Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ
THỊ TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/TCQLTT-CNV
V/v tăng cường phối hợp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp và dịch tả lợn Châu Phi

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Tổng cục Quản lý thị trường

Thời gian qua dịch tả lợn Châu Phi và dịch viêm phổi cấp do vi rút corona diễn biến phức tạp tại nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, để chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch lan truyền vào Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố phía Bắc thực hiện ngay một số công việc sau:

1. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như y tế, hải quan, bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về buôn lậu, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng động vật và thực phẩm từ động vật nhập khẩu từ các nước và vùng lãnh thổ đang có dịch. Đặc biệt chú ý kiểm tra đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là thủy sản, hải sản, động vật và sản phẩm động vật (thịt, nội tạng gia súc, gia cầm chưa qua chế biến) kể cả hàng hóa do khách du lịch mang theo và hàng hóa mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới phải đảm bảo thực hiện kiểm dịch và đáp ứng các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

3. Quá trình kiểm tra, kiểm soát, nếu phát hiện các trường hợp phương tiện, hàng hóa có nhiễm bệnh viêm phổi cấp do vi rút corona và dịch tả lợn Châu Phi, các đơn vị kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng và báo cáo ngay Tổng cục để chỉ đạo giải quyết.

4. Thông qua công tác kiểm tra, xử lý cần chuẩn bị đầy đủ và thường xuyên cập nhật các tài liệu, thông tin cần thiết để kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức cho người dân, tổ chức cá nhân kinh doanh hiểu đúng và ủng hộ, giúp đỡ hoạt động của các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng,
- Thứ trưởng Đặng Hoàng An;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Vụ KHCN, Vụ TTTN, Cục XNK;
- Lưu: VT, CNV.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Hữu Linh