmitate (Vitamin A Palmitate)

USP 34

DSM Nutritional Products Asia Pacific Pte. Ltd

2 Havelock Road #04-01 Singapore 059763

Singapore

Homtamin

VD-31320-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int 1

Ergocalciferol (Vitamin D2)

USP 34

Sichuan Yuxin Pharmaceutical Co., Ltd

Weicheng Jinhe East Road, Shijang City, Sichuan Province, China

China

Homtamin

VD-31320-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int 1

Tocopherol acetate

USP 34

Zhejiang Medicine Co. Ltd Xinchang Pharmaceutical Factory

98 East Xinchang Dadao Road, Xinchang, Zhejiang, 312500 PR China

China

Homtamin

VD-31320-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int 1

Ascorbic acid

USP 34

Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd

No. 8 Kunminghu Street, Economic Technology Development District, Shenyang, China.

China

Homtamin

VD-31320-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int 1

Thiamine hydrocloride

USP 34

DSM Nutritional Products Asia Pacific Pte. Ltd

2 Havelock Road #04-01 Singapore 059763

Singapore

Homtamin

VD-31320-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int 1

Riboflavin

USP 34

Hubei Guangji Pharmaceutical Co., Ltd

No. 1 Jiangdi, Wuxue City, Hubei Province, China

China

Homtamin

VD-31320-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int 1

Pyridoxine hydrocloride

USP 34

Suzhou Hegno Pharmaceutical Co., Ltd

Leyu Town Zhanjiagang City, Jiangsu Province, China

China

Homtamin

VD-31320-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int 1

Nicotinamide

USP 34

Amsal chem Private Limited

A-1, 401, 402, 403, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar - 393 002 District Bharuch, Gujarat, India.

India

Homtamin

VD-31320-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int 1

Calcium pantothenate

USP 34

Xinfa Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 1 Tongxing Road, Kenli County, Dongying, SH 257500 China

China

Homtamin

VD-31320-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int 1

Cyanocobalamin

USP 34

DSM Nutritional Products Asia Pacific Pte. Ltd

2 Havelock Road #04-01 Singapore 059763

Singapore

Homtamin

VD-31320-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int 1

Folic acid

USP 34

DSM Nutritional Products Asia Pacific Pte. Ltd

2 Havelock Road #04-01 Singapore 059763

Singapore

Tenotil

VD-31321-18

08/10/2023

Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int 1

Tenoxicam

BP 2017

Zhejiang Sanmen Hengkang Pharmaceutical Co., Ltd

No. 1 Longxiang Road, Hairun street, Sanmen, Zhejiang, China.

China

Cttproxim 200

VD-31322-18

08/10/2023

Công ty cổ phần liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam

Cefpodoxim proxetil

USP 40

Covalent Laboratories Private Limited.

Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Medak Dist, Telangana, India

India

Fezidat

VD-31323-18

08/10/2023

Công ty cổ phần liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam

Iron Fumarat

USP 36

Jost Chemical Co.

8150 Lackland St. Louis, MO 63114, USA

USA

Fezidat

VD-31323-18

08/10/2023

Công ty cổ phần liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam

Acid folic

USP 37

DSM Nutritional Products Ltd

Hauptstrasse 4, 4334 Sisseln, Switzerland.

Switzerland

Franvit 3B

VD-31324-18

08/10/2023

Công ty cổ phần liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam

Thiamin nitrat

BP 2016

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

Le'anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300

China

Franvit 3B

VD-31324-18

08/10/2023

Công ty cổ phần liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam

Pyridoxin HCl

BP 2016

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

Le'anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333301

China

Franvit 3B

VD-31324-18

08/10/2023

Công ty cổ phần liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam

Cyanocobalamin (vitamin B12 1% SD)

NSX

DSM Nutritional Products Ltd

PO Box 2676, CH-4002 Basel

Switzerland

Clindamycin 300mg

VD-31280-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận

Clindamycin hydroclorid

USP 38

Hejiang Hisoar Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 100 Waisha Branch Road, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang 318000, P. R. China

China

Domperidon

VD-31281-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận

Domperidon maleat □

BP 2016

Vasudha Pharma chem Limited

78/A, Vengal Rao Nagar, HyderaBad- 38, India.

