Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1713/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v tăng cường triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT trong học sinh phổ thông

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

Qua thông tin đại chúng sáng ngày 9/5/2020, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra với các lỗi vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ và điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật… Đặc biệt ngày 5/5/2020 có 04 học sinh lớp 8 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngồi trên một xe máy, do không làm chủ tốc độ đã đâm vào cột mốc làm 02 học sinh bị chết và 02 học sinh bị thương nặng. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu tăng cường triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh THCS, THPT, cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn quán triệt học sinh nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm, không chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ… khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

2. Thông báo đến cha mẹ học sinh tuyệt đối thực hiện nghiêm việc không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

3. Phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm; tùy theo mức độ vi phạm xử lý từ nhắc nhở, giáo dục đến xử lý kỷ luật theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo trên và báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Đ/c Nguyễn Việt Hà, ĐT: 0912.446.933; Email: hanv@moet.gov.vn) trước ngày 15/6/2020.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBATGTQG (để báo cáo);
- Công an các tỉnh/TP (để phối hợp);
- Các Vụ GDTX, GDTrH, GDTH (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