India

T-Res 200mg

VD-31282-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận

Acetylcystein □

USP 32

Ningbo Zhenhai Haide Biochem Co., Ltd

#799 Fengxiang Road, Xiepu, Zhenhai, Ningbo 315204 China

China

Levigatus

VD-31344-18

08/10/2023

Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên

Cetrimide

BP 2014

Basic Pharma Life Science Pvt. Ltd

Plot No. 146/B, Opp. New Fire Station, GIDC Estate, Ankleshwar, Gujarat, India

India

Piracetam 400 mg

VD-31345-18

08/10/2023

Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên

Piracetam

BP 2017

Jingdezhen Kaimenzi Medicinal Chemistry Co. Ltd

No 58, ChangXi Road,Jingdezhen City, Jiangxi, China

China

Quimodex

VD-31346-18

08/10/2023

Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên

Dexamethasone sodium phosphate

USP 40

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No.1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China

China

Trafedin new

VD-31347-18

08/10/2023

Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên

Amlodipine besilate

BP 2017

Ercros S.A

Paseo del Deleite, s/n 28300 Aranjuez (Madrid), Spain

Spain

Avacno

VD-31349-18

08/10/2023

Công ty Dược Phẩm và Thương Mại Phương Đông- (TNHH)

Acetylcysteine

USP 38

Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd.

No.1 Industrial Park, Gedian Economy Develop Zone, E'Zhou City, Hubei, China

China

Ciacilove

VD-31350-18

08/10/2023

Công ty Dược Phẩm và Thương Mại Phương Đông- (TNHH)

Tadalafil

EP 8.0

Rakshit Pharmaceuticals Limited

Plot No 68/A, JN Pharma City, Parawada, Vizag - 531021, AP, India.

India

Kymbokuld

VD-31351-18

08/10/2023

Công ty Dược Phẩm và Thương Mại Phương Đông- (TNHH)

Diphenhydramine hydrochloride

USP 38

Changzhou JiuYu Pharmaceutical Development Co.,Ltd

Changzhou high-tech development zone, China.

China

Levlong

VD-31352-18

08/10/2023

Công ty Dược Phẩm và Thương Mại Phương Đông- (TNHH)

Sildenafil citrate

USP 36

Rakshit Pharmaceuticals Limited

Plot NO 68/A, JN Pharma City, Parawada, Vizag- 531021, Ap, India.

India

Lodegald-ACE

VD-31353-18

08/10/2023

Công ty Dược Phẩm và Thương Mại Phương Đông- (TNHH)

Acetylcysteine

USP 38

Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd.

No.1 Industrial Park, Gedian Economy Develop Zone, E'Zhou City, Hubei, China

China

Lodegald-Carbo

VD-31354-18

08/10/2023

Công ty Dược Phẩm và Thương Mại Phương Đông- (TNHH)

Carbocisteine

EP 7.0

Wuhan Grand Hoyo co., Ltd

No.1 Industrial Park, Gedian Economy Development Zone, E’zhou City, Hubei, China

China

Lodegald-Para

VD-31356-18

08/10/2023

Công ty Dược Phẩm và Thương Mại Phương Đông- (TNHH)

Paracetamol

BP 2014

Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 35, Weixu North Road, Anqiu, Shangdong China

China

Lodegald-Para

VD-31356-18

08/10/2023

Công ty Dược Phẩm và Thương Mại Phương Đông- (TNHH)

Cafeine

BP 2014

Aarti Inoustries Limited

Unit-V, L-28/29, MIDC Area, Tarapur, Tal.Palghar, Dist.Thane-401 506, Maharashtra

India

Tesimald-sulfamid

VD-31357-18

08/10/2023

Công ty Dược Phẩm và Thương Mại Phương Đông- (TNHH)

Sulfamethoxazole

BP 2016

Virchow Laboratories Limited

Industrial Estate, IDA, Jeedimetla, Hyderabad-500 055, India

India

Tesimald-sulfamid

VD-31357-18

08/10/2023

Công ty Dược Phẩm và Thương Mại Phương Đông- (TNHH)

Trimethoprim

USP 39

Shouguang Fukang Pharmaceutical Co., Ltd

North-East of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shouguang City, Shangdong Province, P.R.of China

China

Amoxicillin 0,5 g

VD-31113-18

08/10/2023

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

Amoxicillin sodium (Sterile)

EP 9.0 + NSX

Sterile India Pvt. Ltd

• Địa chỉ GMP: Plot No. 100, Sector-56, Phase-IV, HSIIDC, Kundli District Sonepat (Haryana), India

• Địa chỉ trên phiếu kiểm nghiệm: Plot No - 100, Sec-56, Phase-IV, HSIIDC, Kundli, Sonepat - 131028 Haryana, India

India

Amoxicillin 1 g

VD-31114-18

08/10/2023

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

Amoxicillin sodium (Sterile)

EP 9.0

Sterile India Pvt. Ltd

• Địa chỉ GMP: Plot No. 100, Sector-56, Phase-IV, HSIIDC, Kundli District Sonepat (Haryana), India

• Địa chỉ trên phiếu kiểm nghiệm: Plot No - 100, Sec-56, Phase-IV, HSIIDC, Kundli, Sonepat - 131028 Haryana, India

India

Imetoxim 2 g

VD-31115-18

08/10/2023

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

Cefotaxime sodium (Sterile)

USP 37

Nectar Lifesciences Limited

Địa chỉ trên phiếu kiểm nghiệm: Vill. Saidpura. Tehsil - Derabassi, Distt. Mohali (Pb), India

Địa chỉ trên GMP: Village Saidpura, Tehsil Derabassi, District S.A.S Nagar (Mohali), India.

India

Imexime 50

VD-31116-18

08/10/2023

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

Cefixime trihydrate

USP 39

Covalent Laboratories Private Limited

• Địa chỉ ghi trên GMP Sy No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Medak District, Telangana State, India.

• Địa chỉ ghi trên CoA: Survey No.374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Sangareddy Dist 502 296 Telangana, India.

India

Claminat IMP 625 mg

VD-31117-18

08/10/2023

Chi nhánh Công ty CPDP Imexpharm - Nhà máy Kháng sinh công nghệ cao Vĩnh Lộc

Amoxicillin trihydrate Compacted

EP 9.0 + NSX

DSM Sinochem Pharmaceuticals India Pvt. Ltd.

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt. Nawanshahr, Punjab 144533, India.

India

Claminat IMP 625 mg

VD-31117-18

08/10/2023

Chi nhánh Công ty CPDP Imexpharm - Nhà máy Kháng sinh công nghệ cao Vĩnh Lộc

Potassium Clavulanate with avicel (1:1)

EP 8.0 + NSX

LEK Pharmaceuticals d.d.

Perzonali 47, SI- 2391 Prevalje, Slovenia

Slovenia

Mexcold 325

VD-31118-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Paracetamol

BP 2016

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 368, Jianshe street, Hengshui city, Hebei province, China.

China

Moprazol

VD-31119-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Omeprazole pellets 8.5%

NSX

Smilax Laboratories Ltd.

12/A, Phase - III, IDA, Jeedimetla, Hyderabad-500 055, Andhra Pradesh, India

India

Tinfocold

VD-31100-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Oxomemazine HCl

NSX

Taro pharmaceutical Industries Ltd.

14 Hakitor st.,POB 10347 Haifa Bay, 2624761,Israel

Israel

Tinfocold

VD-31100-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Guaifenesin

USP 38 - NF 33

Zhejiang Haizhou Pharmaceutical Co.,Ltd.

Yanhai Industrial Zone, Linhai City, Zhejiang 317016, China

China

Tinfocold

VD-31100-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Paracetamol (Acetaminophen)

USP 37-NF32

Novacyl (Wuxi) Pharmaceutical Co., Ltd

8 Guang Shi Xi road, Wuxi, Jiang su, China

China

Tinfocold

VD-31100-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Sodium benzoate

USP 38-NF33

Emerald kalama Chemical B.V.

Mijnweg 1 6167 AP Geleen, The Netherlands.

The Netherlands.

Siro Tinfocold

VD-31099-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Oxomemazine HCl

NSX

Taro pharmaceutical Industries Ltd.

14 Hakitor st.,POB 10347 Haifa Bay, 2624761,Israel

Israel

Siro Tinfocold

VD-31099-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Guaifenesin

USP 38 - NF33

Zhejiang Haizhou Pharmaceutical Co., Ltd.

Yanhai Industrial Zone, Linhai City, Zhejiang 317016, China

China

Ambroxol

VD-31358-18

08/10/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Ambroxol hydrocloride

BP 2016

Ami Lifesciences Pvt. Ltd

2nd Floor, Prestige Plaza, 40, Urmi Society, Nr. Urmi cross Road, Bpc Road, Akota, Baroda-390020, Gujarat.

India

Aquiril MM 20

VD-31359-18

08/10/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Quinapril hydrochloride

USP 38

Aarti Industries Limited

Unit - IV, Plot No. E-50, MIDC, Tarapur, Taluka & District - Palghar, Pin-401 506, Maharashtra

India

Aquiril MM 5

VD-31360-18

08/10/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Quinapril hydrochloride

USP 38

Aarti Industries Limited

Unit - IV, Plot No. E-50, MIDC, Tarapur, Taluka & District - Palghar, Pin-401 506, Maharashtra

India

Casathizid MM 32/12,5

VD-31361-18

08/10/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Candesartan cilexetil

EP 8

Zhuhai Rundu Pharmaceutical Co., Ltd

No.6, North Airport Road, Sanzao Town, Jin wan District, Zhuhai, Guangdong, China, 519041

China

Casathizid MM 32/12,5

VD-31361-18

08/10/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Hydrochlorothiazide

USP 38

CTX Lifesciences Pvt Ltd

251-252, Sachin Magdalla Road GIDC - Sachin, Dist: -Surat (Gujarat)

India

Etivas 10

VD-31362-18

08/10/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Simvastatin

EP 7

Henan Topfond Pharmaceutical Co., Ltd

No. 1219, Jiaotong Road, Zhumadinan, Henan Province

China

Etivas 10

VD-31362-18

08/10/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Ezetimibe

USP 38

MSN Laboratories Private Limited

Sy. No. 317 & 323, Rudraram (village), Patancheru (Mandal), Medak (District.) Telangana, Pincode: 502329

India

Etivas 20

VD-31363-18

08/10/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Simvastatin

EP 8

Henan Topfond Pharmaceutical Co., Ltd

No. 1219, Jiaotong Road, Zhumadinan, Henan Province

China

Etivas 20

VD-31363-18

08/10/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Ezetimibe

USP 38

MSN Laboratories Private Limited

Sy. No. 317 & 323, Rudraram (village), Patancheru (Mandal), Medak (District.) Telangana, Pincode: 502329

India

Meyerafil

VD-31364-18

08/10/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Tadalafil

BP 2013

Ami Lifesciences Pvt. Ltd

2nd Floor, Prestige Plaza, 40, Urmi Society, Nr. Urmi Cross Road, BPC Road, Akota, Baroda-390 020, Gujarat

India

Meyerdecontyl

VD-31365-18

08/10/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Mephenesin

BPC73

Synthokem Labs Private Limited

P. B.No. 1911, B-5 Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad -500 018, Andhra Pradesh

India

Meyerglirid

VD-31366-18

08/10/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Glimepirid

USP 38

Synergy United Pharmachem PVT. LTD

G-1, Tiffany Building, Near Hiranandani Buisness Park, Hiranandani Estate, Ghodbunder Road, Thane (W), Pin 400 607. Maharashtra

India

Meyerproxen 200

VD-31367-18

08/10/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Naproxen sodium

USP 38

Divi’s Laboratories Limited

Divi Towers, 7-1- 77/E/1/303, Dharam Karan Road, Ameerpet, Hyderabad - 500 016

India

Meyerproxen 500

VD-31368-18

08/10/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Naproxen sodium

USP 38

Divi’s Laboratories Limited

Divi Towers, 7-1- 77/E/1/303, Dharam Karan Road, Ameerpet, Hyderabad - 500 016

India

Mg-B6

VD-31369-18

08/10/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Magnesium lactate dihydrate

EP 7

FARMAK

Na vleinci 16/3, Klastemi hradisko, 779 00 Olomouc, Czech Republic

Czech Republic

Mg-B6

VD-31369-18

08/10/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Pyridoxine hydrochloride

BP 2016

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co.,Ltd.

Le'anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300

China

Mydazol

VD-31370-18

08/10/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Clindamycin hydrochloride

USP 38

Nanyang Pukang Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 143 Gongye Road, Nanyang, Henan 473053, China

China

Mydazol

VD-31370-18

08/10/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Clotrimazole

USP 38

Changzhou Yabang Pharmaceutical Co., Ltd

Changliang Road No.6, Jintan, Changzhou, Jiangsu, P. R. China, 213200

China

Soredon NN 20

VD-31371-18

08/10/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Prednisolone sodium m-sulfobenzoate

NSX

Sanofi Chimie

9, rue du president Salvador Allende, 94250 Gentilly France

France

Soredon NN 5

VD-31372-18

08/10/2023

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Prednisolone sodium m-sulfobenzoate

NSX

Sanofi Chimie

9, rue du president Salvador Allende, 94250 Gentilly France

France

Betriol

VD-31237-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Betamethasone Dipropionate

USP 38

Zhejiang Xianju Xianle Pharmaceutical Industry Co., Ltd

No.5 Chuancheng South Road, Xianju, Zhejiang, China

China

Betriol

VD-31237-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Calcipotriol monohydrate

BP 2016

Eagle Chemicals Work

Plot No.: 29/A, 1st Phase, GIDC, Vapi, Gujarat - 396 195

India

Naphazolin 0,05%

VD-31289-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Naphazoline hydrochloride

USP 38

Precise chemipharma Pvt. Ltd

C-384, T.T.C. industrial Area, M.I.D.C., Pawne Village, Navi Mumbai-400703, India

India

Oxacilin 1g

VD-31240-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Oxacillin sodium

USP 40

Suzhou Erye Pharmaceutical Limited Company

Dongqiao Anmin road, Huangdai Town, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, China

China

Vitazidim 3g

VD-31242-18

08/10/2023

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Ceftazidim pentahydrat with L-arginin (1:0,349)

NSX

Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd.

No 849 Dongjia Town, Licheng Dist, Jinan, China

China